23 Mart 2012
Sayı: SYKB 2012/12

 Kızıl Bayrak'tan
Newroz’un isyan ateşiyle
devrimci baharı kazanmaya!
Newroz provokatörü
“polis” çıktı!
İstanbul’da Newroz’a
devlet terörü
İstanbul’da Newroz coşkusu
Newroz coşkuyla kutlandı
Kürt halkı Newroz alanlarını doldurdu
Sivas katliamı davasında
zamanaşımına öfke
Elta işçileri hakları için direniyor
Bosch işçisi kazandı,
buz kırıldı yol açıldı!
Bosch işçileri yuvaya döndü
MEPA direnişi
patronlara korku salacak!
Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem
H. Fırat
Suriye’ye emperyalist saldırı için
zemin düzleniyor!
NATO’nun Libya saldırısı
birinci yılında
Dünyada grev ve
eylemlerden
8 Mart eylemlerinin
ardından
4+4+4’e karşı grev uyarısı
Ekim Gençliği’nin
çalışmalarından
16 Mart’ın yıldönümünde
katliamlar lanetlendi
16 Mart eylemleri üzerine
HEY Tekstil penceresinden
kadın sorununa bir bakış
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 1 Mayıs'a yürüdüğümüz bugünlerde devrimci bahar gündemleri içinde önemli bir eşik olan Newroz geride kaldı.

Sermaye devleti, Newroz'da Kürt halkının alanlara çıkarak kendi iradesini yüzbinler olarak göstermesinin önünü kesmek için Newroz kutlamalarını yasakladı ancak bu yasaklar hiçbir biçimde sökmedi. Kürdistan'ın ve Türkiye'nin dört bir yanında Kürt halkı ile ilerici ve devrimci sol güçler yasakları çiğneyerek, sokak sokak çatışarak, barikatları yıkıp aşarak yüzbinler olup alanlara aktı. Böylece Newroz'un direnme ruhuna ve geleneklerine uygun kutlamalar gerçekleştirildi.

Kürt halkı özgürlük ve eşitlik taleplerini kazanmak için bedel ödemeye devam ediyor. 2012 Newrozu'nun tablosu bunu bir kez daha gösterdi. Sermaye düzeni Kürt halkının haklı ve meşru taleplerini boğmak için yekvücut olarak tüm baskı ve zor aygıtlarını harekete geçirdi. Faşist baskı ve terörü uygulamada tüm sınırları aştı. Newroz'da BDP'li Hacı Zengin'i katlederek kan döktü, birçok kişi yaralandı, yüzlerce kişi gözaltına alındı, onlarca kişi tutuklandı.

Burjuva medya ise Kürt halkının bu görkemli direnişi karşısında tam da kendi misyonuna uygun bir rol üstlenerek saldırı korosuna katıldı. Özellikle dinci-gerici medya günler öncesi başlattığı kışkırtma ve provokasyon haberleriyle saldırı startını verdi. Bu görevi Newroz sonrasında da sürdürdü. Yalana, çarpıtmaya, demagojiye ve manipülasyona dayalı haberleriyle kendi kirli misyonunu oynamaya devam etti.

Ancak sermaye cephesinin tüm bu saldırılarına rağmen Kürt halkının iradesi kırılamadı. Kürt halkı büyük bir kararlılık ve direnme ruhu ile yüzbinler halinde alanlara çıkarak sermaye devletinin zorbalığına boğun eğmedi, zorbalara pabuç bırakmadı.

Kürt halkının Newroz'daki direngen ve başeğmez duruşu, 1 Mayıs'a hazırlanan tüm işçi, emekçi, ilerici ve devrimci güçlere büyük bir politik ve moral güç verdi.

Milyonlarca işçi ve emekçi kapitalist sömürüye, emperyalist saldırganlığa, faşist baskı ve teröre karşı 'işçilerin birliği halkların kardeşliği' şiarını haykırmak için 1 Mayıs'ta alanlara çıkarak sermaye devletinin saldırılarına karşı barikat kuracak.

Şimdi Newroz'un direnme ruhuyla 1 Mayıs'a yürümenin tam zamanıdır. Devrimci baharın kazanmanın yolu 1 Mayıs'ı kazanmaktan geçiyor.

O halde sınıf devrimcileri de 1 Mayıs'ı kazanmak için seferber olmalıdır. Tüm sanayi havzalarında, fabrikalarda, emekçi semtlerinde "Yaşasın 1 Mayıs!", "Yaşasın devrim ve sosyalizm!", "Parti, sınıf, devrim!", "Özgürlük, devrim, sosyalizm!" şiarlarını yükselterek işçi ve emekçileri 1 Mayıs'ta alanlara çağırmalıdırlar.