5 Aralık 2014
Sayı: KB 2014/48

Yatağan işçisi kavgayı büyütüyor
Yatağan kazanırsa işçi sınıfı kazanır!
Yatağan’dan izlenimler
Yatağan’da barikattan bir adım ileriye!
“Yatağan’daki mücadeleyi toplumsallaştırırsak başarı elde edilir”
2015 bütçesi açıklandı!
13 Aralık Ankara mitingi üzerine
Orta oyuncuları masada!
Greif’te taşeronluk nasıl kaldırıldı?
Yol-iş’in hava boşaltma eylemi ve görevler!
Ne servet ne değer; meşgale olsun diye sömürüyormuş(!)
İşten atıldılar, tazminatları iç edildi, ‘fırça’ yediler
İşçi katliamları sürüyor
DGB 1. Genel Kurulu başarıyla toplandı
‘Gençlik birliğe, devrime!’
‘Gençliğin devrimci birliği yolunda önemli bir adım’
Katliamların hesabını vereceksiniz!
CHP’nin Kürt sorununu çözme vaadi ve gerçekler!
İçerde, dışarda hücreleri parçalayalım!
Yeni ‘saldırı yasası’ meclisten geçti
Kobanê’de direniş çetelere kök söktürüyor
Kölelik ve sömürü koşullarına karşı işçi ve emekçi eylemleri
ABD’de öfke tekellere yöneldi
25 Kasım’ın gösterdikleri ve emekçi kadın çalışmamız
Kadınlar güvencesizliğe itiliyor
Çürüyen tükenir, tükenen çürür - D. Umut
Devrimci Gençlik Birliği'nin ilke ve işleyişi
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

13 Aralık Ankara mitingi üzerine

 

KESK “Emekten Yana Halk İçin Bütçe Talebiyle 13 Aralık’ta Ankara’dayız” şiarıyla bir miting kararı aldığını duyurdu.

2015 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı döneme denk gelen miting kararı alınırken, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, meclis koridorlarında yapılan görüşmeler ve Hak-İş gibi sarı sendikaların da katılımı gerekçesi ile beklemeci bir tutum içerisine girildi.

KESK miting kararını Kasım ayının son haftasında alarak, bölgelerde de toplantılar düzenledi. İstanbul’da yapılan bölge toplantılarına katılımın çok düşüktü. Şube yöneticilerinin dahi gelmediği bu toplantılara 25-35 kişi ancak katılım sağladı.

AKP iktidarının yandaş sendikası Memur-Sen ile yaptığı 2014-2015 dönemi toplu sözleşmesinde % 3+3 zam ile emekçilere yoksulluğu ve açlığı dayattığı, dahası enflasyon farkını da ortadan kaldırdığı bir dönem içerisindeyiz. Bu ihanet sözleşmesinin kamu emekçileri üzerindeki etkisi vergi dilimlerinin yarattığı kesintilerle beraber bir öfkeye dönüşmüş durumda. Kamu iş güvencesinin giderek ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, esnek çalışma vb. yollarla kamu alanının tasfiyesine dönük çalışmaların hızla devam ettiği bir dönemde KESK, izlemeci bir politika izlemekte, hak alma yaklaşımından uzak günü birlik eylemler ve basın açıklamalarıyla gündemleri geçiştirmeye devam etmektedir.

Hal böyleyken 13 Aralık Ankara mitingi gündemi üzerinden yapılan bölge toplantılarında da emekçilerin güncel taleplerinden uzak tartışmalar yapılmış, bütçe eyleminin sorumluluğu ise emekçilerin sırtına yüklenmiştir.

Geleneksel ve gündelik eylem çizgisini devam ettiren KESK’in, hedefsiz ve programsız olarak almış olduğu bu miting kararı hali hazırda emekçilerde bir heyecan yaratamamıştır.

Bütçe dönemi başlamasına rağmen sendikalara herhangi bir çağrı yapılmamış, geçmiş dönemde yapılan toplu sözleşmenin kamu emekçilerine yansıması üzerine bir hedef belirlenmemiştir. Enflasyon farklarını ilk defa bu dönemde alamayan kamu emekçileri vergi diliminden doğan kayıpları ve geride kalan dönemin yüksek enflasyonuyla bir kez daha hak kaybı yaşamıştır. Kamu emekçilerinin henüz güçlü eylemlere konu olmasa da son dönemlerde en duyarlı olduğu alanlardan biri ücretlerin erimesi, enflasyon farkının alınamaması, ek ödemelerin geç yatırılması ve emekliliğe esas sayılmaması gündemleridir.

Mevcut atıl ve günü kurtarma görüntüsüne rağmen KESK payına 13 Aralık mitingi için yapılacaklar konusunda hala daha geç kalınmış değildir. Emekçilerin saydığımız duyarlılık alanlarına yönelik önümüzde kalan sınırlı zaman dilimi içerisinde etkin bir sesleniş gerçekleştirildiği koşullarda 13 Aralık eylemi asgari bir başarıyla gerçekleştirilebilir. Dahası 13 Aralık eylemi üzerinden bütçe süreciyle ilgili sonuç alınamasa bile pekala önümüzdeki toplu sözleşme dönemine bu miting vesilesiyle anlamlı bir başlangıç yapılabilir.

KESK’in mevcut tutumuna rağmen kamu emekçilerini açlığa ve sefalete teslim eden bu savaş ve talan bütçesine karşı, iş yerlerimizde ve sendikalarımızda bu tabloyu tersine çevirecek ve kamu emekçilerine insanca yaşamaya yetecek bütçe talebiyle 13 Aralık mitingini sahiplenmeye ve örgütlemeye çağırıyoruz.

Sosyalist Kamu Emekçileri

 

 

 

 

Savaşın ve sermayenin bütçesine karşı Ankara’ya!

 

DİSK ve KESK, 13 Aralık’ta 2015 Bütçesi’ne karşı Ankara’da merkezi miting düzenleyerek bütçenin savaş için değil, “eşit-özgür, demokratik bir yaşama” yönelik hazırlanması talebini yineleyecek.

Ankara merkezi mitingine ilişkin 1 Aralık günü DİSK Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenlendi. Genel-İş, Sine-Sen, Emekli-Sen yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamayı KESK Genel Başkanı Lami Özgen okudu.

2015 bütçesinin sermayeye teşvik, vergi afları gibi uygulamalarla kaynak aktaran, piyasalaştırmayı, özelleştirmeyi, taşeronlaştırmayı ve iş cinayetlerini daha da arttıran, giderek otoriterleşen bir devletin bütçesi olduğu söyleyen Özgen, yıllardır emekçilerin ödediği her kuruş verginin bir yandan sermayenin, rantçıların, yandaşların cebine aktarıldığını; demokratik hakları ve özgürlükleri için mücadele edenlerin, kendilerinden alınan vergilerin tazyikli su, TOMA, biber gazı, cop, gözaltı, tutuklama ve zam olarak geri döndüğüne şahit olduklarını söyledi. Özgen, “savunma” ve “güvenlik” bütçesindeki artışın yarısından fazlasının tek başına Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde yapılmış olmasının, “Türkiye’nin bir süredir gerek yasal düzenlemelerle, gerekse pratik olarak ‘polis devleti’ olma yolunda hızla ilerlediğinin kanıtı” olduğunu belirtti.

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere enerji, ulaşım, haberleşme, yerel hizmetler gibi kamusal üretimle gerçekleşmesi gereken hizmetlerin sermayeye peşkeş çekilmesine, ancak parası olanın bu hizmetlere erişebilmesine neden olan uygulamaların 2015 yılı bütçesinde de mevcut olduğunu söyleyen Özgen açıklamayı şöyle bitirdi: “Bizler, savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakârlığın bütçesine hayır diyor, bütçeden hakkımızı almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. Bu kapsamda ‘Emekten yana halk için bir bütçe!’ talebimizi en geniş emekçi kesimlerle, toplumun tüm ezilen kesimleriyle ortaklaştırarak 13 Aralık’ta Ankara’da merkezi bir miting gerçekleştireceğiz. Tüm işçileri, kamu emekçilerini, insanca yaşam hakkı hızla elinden alınan tüm yurttaşlarımızı adil bir gelecek için mücadelemize güç vermeye çağırıyoruz.”

Kızıl Bayrak / İstanbul

 

 

 

 

Eğitimciler sorunlarını tartıştı

 

Eğitimciler Forumu “Eğitimciler sorunlarını tartışıyor” başlıklı ikinci forumunu 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Canlı ve verimli tartışmalara sahne olan forum, iki oturum halinde yapıldı. İlk oturumda KESK’in eylem ve grev örgütleme biçimleri, eylem örgütlemede sendika-üye ilişkisi ve taban örgütlenmeleri başlıkları tartışıldı. ikinci oturumda ise ‘Ne yapmalı?’ sorusunun yanıtı arandı.

Bu kapsamda yürütülen tartışmaların ardından bir dizi karar alınarak bu kararların bir deklarasyon metni ile kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi. Eğitimciler Forumu bileşenleri 27 Aralık’ta üçüncü forumu gerçekleştirme kararı aldı.

Kızıl Bayrak / İstanbul

 
§