21 Mart 2014
Sayi: KB 2014/12

Düzenin krizine devrimci yanıt
Greif işçileri saldırılara karşı saldırıyla yanıt verdi
DİSK’in seçim taktiği ve örgütlenme seferberliği üzerine
Düzenin korkusunu büyütmek için!
Düzenin seçim oyununu bozalım!
Sömürü ve kölelik düzenine oy ve onay vermiyoruz!
Devrimci sınıf çalışmalarından...
Gençlik 16 Mart’ı unutturmadı
Liseliler Berkin’in sapanını devraldı!
Halepçe katliamını
protesto eylemleri
İllerde KESK eylemleri
“Hakları kazanmanın yolu direniş!”
Bosch’un ikinci yılında çıkarılacak en büyük ders...
DİSK Greif’tir! DİSK’in fiili-meşru mücadele değerlerine işçiler sahip çıkmalıdır!
Greif işçileri göreve çağırıyor!
Ya Greif işçisi kazanacak her yer Greif olacak ya da...
İhanetin ve işbirlikçiliğin belgesi!
DİSK/Tekstil’de inisiyatif Greif işçilerinde!
Tekel’den Greif’e direniş sürüyor,
sendikal bürokrasi ise engelliyor!
Greif direniş günlüğü
Çanakkale, sosyal şovenizm ve enternasyonalizm - M. Yılmaz
Suriye krizi 4. yılında… - M. Dağlı
Batılı emperyalistlerde “Kırım hezeyanı”
Gezi’den Greif’e Greif’ten 1 Mayıs’a...
Çocuklar alacak dünyayı ellerimizden!*
30 Mart'ta seçiminiz Kızıldere olsun!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Gezi’den Greif’e Greif’ten 1 Mayıs’a...

“Yeni bir dünya, yeni bir kültür İçin işçilerin birliği etkinliğinde buluşalım!”

 

Manisa İşçi Kültür Sanat Derneği açılıyor! İşçi sınıfı mücadelesinin yeni bir mevziisi olacak Manisa İKSD 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek etkinlikle açılışını ilan edecek.

İşçi toplantıları, kahve toplantıları, seminer ve eğitim çalışmalarıyla güçlü bir ön hazırlıkla başlayan süreç İKSD genel yönetim toplantısının gerçekleşmesiyle, açılış etkinliğini karar altına almış bulunmaktadır. 13 Nisan Pazar günü Şehir Tiyatrosu Salonu’nda saat 17:00’de gerçekleşecek olan etkinliğin hazırlık çalışmalarının ve içeriğinin planlandığı ve tartışılıp karar altına alındığı toplantıda çıkan sonuçları madde madde sıralıyoruz.

Gezi direnişinin ruhuyla yeni Greif’ler için ileri

Gerçekleşecek olan etkinlik herşeyden önce Gezi direnişinde kaybettiğimiz şehitlerimizin yaşatılacağı bir etkinlik olacaktır. Görkemli Gezi direnişi, umutsuzlukların, karamsarlıkların ve korkunun artık çatırdadığı, işçi ve emekçilerin yeni bir dünya özleminin yeniden yeşerdiği bir gündür. Tam da bu noktada gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz ile derneğimiz bu mücadelenin bir mevziisi işlevi görecektir. Gezi direnişinin korkuları yıkan özgürlük çığlıklarıyla Greif işgalcilerinin yeni bir dünyadan anlaşılması gerekenin ne olduğunu öğreten işgali ve bu işgalde açığa çıkan işçi demokrasisi, etkinliğimizin temel ekseni olacaktır.

Gezi direnişinin açığa çıkardığı muazzam direniş ruhu ve Greif işçilerinin her türlü ihanet, işbirliği ve baskı karşısındaki sınıf iradesini ve mücadele kararlılığını derneğimizin sloganı olan “Yeni bir dünya, yeni bir kültür için ileri” şiarının karşılık bulacağı yol gösterici bir pratik olarak görmektedir. Tam da bu yüzden gerçekleştireceğimiz açılış etkinliğimizin üst şiarını “Gezi’den Greif’e, Greif’ten 1 Mayıs’a” olarak belirledik.

Etkinliğimiz 1 Mayıs çağrısıdır

“Bu daha başlangıç” diyen Gezi direnişçileri ile Greif işçilerinin belirttiği bu başlangıcı işçi sınıfının birlik ve mücadele günü olan 1 Mayıs’a taşımak, biz sınıf devrimcilerinin en öncelikli görev ve sorumluluğu olacaktır. İşte bu yüzden Gezi’nin ruhuyla bezenen Greif’le güçlenen mücadelemizin hesaplaşma günü 1 Mayıs olmalıdır. 1 Mayıs, Gezi’nin rüzgârının fırtınaya döndüğü, yeni Greifler’in büyüdüğü bir gün olmalıdır. 1 Mayıs, sermayenin ve sermayeye uşaklıkta sınır tanımayanların diz çökertildiği, bozguna uğratıldığı bir gün olmalıdır. İşte tam da da bu yüzden işçi sınıfı mücadelesinin Manisa mevziisi olma iddiası taşıyan derneğimizin açılış etkinliği aynı zamanda 1 Mayıs hazırlık etkinliğidir.

Yeni bir dünya, yeni bir kültür için”
mücadeleyi yükseltmenin kürsüsüdür

Yeni bir dünyaya olan özlemin her geçen gün belirginleştiği, dünyanın her yerinde işçi ve emekçilerin nasıl bir dünya istediklerine dair sloganların gürleştiği bugün, işçi ve emekçilere “başka bir dünyanın mümkün” olduğunu anlatmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir.

Dünyanın her yerinde baş gösteren çatışmalar en net haliyle kapitalizmin krizinin yansımalarıdır. Fakat eksik olan gerçek çözümün sosyalizm olduğu gerçeğinin henüz kitleler tarafından benimsenmiş olmamasıdır. Ama her şeyi ile kapitalizmin can damarlarını hedef alan bu görkemli direnişler açığa çıkan gelecek özlemlerinin en açık halidir. Mücadeleye tarihsel olarak önderlik yapması gereken sınıf devrimcileri, yeni dünyanın adının sosyalizm olduğunu daha fazla haykırması gerektiği açıktır.

Aynı zamanda kapitalizmin onlarca yıllık varlığıyla kirlenen ve yozlaşan insanlığın, gerçek insanlığı bulması yeni bir kültür yaratmasıyla doğru orantılıdır. Gezi direnişi ve dünyanın her yerinde baş gösteren muazzam kitle hareketleri yeni dünyanın kültürünü de beraber yaratmaktadır. Paylaşımın, dayanışmanın, en doğrudan demokrasinin örnekleri bu direnişlerde ve somut olarak ise Greif de kendini göstermiştir. Bundan yüzlerce yıl önce sermayedarların rüyalarına giren ve en korkulu rüyaları olan “hayalet” artık sadece Avrupa’da değil bütün dünyada dolanmaktadır.

Etkinliğimiz direnişçi işçilerin kürsüsü olacak,
İşçilerin birliğinin kuvvetini yansıtacaktır!

En nihayetinde işçi sınıfı tarihsel rolünü oynayacaktır. TEKEL’den Greif’e yakın dönem içerisinde açığa çıkan işçi direnişleri yürünmesi gereken yolun işçi sınıfının yolu olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu deneyimleri paylaşmak, gerçekleşen mücadelelerin ortaya çıkardığı dersleri özümsemek ve işçi sınıfının birliğini büyütmek için herkesten önce etkinliğimizin kürsüsü başta Greif işçileri olmak üzere bütün direnişçi işçilerin kürsüsü haline getirilecektir.

Manisa İşçi Kültür Sanat Derneği açılış etkinliği bu temelde gerçekleşecektir. Etkinliğimiz kendi cephemizden mücadelenin Manisa safhasında biriktirme işlevi görecektir. Güçlü bir açılış etkinliği ile 1 Mayıs’a yürüyecek olan derneğimiz Manisa proletaryasının mevziisi olacaktır.

Derneğimizin açılış etkinliği, dostun ve düşmanın gözü önünde sermayeye ve hizmetkârlarına karşı açılmış bir savaş ilanı olacaktır.

Derneğimizin açılış etkinliği, işçi sınıfının, grevlerin, direnişlerin ve işgallerin kürsüsü olacaktır.

Derneğimizin açılış etkinliği, soyguna, ranta, açlığa ve sefalete karşı işçilerin ve emekçilerin birlik çağrısı olacaktır.

Derneğimizin açılış etkinliği, yeni dünyanın tohumlarının savrulmasına yardım eden rüzgâr olacaktır.

Bu iddia ve programla yola çıkan sınıf devrimcileri olarak bir kez daha ilan ediyoruz ki, artık Manisa’da Gezi’nin ruhuyla donanmış, Greif’le tecrübe kazanmış 1 Mayıs’la güçlenecek olan bir mevzi var. Manisa’da artık İşçi Kültür Sanat Derneği var.

İKSD Yönetim Kurulu

19 Mart 2014

 
§