9 Mayıs 2014
Sayi: KB 2014/19

1 Mayıs’tan Haziran’a mücadeleye devam!
Devlet şiddetine karşı direnmek meşrudur!
Ankara 1 Mayısı’nın gösterdikleri...
Sömürücülere “suç işleme özgürlüğü”, emekçilere devlet terörü!
Yeni taktikleri de yetmedi!
1 Mayıs gözaltıları serbest
HHB: Berkin’in katilleri belirlendi!
Eskişehir polisinin üç soruşturması...
İTO: Gezi hekimliği yargılanamaz!
Vergi adaletsizliğinin ülkesi: Türkiye!

Yeni sosyal güven(siz)lik paketi!

BMC satışında işçinin adı yok
Direnişçi işçiler: “Sütaş’ta hak-hukuk yok!”
Madende kömür ölüm kokmaya devam ediyor
Geçmişin devrimci mirası ve TKİP - H. Fırat
Sınıf devrimcileri Denizler’i andı!
“Denizler’in yolundan devrime yürüyoruz!”
Denizler eylemlerle anıldı
Denizler’in mezarlarına binler akın etti...
Greif işçileri 1 Mayıs’ı anlattı...
Fabrika kapandı-kapanmadıya dair...
Greif işçileri olarak, İşçi Filmleri Festivali’ne katıldık...
Greif Direniş Günlüğü
Genç komünistler 'Devrimci Gençlik Birliği'ni tartıştı
Kapitalist tekellerin birliğine karşı, Avrupa halklarının devrimci birliği!
Sağcı-faşist koalisyon Ukrayna’yı iç savaşa sürüklüyor
“Çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin”
Hasta mahpuslar için eylemler sürüyor
“İhlallere sessiz kalmak da suça ortak olmaktır”
İbrahim Kaypakkaya’yı saygıyla anıyoruz...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Genç komünistler
‘Devrimci Gençlik Birliği’ni tartıştı

 

6 Mayıs günü Denizler’in mezarı başında gerçekleştirilen anmanın ardından genç komünistler gençlik hareketinin ihtiyaçları ve genç komünistlerin görevleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Denizler şahsında tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan söyleşinin ana konusunu “Devrimci Gençlik Birliği”nin yaratılması ve bu konuda genç komünistlerin görevleri oluşturdu. Söyleşide ilk olarak, gençlik hareketinin Denizler’den bugüne evrimi üzerine bir sunum yapıldı. Sunumun sonunda gençliğin, devrimci politikalar etrafında birleşmiş bir kitle örgütüne duyduğu ihtiyaç vurgulanarak tartışmalara geçildi. Benzer tartışmaların daha geniş kesimler içerisinde yürütülerek yaz aylarında gerçekleştirilecek Gençlik Kampı’nın planlanması gerektiği belirtilerek söyleşi sona erdi.

Tartışmaların yürütüldüğü soru-cevap bölümünde ise ağırlıklı olarak aşağıdaki başlıklar üzerine tartışmalar yürütüldü.

“‘DGB’ federasyon mu, siyasetlerin birliği mi?”

Bir katılımcının yukarıdaki sorusu üzerine, gençliğin devrimci birliğini yaratma politikasının örgütlü-örgütsüz gençlik kesimlerinin duyduğu ihtiyacın bir sonucu olduğu, bu nedenle yaratılacak birliğin, sınırlı bir “siyasi örgütlerin birliği” olmayacağı, farklı sorunlar üzerinden mücadeleye atılan gençlik kesimlerinin devrimci bir hedefe, kapitalizmin yıkılması hedefine örgütlenmesinde bir araç olacağı belirtildi. Gençliğin devrimci bir kitle örgütüne ihtiyaç duymasının, varolan siyasi kitle örgütlerinin gençliği düzen sınırlarına hapsetmesinden de kaynaklandığı, bu nedenle gençliğin devrimci birliğinin düzen sınırlarına hapsolamayacağı, devrimci çizgide yer alan ve bu doğrultuda birliğin ilkelerini kabul eden tüm örgütlerin bu birliğe girmesinin önünde de bir engel olmayacağı belirtildi.

“‘Devrimci’ bir örgüt ne kadar kitlesel olabilir?”

Politik ilkeler ve isim açısından “devrimci” bir örgütle, gençliğin bugünkü politik bilinci arasındaki açıya bağlanarak gelen yukarıdaki soru üzerine ise gençliğin mücadele içerisinde bilincini geliştireceği ve ismini “demokrat” koyan ya da demokratik sınırlarda mücadele eden bir örgütün kendi başına devrimci bir eksene oturamayacağı belirtildi. Bugünkü ihtiyacın düzen sınırları içerisinde mücadele veren bir örgüt olmadığı, bu hedefle mücadele eden ilerici örgütlerin olduğu vurgulandı. Kapitalizmin yıkılması sorunuyla yüz yüze bulunduğumuz ve sorunların da birleşik olarak kendisini bu şekilde dayattığı, iç içe geçen sorunların dönüp dolaşıp emperyalist-kapitalizmin çelişkilerine dayandığı bir tarihsel dönem içerisinde, gençliği düzen sınırlarına hapsetmeyecek, gençliğe düzenin aşılması için örgütlenme zemini yaratacak bir örgüt ihtiyacı vurgulandı. Bu açıdan Greif fabrika komitesinin ve direnişte ileri sürülen taleplerin, farklı partileri destekleyen, geri-ileri bilinçlere sahip heterojen bir işçi grubunu biraraya getirdiği ve onları ortak bir zeminde buluşturduğu örneği verilerek bu örgütün de kitleselliğini zamanla, mücadele içerisinde kazanacağı belirtildi. Amacın sınırlı bir birlik olmadığı, devrimci politikalar ekseninde gençliği taraflaştırmak olduğu, buna uygun örgütsel zeminin de DGB olacağı belirtildi.

“‘DGB’nin ‘esnek’liği ne olacak?”

Kitleselleşme” sorusuna paralel olarak gelen yukarıdaki soruya dair ise birliğin esnekliğinin Greif örneğinden anlaşılabileceği belirtilmiş oldu. Birliğin hedefinin, farklı düşüncelerden de olsa belli bir sorun ekseninde birleşen gençleri, devrimci bir mücadeleye, kapitalizmin yıkılması hedefine yöneltmek olacağı belirtildi. Bu açıdan, örgütün, genel olarak farklı düşüncelere sahip olsalar bile, belli bir sorunda ortak bir mücadele yürüten gençlerin birleşebileceği esneklikte olacağı vurgulandı. Ayrıca ‘DGB’nin, örgütsel olarak herhangi bir partiye bağlı olmayan, genç komünistlerin içinde politik çalışma yürüttüğü bağımsız bir örgüt olacağına değinildi.

“‘DGB’den önce komünist gençlik örgütünün kurulması
gerekmez mi?”

En uzun tartışmaların yaşandığı yukarıdaki soru üzerine ise, politik kitle örgütü ile komünist gençlik örgütünün birbirine karıştırılmadan düşünülmesi gerektiği, bunun yanında bu ikisinin birbirini geliştiren diyalektik bir ilişki içerisinde olacağına vurgu yapıldı. Bugünkü ‘DGB’ tartışmasının gençlik içerisinde kitlesel devrimci bir taraflaşma yaratma hedefine dayandığı, bunun da komünistlerin gençlik örgütlenmeleri olmadan olamayacağı belirtildi. Bunun yanında, genç komünistlerin, sorunlarıyla birlikte bir faaliyet yürüttüklerine değinildi. Ve genç komünistlerin kendi sorunlarını aşmak için daha sağlam bir irade göstermek zorunda olduğu ama bu sorunları, esas olarak geniş kitleleri devrim mücadelesine kazanma ve örgütlü bir güce dönüştürme hedefini hayata geçirirken aşabileceği vurgulandı. Aksi halde genç komünistlerin sorunlarından bağımsız olarak, devrime gidilen yolda gençlik kitlelerinin düzen sınırları içerisine ya da örgütsüzlüğe mahkum olacağı belirtildi.

Ekim Gençliği / Ankara

 

 

 
§