10 Nisan 2009
Sayı: SİKB 2009/14

  Kızıl Bayrak'tan
  Barack Obama’nın Türkiye ziyareti…
  ABD ve işbirlikçilerine karşı bölge halklarının yanındayız!..
Kapitalist emperyalizmin vurucu
Adana’da NATO karşıtı protesto…
Obama protestolarla karşılandı...
  Efendi Obama’ya uşaklara yaraşır bir karşılama!
  Türk sermaye devletinin NATO şovu...
  1 Mayıs’ta mücadele alanlarına!
  1 Mayıs Taksim tartışmaları üzerine...
  Devrimci seçim çalışmamızın sonuçları
  Adana: Tempolu bir devrimci seçim çalışması...
  Kürt halkının kaderi işçi sınıfı ve emekçileri nihai kurtuluşa götüren yolla kesişmektedir!
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  Kurtiş işçilerinden açıklama:
  İnsanca yaşayabileceğimiz onurlu bir gelecek için mücadeleye, 1 Mayıs’a!
  Tokat Eğitim-Sen Şubesi’nin soruşturma terörüne maruz kalan sosyalist kamu emekçisi ile konuştuk…
  Gençlikten...
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Seçim bitti ancak seçim sonuçları üzerinden tartışmalar sürüyor. Gerek düzen cephesi gerekse sol güçler ve Kürt hareketi ortaya çıkan tablo üzerinden seçim sonuçlarını değerlendirmeye ve kendi yönünü belirlemeye çalışıyor.

Komünistler de seçimin ortaya çıkardığı tabloyu çok yönlü bir değerlendirmeye tabi tutarak yürüttükleri devrimci seçim çalışmasını ele alıyorlar. Gazetemizin geçen sayısında seçimler ve siyasal sonuçları üzerine temel bir değerlendirmeye yer vermiştik. Aynı zamanda devrimci seçim çalışmasının yürütüldüğü 4 kentteki çalışma ele alınmıştı. Gazetemizin bu sayısında yayınladığımız “Devrimci seçim çalışmamızın sonuçları üzerine” başlıklı yazı komünistlerin devrimci seçim çalışmasının sonuçlarını çok yönlü olarak irdeleyip ele aldıkları bir yazı. Açık ki bu değerlendirme temel bazı noktalardan seçim tablosunu irdelemek ve bu çalışmanın devrimci sınıf çalışması bakımından ortaya çıkardığı imkan, güç ve zeminlere işaret etmektedir. Aynı zamanda çalışmada yetersiz ve zayıf kalan alanlara da değinilmektedir. Mevcut tablonun gösterdiği ise düzen karşısında devrimci sınıf tutumunun tek temsilcisinin komünistler olduğu gerçeğidir. Bu hem politik tutum açısından hem de bu tutumun gereği etkin bir devrimci seçim çalışmasının yürütülmesi bakımından söylenebilir.

Geçen sayımızda bağımsız sosyalist adayların seçimlerde aldıkları oy miktarını yayınlayacağımızı ifade etmiştik. Bu sayımızda alınan oy miktarını açıklıyoruz. Komünistler bağımsız devrimci tutumun temsilcileri olarak 7 kentte seçimlere katıldılar. Kuşkusuz seçimlerde oyu temel alan bir çalışma yürütmediler. Seçim çalışmalarının temelini bu oluşturmadı. Tersine devrim cephesini temsil misyonu ile düzene karşı devrim perspektifini öne çıkaran bir faaliyet örgütlediler. Dolayısıyla komünistler seçim tablosunu değerlendirirken aldıkları oyları değil yürüttükleri devrimci sınıf çalışmasının ortaya çıkardığı sonuçları esas almaktadırlar.

* * *

Seçimler, bahar döneminin en önemli gündemi olan 1 Mayıs’ın erken bir tarihte gündeme girmesini zora soktu. 1 Mayıs bugünlerde hızla işçi ve emekçi hareketinin ve dolayısıyla da sol hareketin gündemine girmiş bulunuyor. Bu çerçevede çeşitli girişimler ve tartışmalar da başlamış durumda. Düzen cephesi de 1 Mayıs’a yönelik bir tutum belirlemeye çalışıyor. Açık ki bu tutum emek ve sol hareketi kendi içinde bölmeyi ve zayıf düşürmeyi hedefliyor. Nitekim Erdoğan’ın 8 Nisan akşamı 1 Mayıs konusunda yaptığı açıklama da buna işaret etmektedir. 1 Mayıs Taksim yasağının kaldırılması ve 1 Mayıs’ın İstanbul’da kutlanması çabasını boşa çıkarmak için girişimler başlatılmış bulunmaktadır. Bu girişimin “sol”dan destekçileri de harekete geçmiş bulunuyorlar. Alttan alta bu çabalarını hızlandırıyorlar. Düzenin manevralarının soldan destekçisi bu güçler teşhir edilebilmeli ve Taksim üzerindeki yasak kaldırılarak 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması çabası güçlendirilmelidir.

* * *

Sınıf devrimcileri yoğun ve etkin bir devrimci seçim çalışması yürüttüler. Deyim uygunsa soluk soluğa bir çalışmaydı bu. Şimdi sıra 1 Mayıs çalışmasını aynı ruh, tempo ve enerjik bir çaba ileri ileriye taşımakta. Devrimci baharı kazanmak 1 Mayıs’ı kazanmaktan geçiyor. 1 Mayıs’ı kazanmak çabasında sınıf devrimcileri etkin ve inisiyatifli bir rol üstlenebilmelidirler.