25 Mayıs 2012
Sayı: SYKB 2012/21

 Kızıl Bayrak'tan
G-8 ve NATO zirveleri
Sermaye düzeni Roboski katliamını
açıkça sahiplendi!..
HDK Genel Kurulu’nun
gösterdikleri
42. TMMOB Genel Kurulu’na doğru
Metin Lokumcu’nun katillerinden hesap sormak için mücadeleye!.
BDSP’den TOGO işçilerine ziyaret
CEHA işçileri: Üretimden gelen gücümüzü kullanmalıyız!..
Avrupa Serbest Bölgesi’nde ilk grev, ilk kazanım
Soda Sanayi’de 530 işçi grevde
“Sokakları kazanmak lazım!”
Emekçiler grev alanlarında
birleşti!
Kamu emekçileri sefalet dayatmasına grevle yanıt verdi
“Mücadelemiz sürecek!”
Fransa’da “sosyalist” François Hollande dönemi
Uluslararası Otomobil İşçileri toplantısı Münih’te yapıldı
“Opel Bochum’dur, Bochum kapatılamaz!’
“21. yüzyılda devrimin güncelliği”
Öğrenciler Şili’yi salladı!
Yaz dönemi üzerine
ÇOMÜ’de muhbirlik dayatması
BDSP Mayıs şehitlerini andı
Mayıs şehitleri anmaları
Psem Yipe Nap
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 Kamu emekçilerinin 23 Mayıs günü gerçekleştirdikleri 1 günlük genel grev eyleminin haberlerine gazetemizin bu sayısında genişçe yer verdik. Bu haberlerin yanısıra eylem alanında kamu emekçileri ile yaptığımız röportajlara da yer verdik. Bu tablo 1 günlük eylemin anlamını ve sınırlarını göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

23 Mayıs günü KESK, Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen'e bağlı sendikaların grev kararı doğrultusunda Türkiye’nin dört bir tarafında alanlara çıkan onbinlerce kamu emekçisi 1 günlük grev yaparak hayatı durdurdu. Alanları çıkan onbinlerce kamu emekçisi sermaye hükümetininin sefelat zammını protesto ederek grevli toplu sözleşme hakkı talep etti.

Sermaye hükümetinin yüzde 3+4’lük sefalet zammı dayatmasını kabul etmeyen kamu emekçileri, grev için güçlü bir ön hazırlık çalışması yapmamalarına rağmen gerçekleştirdikleri 1 günlük uyarı grev ile tepkilerini ortaya koydular. Ortaya çıkan tepkinin düzeyi ve yaygınlığı kamu emekçilerinin gelinen yerde sefalet dayatmalarına artık boyun eğmeyeceklerini göstermesi bakımından anlamlıdır.

Farklı konfederasyonlara bağlı kamu emekçilerinin ortak bir eylemle alanlara çıkarak taleplerini dile getirmesi kamu emekçilerinin mücadele birliği bakımından anlamlıdır ancak yeterli değildir. Zira uzun bir dönemdir farklı konfederasyonlara bağlı kamu emekçilerinin birleşik bir mücadele zemininden yoksun olmaları kamu emekçi hareketinin gerilemesine ve gelinen yerde sefalete mahkum edilmesine yol açmış bulunuyor.

23 Mayıs eylemi bu gidişata bir dur demektir. Ancak bu yeterli değildir. Bir günlük eylemle sınırlandırılmış bir mücadele programının kazanımla çıkması mümkün olamaz. Bir günlük grevin ötesine geçilebildiği koşullarda hem kamu emekçilerinin ortak mücadele birliği sağlanacak hem de tabandan yaratılan bu birliğin zemini üzerinden dayatılan sefalete karşı kazanımlarla çıkmanın yolu açılacaktır.

23 Mayıs eyleminin açtığı yoldan ilerlemek, kamu emekçilerinin beklentilerini bir günlük eylemlere sıkıştırmadan ve kazanıma odaklanmış bir çizgi ilerlemek kamu hareketinin geleceği bakımından tayin edici bir yerde durmaktadır.

23 Mayıs eylemi yolu açmıştır. Gerisi kazanmaya kilitlenmiş bir mücadele programı ve birleşik bir eylem çizgisi ile hareket edilmesine bağlıdır.