21 Ağustos 2015
Sayı: KB 2015/32

Kürt halkının onurlu direnişi ile eylemli dayanışmayı büyütelim
Kendi kaderini tayin hakkı meşrudur!
Sahibinin sesi medya da kirli savaşın suç ortağıdır
Sermaye devleti infazlara devam ediyor
Tüm katlettikleriniz için kavga sonuna kadar sürecek!
Bütçe kirli savaşa ayrılıyor
Burjuva hümanizmiyle göğsünün sol tarafında yürek taşımayan “hümanistler”!
Sermayenin gözaltı saldırısı sürüyor
Efendileri hizaya getirdi: PYD’ye operasyon yok
“İster kabul edilsin, ister edilmesin” dönemi
Belirsizlikler ve krizler düzenin doğasında var - C. Ekin
Hacı Bektaş-i Veli’yi anma törenlerinin ardından...
“Güne devrimci müdahalede bulunmalıyız”
Ortadoğu’da gericiliğin başaktörleri AKP iktidarı-Katar emiri ikilisi siyonist İsrail için çalışıyor!
Emperyalizmin Çin çıkmazı - C. Ekin
İran’daki antlaşma emperyalist hegamonya savaşının bir parçası
Kapitalizm öldürür: Yaşanılabilir yegane sistem sosyalizmdir
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri üzerine
MİB MYK Ağustos Ayı Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Enpay direnişi üzerine
DEV TEKSTİL Ağustos Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi
İşçiler katledilmeye devam ediliyor
Tutsak sınıf devrimcilerinden mektup var
Sacco ve Vanzetti: İyi bir kunduracı ile yoksul bir işportacının zaferi!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Hacı Bektaş-i Veli’yi anma törenlerinin ardından...

Devlet Aleviciliğinin kıskacı

 

52. Ulusal, 26. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma törenleri sona erdi. Anma törenlerine binlerce Alevi emekçi katıldı. Belediye tarafından şenliklere yaklaşık 50 bin kişinin katılacağı açıklanmıştı. Ancak “IŞİD in bombalı eylem yapacağı” yalanı etkili oldu. Katılım geçen yıllara göre oldukça zayıftı. Her yıl meydanda yapılan açılış programı, bomba paniği nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’ne alındı. Açılış töreninde ayrıca 22. Hacı Bektaş-ı Veli Dostluk ve Barış Ödülü Prof. Dr. Çetin Yetkin’e verildi.

Açılış töreninde yaşananlar

Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nde yapılan açılış programında düzen solu CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Açılış programına Hacıbektaş’ta olmasına rağmen, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ davet edilmedi. Dahası, Belediye Başkanı ulusalcı yaklaşımı nedeniyle HDP’yi yok sayan tutumunu sürdürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu Salonu’nda yapılan açılış etkinliğinde konuşan Ali Rıza Salmanpakoğlu Alevileri, Kürtleri ve sorunlarını yok saydı. Alevileri ve Kürtleri haklarından mahrum bırakan, geleceklerini karartan politikaları sahiplendi. Tekçi burjuva kemalist anlayışın ürünü tutum konuşmasının özü, özetiydi. Kemalist burjuvazinin tarihsel geçmişini, Alevilere ve Kürtlere yönelik katliamlarını destekleyen bir yaklaşım ortaya koydu.

Açılış töreninde Nevşehir Valisi ve Hacıbektaş Kaymakamı da birer konuşma yaptılar. Vali ve kaymakam Alevilerin demokratik talepleri ve hakları ile ilgili olarak tek bir cümle kurmadan birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Alevileri, Kürt halkına yönelik artan devlet terörüne destek vermeye çağırdı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı ise Alevilerin Cumhuriyet sayesinde birçok kazanım elde ettiğini belirtti. Alevilere yönelik son süreçte gelişen saldırıları kınadı. Saldırganların sırtını sıvazlayan devletlilerin tutumunu eleştiren tek bir cümle kurmadı. Alevilere yönelik saldırıların ve katliamların dinsel gericiliğin işi olduğunu belirtti ve “Asıl hedef Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaktır” dedi. Katliamların devletle olan bağını karartma çizgisini sürdürdü.

Düzen partisi CHP’nin şefi Kemal Kılıçdaroğlu ise, AKP hükümetinin icraatlarını eleştirdi. Suriye ile savaş noktasına gelinmesini AKP hükümetinin beceriksizliğine bağladı. Yurtta barış, dünyada barış için çalışacaklarını ifade etti. Konuşması boyunca iç ve dış politikadaki tüm sorunların nedeni olarak AKP’yi işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu Dersim tartışmalarını Atatürk’e açılmış savaş olarak niteledi. Konuşmasının son bölümünde dostluk ve barış çağrısında bulundu.

Resmi açılış töreninde Hacı Bektaş-ı Veli Dostluk ve Barış Ödülü Prof. Dr. Çetin Yetkin’e verildi. Çetin Yetkin ulusalcı, tescilli bir faşist. Seyit Rıza’ya “eşkıya” diyerek saldıran, “Dersim’de isyan yapıldı” diyen ve Aleviliği Türklüğe bağlayan bir akademisyen. Akademi hayatı boyunca Türk-İslam sentezine paralel, Türk-Alevi sentezi yaratmak için çaba gösteren birisi. Kürt ve Kızılbaş Aleviliğini bölücülük olarak tanımlayan onlarca makale kaleme alan birisine barış ödülünün verilmesi ise etkinliği düzenleyenlerin konum ve anlayışına ayna tuttu.

Törenlerdeki kısırlaşma sürdü

Hacı Bektaş-i Veli Anma Törenleri’nin içinin boşaltılması ile kültürel-sanatsal etkinliklerdeki kısırlaşma süreci bu yıl tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. Törenlerde yine “devlet Aleviciliği”nde ifadesini bulan anlayış öne çıktı. 16-18 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilen etkinlikler devlet Aleviciliğine kan taşıdı. Paneller ve resmi açılış programı bu yalın gerçeği doğrular nitelikteydi.

Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri nitelik açısından da son derece zayıftı. Belediye Başkanı Ali Rıza Salmanpakoğlu şenliklerin siyasal ve ideolojik içeriğini, daha önceki yıllarda olduğu gibi ulusalcı temelde ele aldı. Şenliklerin içeriğini boşaltmaya çalışan belediye, hiç vakit kaybetmeden bu boşluğu dini ögelerin pazarlandığı bir rant alanına çevirdi.

Bu yıl bir panel düzenlendi. Törenlerin ikinci gününde yapılan panelde “Tarihsel süreçte Alevilik-Bektaşilik” konusu ele alındı. Aleviliği hümanizm temelinde ele alan konuşmacılar, Alevilerin Cumhuriyet öncesi uğradıkları katliamları dinsel gericilikle açıklamaya çalıştılar. Cumhuriyet döneminde başta Dersim olmak üzere, Maraş ve Sivas’ta yaşanan katliamlarda Türk sermaye devletinin belirleyici rolüne değinmekten ise özenle kaçındılar.

Devrimci-ilerici güçlerin katılımı ve
müdahaleleri zayıftı

Sermaye devleti bu yılki etkinliklere yönelik ilerici ve devrimci etkiyi sınırlamak için özel bir çaba harcadı. Günler öncesinden “IŞİD’in bombalı saldırı yapacağı” yalanı devletliler tarafından özel bir tarzda pompalandı. “Güvenlik” gerekçesiyle ilçenin giriş çıkışları tutuldu.

Şenliklere devrimci ve ilerici güçlerin müdahalesinin zayıflığı bu yıl da sürdü. Geçen yıl etkinliklere katılan DHF, bu yıl tanıtım standı bile açmadı. Sadece Partizan, Halk Cephesi, HDP ve Komünist Parti tanıtım standı açtı.

Komünistlerin şenliklere yönelik müdahalesi

Sınıf devrimcileri Alevi örgütlerinin başına çöreklenmiş ağaların gerçek konumunun anlaşılması ve devlet Aleviciliğinin kıskacındaki etkinliklerin devrimcileştirilmesi için ilerici ve devrimci yapılara göre son derece etkin bir çalışma yürüttüler. Komünistler şenlikler üzerine hazırladıkları bildirileri dağıttılar. Ajitasyon konuşmaları eşliğinde Kızıl Bayrak satışı gerçekleştirdiler. Suriye savaşı, kıdem tazminatlarının gasp edilmesi ve faşist saldırılara karşı mücadele çağrısını binlerce Alevi emekçiye taşıdılar. Tanıtım standı açtılar. Standı ziyaret eden emekçilerle düzenin saldırıları ve saldırılara karşı mücadele üzerine verimli tartışmalar yürüttüler.

Standdan ses cihazı ile gündeme ilişkin ajitasyon ve propaganda konuşmaları gerçekleştirdiler. Ayrıca Kürt sorunu ve Alevi sorununun kapsam ve niteliğini ortaya koyan söyleşiler gerçekleştirdiler. Aynı zamanda seçimler gündemi üzerine de verimli tartışmalar yürüttüler.

Bu yıl tüm kısıtlı olanaklara rağmen şenliklere anlamlı bir müdahalede bulunan sınıf devrimcileri, düzenin saldırılarının yoğunlaştığı böyle bir dönemde gericiliğin dikkatini çeken bir çalışma yürüttüler.

Kayseri BDSP


 
§