14 Kasım 2014
Sayı: KB 2014/45

Devrimci Gençlik Birliği 30 Kasım’da kuruluyor
Polise sınırsız yetki!
Düzen partileri Alevi oylarının peşinde
Sefalet ücreti dayatmasına karşı birleşik mücadele!
2015 hedefi: Daha fazla sömürü ve kölelik
Ermenek’te AKP-patronlar göçük altında
Yırca’da yürütme durdu, direniş sürüyor!
9 ayda 5 milyar lira ciro! Nasıl mı?
Sömürünün yolu Ülker’den geçer
GOP’ta örgütlenme tartışıldı
Metal TİS’lerinde 'uyuşmazlık'
GÜRMAK’ta kıyım ve eylem
Mersin Belediyesi işçi ve emekçi düşmanı
Sermaye işçi kanıyla besleniyor
Kürt sorunu, “çözüm süreci” ve devrimci çözüm
Kobanê direnişi 2. ayında
Şimdi bir savaş var ya yüzyıllardır... - G. Umut
Emekçi kadınlar 25 Kasım’a hazırlanıyor!
Kadına yönelik şiddetin son bir yılı
“Demokrasi tehdidi“ ve bitmeyen anti-komünist histeri - A. Eren
Kudüs’te intifada rüzgarı
Meksika’da öfke dinmiyor
Gençlik hareketine müdahale olanakları
DGB genel kurula hazırlanıyor
Savaşımız aynı...
Sverdlov’dan Habipler'e, Habipler'den Alaattin’e!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

GOP’ta örgütlenme tartışıldı

 

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın (DEV TEKSTİL) mücadele amaç ve ilkelerinin anlatıldığı tanıtım toplantılarından biri de 9 Kasım’da Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirildi.

Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube binasında düzenlenen tanıtım toplantısı, DEV TEKSTİL’in kurulma ihtiyacına vurgu yapılan konuşmayla başladı.

Greif Direnişi ve sendikal bürokrasinin ihanetlerine değinilen konuşmada, mevcut sendikaların düzenin icazetinden kurtulamadığı ve en ileri işçi eylemlerini bile düzenin icazet sınırlarına çekme misyonu ile hareket ettiği vurgulandı.

Konuşmada ayrıca, bugünkü sendikal anlayışların en ilericisinin yasalcılık anlayışı dışına taşmadığı ve sınıf hareketi önünde engele dönüştüğü vurgulandı. Böylesi bir ortamda Greif işgalinin yarattığı değerlere yaslanarak devrimci sınıf sendikacılığı adına sendika kurma adımının atıldığı vurgulandı.

Toplantıda konuşan DEV TEKSTİL kurucularından Engin Yılgın, Greif Direnişi'nde yaratılan işçi demokrasisine değindi. Sendikanın temel amacının tekstil işçileri başta olmak üzere işçi ve emekçilere sınıf mücadelesinin ihtiyaçları doğrultusunda müdahale etmek olduğunu vurgulayan Yılgın, taban iradesini açığa çıkarma amacında olduklarını ifade ederek söz-yetki-karar hakkının sınıfa ait olduğunu söyledi.

Yılgın’ın konuşması şu sözlerle devam etti: “Biz devrimci sınıf mücadelesi anlayışını ete kemiğe büründürme iddiasının temsilcileriyiz. Sendika çalışmamız da bunun araçlarından biri olacaktır. Aslolan işçi sınıfının devrimci birliğini yaratmaktır.”

Konuşmanın ardından katılımcıların düşüncelerini ifade ederek sorular sormasıyla toplantı devam etti. Sendikanın amaç ve ilkeleri üzerine yapılan tartışmaların ardından örgütlenme üzerine konuşuldu.

DEV TEKSTİL’le ifade edilen devrimci sınıf sendikacılığı anlayışını ete kemiğe büründürmek için yapılması gerekenler tartışıldı. Yürütülen tartışmalar sonucunda, fabrika toplantıları, afiş, bildiri çalışmaları vb. yaygın biçimde yapılması gerektiği sonucuna varıldı. DEV TEKSTİL’in başlatacağı örgütlenme kampanyasını Gaziosmanpaşa ve çevresinde yaygın biçimde yürütme kararı alındı.

Kızıl Bayrak / Gaziosmanpaşa

 

 

 

 

Tekstil işçilerine çağrı

DEV TEKSTİL Girişimi, 6 Kasım’da Buca’da gerçekleştirdiği bildiri dağıtımıyla BEGOS’taki tekstil işçilerine seslendi.

Sermaye devletinin son 12 yılı=13 bin 442 işçi ölümü, kaza değil, katliam!” başlıklı bildirilerde işçi katliamları teşhir edildi.

Dağıtımda, işçi katliamlarının gerisinde sömürü düzenin yattığı anlatıldı. Buna karşı işçilerin örgütsüz ve dağınık olmasından dolayı bu cinayetlerin devam ettiği vurgulandı.

İşçi katliamlarına ve sömürü düzenine karşı tabandan örgütlenme çağrısının yer aldığı bildiriler işçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Sendika imzası da işçilerin sorularına konu oldu.

İzmir’de DEV TEKSTİL toplantısı

İstanbul’daki toplantıların ardından 23 Kasım Pazar günü İzmir’de düzenlenecek DEV TEKSTİL tanıtım toplantısının hazırlıkları sürüyor.

Sendika girişimi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Greif Direnişi’nin açtığı yoldan, sermayeye ve sendikal bürokrasiye karşı, devrimci sınıf sendikacılığı hedefiyle yola çıkan ve kuruluş aşamasında olan sendikamızın tanıtım toplantısına tüm işçi ve emekçiler davetlidir.”

Bayraklı Tepe Kule Kongre Merkezi Ege Salonu’nda düzenlenecek tanıtım toplantısı saat 13.00’te başlayacak.

Kızıl Bayrak / İzmir

 

 

 

 

 

İşçi Okulu’nda iş yasaları ele alındı

 

Bursa İşçi Okulu’nda 3. hafta dersi 9 Kasım’da gerçekleştirildi. Avukat Bülent Şimşek’in sunduğu derste iş yasaları ve sınıf mücadelesi konusu ele alındı.

Yasaların mücadeleyle ilişkisine değinerek konuşmasına başlayan Şimşek, yasaların mücadeleden sonra geldiğini vurgulayarak sınıf mücadelesinin seyrine bağlı olarak yasaların şekillendiğini ve hak kayıplarının ya da kazanımların ortaya çıktığını anlattı. Hak mücadelesinin kestirme yolunun fiili mücadele olduğunu, mahkemelerde hak aramanın ise en zor ve en son tutulması gereken yol olduğunu ifade etti.

Bu girişin ardından özellikle işçiler açısından yanlış bilinen ya da karıştırılan maddelerden başlayarak iş yasasına dair açıklamalarda bulundu. Deneme süresi, ücret, izinler, fazla mesai, tatiller, işe iade gibi maddeler üzerinde durdu. Şimşek’in sunumu sırasında katılımcılar söz alarak sorular sordular. Sorulara verilen yanıtlarla konu daha da anlaşılır oldu.

Verilen on dakikalık aranın ardından ikinci bölüme geçildi. İkinci bölümde taşeronluk ve dava süreçlerinden bahsedildi. Son torba yasa ile süslü lafların altında hükümetin taşeronluğu nasıl da pekiştirdiği anlatıldı.

Son olarak da aynı zamanda Greif işçilerinin de avukatı olması dolayısıyla sorulan bir soru üzerine Şimşek, Greif deneyimini anlattı. Bu süreçteki mücadelenin konuyla da ilişkisi bakımından aydınlatıcı olduğunu, “işgal, grev, direniş” bayrağını yükselten işçilerin kısa yoldan ve olabilecek en masrafsız biçimde sorunlarını çözmek için harekete geçtiğini ancak karşılarında sermaye, devlet ve sendika bürokratlarının işbirliğini gördüğünü aktardı.

Oldukça canlı bir atmosferde geçen ders, bir sonraki dersin ve Bursa’da 4 Ocak tarihinde yapılacak direnen işçilerle dayanışma etkinliğinin duyurusu yapılarak sona erdirildi.

Kızıl Bayrak / Bursa

 

 

 

 

 

Çiğli’de işçilere çağrı

 

İzmir Çiğli’de farklı iş kollarında çalışan işçiler AKP iktidarının 12 yıllık dönemindeki işçi cinayetlerini teşhir etmek ve işçi katliamlarına karşı mücadele çağrısı yapmak amacıyla “Çiğli Organize İşçileri” imzalı bildirinin dağıtımını gerçekleştirdi.

5 Kasım günü Çiğli Organize’deki Küçük Parseller’de (Ata Sanayi Sitesi) yapılan dağtımında iş cinayetlerine karşı mücadele çağrısı yapıldı. Bildiri dağıtımı sırasında işçilerle yapılan sohbetlerde DEV TEKSTİL’in kuruluşuna da değinildi.

Kızıl Bayrak / Çiğli

 
§