17 Temmuz 2009
Sayı: SİKB 2009/27

  Kızıl Bayrak'tan
  Düzenin açmazlarını daha da büyütmenin yolu emekçilerin mücadele alanına çıkmasından geçiyor!
  Kürt halkına yönelik çok yönlü saldırılar tüm hızıyla sürüyor...
  Doğu Türkistan’da yaşananlar ve
ortalığa saçılan gerçekler!
Sivil ya da askeri, yargı sermayenin yargısıdır!.
Tutuklu BDSP’liler serbest bırakıldı!
Entes direniş güncesi..
  Esenyurt Tekstil İşçileri Kurultayı Sonuç Bildirgesi...
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  Tez-Koop-İş Genel Eğitim Danışmanı araştırmacı-yazar Volkan Yaraşır ile kriz, sınıf hareketi, mücadele ve örgütlenmenin sorunları üzerine konuştuk...
  Kitap tanıtımı...
Parti Değerlendirmeleri 3-4
  İşte kriz gerçeği: Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul!
  Kürt kadınları cinsel saldırılarla teslim alınmaya çalışılıyor!
  ÖSS’de çekilen sıfırlar eğitim sisteminin içine battığı girdaplardır!
  Gençlik eylemlerinden...
  G-8 zirvesi İtalya’nın L’Aquila kentinde gerçekleştirildi...
  G8 zirvesinde küresel ısınmaya karşı mücadelede sahte uzlaşma…
  Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çatışma…
  Filistin topraklarını parçalayıp gaspetmenin yeni adı...
  Dünyadan işçi ve emekçi eylemlerinden...
  14 Temmuz, devrimci çizgi direnişçiliğinin bayrağıdır!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Sabra saldırısının ardından tutuklanan dört sınıf devrimcisi, 15 Temmuz günü görülen davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı. Patron-polis-yargı çarkının ilerici ve devrimci güçlere karşı nasıl aralıksız ve acımasız bir biçimde işlediği biliniyor. Sadece ilerici ve devrimci güçlere karşı da değil. Aynı zamanda hakkını ve hukukunu arayan işçi ve emekçilere karşı da acımasız ve kıyıcı bir çarktır bu.
Açık ki, devletin zor aygıtı bunlarla sınırlı değil. Sermaye devleti tepeden tırnağı bir zor aygıtıdır. Bu aygıt farklı işlevleri yerine getiren değişik parçalardan oluşmaktadır. Sabra saldırısı ve sonrası yaşanan gelişmelerin açığa çıkardığı temel gerçeklerden biri de budur. Sabra saldırısı bir kez daha bunu doğrulamıştır. Sistemin nasıl bir çark olarak işlediğini gözler önünü sermiştir. Sermaye devletinin kendi hukukunu bile çiğneyerek keyfi ve temelsiz iddialarla devrimcileri tutukladığını göstermiştir. Ama aynı düzen kurumları sınıf devrimcilerini hedef alan silahlı saldırıyı gerçekleştiren tetikçileri serbest bırakmıştır. Buna şaşırmıyoruz. Zira bu düzenin adaleti kendi sınıfının çıkarlarını korumak ve kollamak üzerine kuruludur. Elbette ki, düzenin yargı mekanizması da buna uygun hareket edecektir.
Sermaye devletinden “adalet” beklemiyoruz. Sermaye sınıfının işçi ve emekçilere karşı işlediği tüm suçların da hesabı mutlaka sorulacaktır. Bundan da kuşku duyulmamalıdır.
* * *
Gazetemizin bu sayısında Tez-Koop-İş Sendikası Genel Eğitim Danışmanı araştırmacı-yazar Volkan Yaraşır ile kriz, sınıf hareketi, örgütlenme ve mücadelenin sorunları üzerine gerçekleştirdiğimiz röportaj yayınlıyoruz.
Önümüzdeki sayılarımızda da kriz, sınıf hareketi ile mücadele ve örgütlenmenin sorunlarını değişik açılardan değerlendirmelere konu eden röportajları yayınlamaya devam edeceğiz. Bu röportajlar sınıf hareketinin bugün içinde bulunduğu tablonun anlaşılması ve sorunlarına doğru bir temelde müdahale edilebilmesi bakımından işlevli olacaktır.
Son dönemde sınıf cephesinde gerçekleştirilen grev, direniş, işgal vb. eylemlerin deneyim ve derslerinin bilince çıkartılarak, bağımsız devrimci bir sınıf hareketinin yaratılması çabasında bu deneyim ve derslerden öğrenilmesi mücadelenin geleceği bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle sınıfı hareketi ve sorunlarını gündemleştiren her tür çabanın öne çıkarılması bir ihtiyaç olmaktadır. Sözkonusu röportajların bu ihtiyacın altını çizmek açısından gerekli yararı fazlasıyla sağlayacağını belirtmek istiyoruz.
Okurlarımızın söz konusu röportajları ilgi ile okuyacaklarını umuyoruz.