5 Aralık 2014
Sayı: KB 2014/48

Yatağan işçisi kavgayı büyütüyor
Yatağan kazanırsa işçi sınıfı kazanır!
Yatağan’dan izlenimler
Yatağan’da barikattan bir adım ileriye!
“Yatağan’daki mücadeleyi toplumsallaştırırsak başarı elde edilir”
2015 bütçesi açıklandı!
13 Aralık Ankara mitingi üzerine
Orta oyuncuları masada!
Greif’te taşeronluk nasıl kaldırıldı?
Yol-iş’in hava boşaltma eylemi ve görevler!
Ne servet ne değer; meşgale olsun diye sömürüyormuş(!)
İşten atıldılar, tazminatları iç edildi, ‘fırça’ yediler
İşçi katliamları sürüyor
DGB 1. Genel Kurulu başarıyla toplandı
‘Gençlik birliğe, devrime!’
‘Gençliğin devrimci birliği yolunda önemli bir adım’
Katliamların hesabını vereceksiniz!
CHP’nin Kürt sorununu çözme vaadi ve gerçekler!
İçerde, dışarda hücreleri parçalayalım!
Yeni ‘saldırı yasası’ meclisten geçti
Kobanê’de direniş çetelere kök söktürüyor
Kölelik ve sömürü koşullarına karşı işçi ve emekçi eylemleri
ABD’de öfke tekellere yöneldi
25 Kasım’ın gösterdikleri ve emekçi kadın çalışmamız
Kadınlar güvencesizliğe itiliyor
Çürüyen tükenir, tükenen çürür - D. Umut
Devrimci Gençlik Birliği'nin ilke ve işleyişi
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

‘Gençliğin devrimci birliği yolunda önemli bir adım’

 

DGB 1. Genel Kurulu’na katılan liseli ve üniversitelilerin, DGB ve genel kurul üzerine görüşlerini aldık.

Gençliği kucaklayacak bir örgütlülük

Ankara’dan bir DGB’li: 2000’lerin başından bu yana gençliğin birleşik, militan, kitlesel bir gençlik hareketini yaratmak iddiasıyla bu tartışmaları yürütüyorduk. (…)

Her şeyden önce bugün toplumun Haziran Direnişi’yle birlikte harekete geçen dinamiklerini kucaklayabilecek bir örgütsel şekillenişe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. DGB de bu şekillenişin bir alternatifi olarak kendini var ediyor. Bir taraftan düzene karşı devrim şiarıyla ortaya çıkarken diğer taraftan gençliğin enerjisini reformist kanallara akıtan hareketlere karşı bir devrimci odak olarak çıkma misyonuyla da aslında DGB 1. Genel Kurulu toplanmış oldu. Uzun bir emeğin sonucu olarak bu genel kurulu topladık. Birçok yerde eylemler gerçekleştirdik, meclislerimizle tartışmalar yürüttük. DGB tek başına üstten dayatmalarla değil, meclislerle tabandan bir iradeyi yansıtmış oldu. Birçok ilden katılım ve birçok ilde toplanan meclisler de bunun bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Her şeyden önce taban inisiyatiflerini açığa çıkarabilmek, gençliğin bir kürsüsü olabilme kaygısıyla DGB yeni dönemde misyonunu oynayacaktır.

(…) DGB, önümüzdeki dönem bütünlüklü bir mücadeleyi önüne hedef olarak koymak zorunda. Bunun için bir taraftan kitlelerle tartışmalar yürütmek diğer taraftan hareketin sokak ayağını örmekle yükümlüyüz diye düşünüyorum.

Gençlik hareketinde önemli bir adım

İzmir’den bir DGB’li: (…) 2000’li yıllardan bu yana tartıştığımız, dile getirdiğimiz bir tartışma ama bu tartışmaların en somut halini Haziran Direnişi gibi toplumsal bir mücadele döneminde daha somut tartışabileceğimizi düşündük. Artık bunun bir karşılığı var dedik. (…) Böyle bir tarihsel sürecin içinde; bütün Avrupa kaynarken, Ortadoğu’da böyle bir emperyalist savaş çıkmışken, kapitalist düzenin kendisi bu kadar köhnemişken, tüm pislikleriyle halkın üzerine saldırırken DGB’nin böyle bir ortamda çıkmasını özellikle Türkiye devrim tarihinde bir kilometre taşı olarak görüyorum.

Genel kurulda coşkulu, zengin tartışmalar oldu. Ama bu tartışmaların kendisi nihai bir sonuca ulaşmadı. Bu sonucu daha sonraki tartışmalarla, aslında sürekli tartışacağız, DGB’nin ilke ve işleyişini, araçlarının ne olması gerektiğini. Bu tartışmaları bitirmeyeceğiz. Çünkü biz tartışmalarla eleştirilerle kendimizi var ediyoruz, geliştiriyoruz.

Bu genel kurul ve genel kuruldan sonraki etkinlik devrim taşının altına elini koymayı düşünen, bu mücadeleyi göğüsleyen her gence faydalı oldu. Bu coşkuyla, yerellerimize döndüğümüz zaman daha dirençli bir faaliyet yürütüleceğini düşünüyorum.  (…)

Gençliğin kendini ifade edebileceği
bir yer olacak

Gebze’den bir liseli: DGB genel kurulunda liseliler olsun üniversiteliler olsun genç işçi arkadaşlarımız olsun hepsi birçok konuda söz aldı, farklı tartışmalar yaptık.

(…) Farklı görüşlerden en doğrusunu, en iyisini, en sağlamını; sosyalizme giden yolda aslında gençliği nasıl politikleştirmemiz, nasıl örgütlememiz konusunda çok farklı fikirden ortak bir fikre vardığımızı düşünüyorum.

(…) DGB, aslında örgütlü olmayıp içinde mücadele isteği olan gençleri kucaklayacak bir örgüt. Bu gençler aslında biraz daha mücadele içinde politikleşecek, örgütlenecek ve devrimci kimliği bu şekilde benimseyecek insanlar.

DGB, gerçekten şu anki döneme göre ihtiyaç olan bir örgütlenme bu açıdan DGB gençliğin kendini ifade edebileceği bir yer olacak. Bu da döneme göre oldukça önemli.

Belirlenenler pratiğe dökülmeli

Kocaeli’den bir DGB’li: Genel kurulda konuşulan şeyler aslında tarihsel bir adım, eğer bu somuta dökülebilirse.

Olması gerekeni söylüyoruz olması gerekeni yapmak da gerekiyor. Çünkü dünya görüşümüz bunu gerektiriyor. Söylemle eylemi buluşturabilen bir hale getirmek gerekiyor. Elbette ki umut her zaman sol yanımızda duruyor, bu umudu taşıyoruz. (…)

DGB’nin 1. Genel Kurulu da talepler ve ilkeler somuta dönüştürülebilirse; bu sorunları gerçek anlamda çözebilecek, bir alternatif üretebilecek ilk ayağı oluşturuyor diye düşünüyorum. Aslında genel kurulda olması gerekeni söyledik, yürünecek yolu belirledik şimdi. Bu somutlanmış oldu bir noktada. Yapmak istediklerimizi yayınlarımızda, bildirilerimizde, internet sitelerimizde belirttik. Bunun sistematik bir şekilde faaliyetleştirilmesi gerekiyor, alana inmesi, kitlelerle buluşması gerekiyor. Genel kurul da bunun ilk adımı oldu.

Kafamızdaki soru işaretleri cevaplandı

Sivas’tan bir DGB’li: (…) Son Türkiye Meclisi’nden sonra da DGB olarak kendi bulunduğumuz yerellerde büyük bir güç olarak yolumuza devam etmiştik. Burada iyice oturduktan sonra, (çünkü genel kuruldaki arkadaşlar bu hareketi daha iyi kavradığı için) daha verimli konuşmalar daha verimli eylemsellikler oluşturarak bir faaliyet yürüteceğiz.

Bunun önemi şuradan geliyor. Genel kuruldan önce kafamızda olan tartışmalar, eksiklikler cevaplandı. Buradan sonra insanların karşısında daha güçlü bir şekilde çıkabileceğiz.

Üniversitelerde bulunan reformist-sol öğrenci örgütlenmelerinin boş bıraktığı, emperyalist savaşlara gönderme yapamaması, salt anti AKP çerçevesinde örgütlenmesi; bunların karşısında DGB’nin devrimci temellere-politikalara dayanan siyaset anlayışı, dünyaya bakış perspektifi bu noktada önemli bir yer tutuyor. (…)

Birleşik, devrimci ruhu
yaratabileceğimize inanıyorum

Bursa’dan bir DGB’li: Genel kurulu olumlu buluyorum. Özellikle Türkiye genelinde bir örgütlenme yaratması açısından, sosyalist bir temelde ama aynı zamanda farklı görüşleri de içinde barındırmayı amaçlayan ve bunu sosyalizme yönlendirmeyi işaret eden bir genel kuruldu. Bu açıdan ileriki zamanlar için bunu olumlu buluyorum. Daha geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünde amaçladığımız birleşik, devrimci ruhu yaratabileceğimize inanıyorum. (…)

Gençlik mücadelesi şu anda parçalı ve dağınık bir biçimde ilerleyen bir yolda bana göre. Birbirinden kopuk oluyor Gezi’den gördüğüm kadarıyla. Ama DGB’nin gençlik hareketini toparlayıp devrimci bir noktada bir araya getireceğine inanıyorum. İlerleyen süreçlerdeki bir araya gelişler bunu sağlar diye düşünüyorum.

Devrimci bir kültürle örgütlenecek

Manisa’dan bir liseli: Haziran Direnişi’nden sonra biz ciddi bir örgütlenme sorunu olduğunu gördük. DGB, bu sorunu aşabilecek bir örgütlülük ve bunu aşabilecek düzeyde. Daha devrimci bir kültürle, Mazlumlar’ın, Denizler’in, Mahirler’in kültürüyle bunu aşabileceğine inanıyorum.  

Devrimci duygularla gelen gençliği kucaklayacak

Kayseri’den bir DGB’li: (…) Gezi sürecinden sonra bütün gençliği devrimci temeller üzerinden bir arada toplayan devrimci bir örgütün gerekliliği üzerine DGB gerekiyordu. Tam da bu noktada DGB’nin anlam ve önemi büyük. Yaptığımız genel kurul da bu bağlamda önemli bir genel kurul olmuş oldu. Bundan sonra DGB, devrimci duygularla gelen gençliği sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim şiarıyla örgütleyecek, meşru militan mücadelede gençlik içerisinde devrim yolunda bir adım atacak diye düşünüyorum.

Coşkulu ve verimli bir genel kurul gerçekleştirdik

Eskişehir’den bir DGB’li: DGB, toplam gençlik tablosu içerisinde bir eksikliğin ürünüydü bizim açımızdan. Gençliğin içine baktığımızda genelde reformist algının yoğunlukta olduğunu biliyoruz. Ve gençliğin içindeki dinamikleri kucaklayacak gerçek devrimci bir yapılanmanın olmadığını söylüyoruz. Elbette bu sorumluluk biz devrimcilerin omuzları üzerindeydi. (…) Genel kurul çok coşkulu ve bizim açımızdan da çok verimli oldu. Bundan sonraki süreçte de yerellerimize döndüğümüzde buradan aldığımız coşkuyla aslında pratikle biraz daha bunu geliştirebilmek ve gençliğin içindeki o devrimci dinamiği yakalayıp düzene karşı devrim şiarıyla çıktığımız bu yolda gençliği toparlama misyonunu biraz daha geliştirmek büyütmek istiyoruz.

DGB gençliği devrime kazanmalı

Çorum’dan bir DGB’li: DGB işçi sınıfı mücadelesi üzerinden gençleri devrime yönlendirmek amacıyla kurulmuş bir örgüttür. Çorum’da daha önceden böyle bir örgütlülük yoktu.

DGB gençliğin devrime katılması konusunda gerekli bir çalışmaydı bence. Çünkü gençler daha önceden örgütsüz olarak katılıyorlardı. Örgütlü olmak daha da bilinçli olmaları anlamına geliyor. Yaptıkları şeyi bilerek, teorikte bir şeyleri bilerek onları pratiğe dökme konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum.

Genel kurul verimli oldu

Kıbrıs’tan bir DGB’li: Öncelikle gençliğin devrimci birliği ihtiyacı üzerine böyle bir pratik ortaya konuyor. Bunun özellikle bu dönemdeki önemi daha da ön plana çıkıyor. Çünkü gençlik yozlaşmışken alkolün, uyuşturucunun batağına çekilmişken, özellikle devrimci ihtiyaçlarla ortaya çıkılması çok önemli bu noktada. DGB bu ihtiyacı karşılıyor.

Gerek genel kurul olsun gerek hazırlık süreçleri olsun oldukça tartışmalı verimli ortamlarda gerçekleşti. DGB, gençliğin kendi içinde tartışmasıyla ortaya çıkan bir pratik oldu. (…)

Gençliği özneleştirmek için anlamlı bir adım

İstanbul’dan bir DGB’li: (…) Bundan sonra DGB, gençliğin devrimci birliğinin yaratılması için genel kuruldan aldığı motivasyonla çalışmalarına hız vermeli. Geniş gençlik kitleleriyle bağ kurabilen, toplumsal gündemlere refleks cevaplar verebilen eylemsellikler içerisinde, gençliği de eyleme çeken ve özneleştiren bir pratik hat izlemeli.

Kızıl Bayrak / İstanbul

 

 

 

 

DGB’nin kuruluşu şenlikle selamlandı

‘Zaman devrime akıyor’

 

Devrimci Gençlik Birliği (DGB), kuruluşunu 30 Kasım akşamı Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlediği coşkulu ve kitlesel bir şenlikle kutladı. Gençliğin devrimci dinamizminin öne çıktığı gecede sloganlar susmadı.

“Mesafelerin arasını azaltarak, inancımızı katık ederek, karanlıkları yırtarak geliyoruz. Ortadoğu’dan direnişin ezgisi ile, Amerika’dan tenimizin karalığıyla, yeryüzünün lanetlileri ile, ayaklanan milyonların zafer şarkıları ile geliyoruz” sözleri ile başlayan programda, “zulmün kalelerinde direniş bayrağını bedenleri ile kızıllaştıran tüm ölümsüzler için” saygı duruşunda bulunuldu.

Devrimci türkü ve marşlarla DGB selamlandı

Saygı duruşunun ardından sahne Mamak İşçi Kültür Evi Müzik Topluluğu’na bırakıldı. Müzik topluluğu, Ulaş’a Ağıt ve Gündoğdu Marşı’nı seslendirdikten sonra sahneden ayrıldı. Gündoğdu Marşı tüm salon tarafından ayakta ve yumruklar sıkılı bir şekilde söylendi.

Ardından TKİP dava tutsaklarının şenliğe gönderdiği mesaj okundu. Mesajın okunmasının ardından salonda “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!” sloganı yankılandı.

Şenlik Ümmüşen’in, büyük beğeni toplayan dinletisini sahnelemesiyle devam etti.

DGB: Zaman devrime akıyor

Etkinliğin ana konuşmasını yapan Devrimci Gençlik Birliği sözcüsü, “Zaman devrime akıyor” diyerek başladığı konuşmasında Ferguson, Arjantin ve Meksika’da da mücadelenin büyüdüğüne, Türkiye topraklarında da bu çağrının yükseldiğine vurgu yaptı. Genel kurulda canlı tartışmalarla beraber ürettiklerini ve geliştirdiklerini söyleyen sözcü “Bugün salonları doldurarak yarınsa alanları doldurarak çağrımızı yükseltiyoruz” dedi. Gençliği devrim saflarına kazanmak için yola çıktıklarını söyleyen DGB sözcüsü, işçi sınıfının yolundan gitmek için mücadele ettiklerini, Greif işçilerinin işgal deneyiminden öğrendiklerini söyledi.

Şenlik, müziğin piyasalaşmasına karşı sokakta sanatlarını sürdüren Bremin Mızıkacıları’nın sahne almasıyla devam etti.

Salonla canlı bir etkileşim kuran grubun çaldığı parçalara yüzlerce genç halaya katılarak eşlik etti.

Bremin Mızıkacıları’nın ardından “Dersim kayıpların ağıtların coğrafyası” denilerek Domane Dersim sahneye çağrıldı. Grup gençliği devrime, birliğe çağırarak parçalarını seslendirdi.

Şenlik programında, mücadele alanlarından işgal fabrikalarına ezgilerini paylaşmaya devam eden Aliye Fişenk de yer aldı.

Şenlikte, Fazla Mesai Tiyatro Topluluğu da sahne alarak, Çiğli İşçi Kültür Evi’nde çalışmalarını devam ettirdiğini, işçilerden oluşan bir topluluk olduklarını ifade etti. 17 Aralık yolsuzluk operasyonunda, Kobanê katliamlarında sessiz kalan işçi sınıfının aynı zamanda Kavel’lerde, DGM boykotlarında gücünü gösterdiğini, iki yıldır Yatağan’da direndiğini, Greif işçileriyle mücadeleyi yükselttiğine dikkat çeken topluluk, işçilerin yaşamından kesitler sunan oyunun gösterimine geçti.

İzleyicilerin büyük bir dikkat ve beğeniyle izlediği tiyatro oyunu uzun süre alkışlandı.

İzmir Gençlik Kültür Evi Halk Oyunları ekibiyle devam eden etkinlik programı “Yaşasın Devrimci Gençlik Birliği!” sloganı ve marşlara hep beraber eşilk edilmesiyle son buldu.

Etkinlikten notlar:

* Salonun girişinde Eksen Yayıncılık standının dışında EKK’nın el emeği ürünlerini sergilediği stand ve DLB standı yer aldı. Şenliğe gelen gençler, DGB standındaki deftere mesajlar yazdı. 

* Salona, “Özerk-demokratik üniversite! Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim!”, “Gençlik birliğe, devrime!”, “Yolumuz işçi sınıfının yoludur!”, “Yolumuz devrim davasında düşenlerin yoludur!” ve 6 dilde “Yaşasın halkların kardeşliği!” pankartları ve devrimci önderlerin sancakları asıldı.

* Etkinliğe, uzun bir direniş süreciyle sendikal örgütlenme mücadelelerini kazanan UPS işçileri de katılım sağladı.

* Etkinliğe, DGB’nin kuruluşunu ve geceyi selamlayan birçok mesaj geldi. DEV TEKSTİL, Sosyalist Kamu Emekçileri, HDP Küçükçekmece Gençlik Meclisi, SDP adına gönderilen mesajlarla etkinlik selamlandı. Kütahya, Çukurova, Eskişehir, Kayseri ve Ankara DGB’nin mesajları da gecede okundu.

Kızıl Bayrak / İstanbul

 
§