3 Nisan 2009
Sayı: SİKB 2009/13

  Kızıl Bayrak'tan
  Yerel seçimler ve siyasal sonuçlar
  Yanıtımızı 1 Mayıs alanlarında vermeliyiz!
Seçim aldatmacası bitti, kapitalizmin krizi sürüyor…
Kayseri: Yoğun ve etkin bir devrimci seçim çalışması!..
Bursa: Devrimci seçim çalışmamızın kazanımlarıyla şimdi daha da güçlüyüz!..
  Manisa: Tempolu bir seçim çalışması...
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  Tescilli faşist katil Muhsin Yazıcıoğlu “kahraman” ilan edildi!
  Saldırganlık ve savaş aygıtı 60. yılında...
  BDSP’nin seçim faaliyetlerinden…
  Genç komünistlerin seçim faaliyetlerinden…
  Kızıldere şehitlerini anma eylem ve etkinliklerinden...
  Almanya’da kriz karşıtı gösteriler…
  G-20 Zirvesi Londra’da toplanıyor...
  Barack Obama’nın yeni Afganistan planı...
  Arjantin’de onbinler askeri faşist cuntadan hesap soruyor...
  Ekim Gençliği'nden...
  Seçim sonuçları hakkında birkaç söz
M. Can Yüce
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Yerel seçimleri geride bıraktık. Önümüz devrimci baharın temel gündemlerinden birisi olan 1 Mayıs. Bu yıl ki 1 Mayıs’ı kapitalizmin krizinin geniş işçi ve emekçi kesimlerde yarattığı hoşnutsuzluğun sınırlı da olsa kendini göstermeye başladığı bir süreçte karşılamaya hazırlanıyoruz. Burjuvazinin seçim oyunu bu hoşnutsuzluğu kısa bir süreliğine de olsa düzene yedeklemeyi başarabildi. Ancak emperyalist efendilerin direktifleriyle işbirlikçi ve uşakların bu direktifleri yerine getirmede göstereceği kararlılık, işçi ve emekçilerdeki öfkeyi daha da artıracaktır. Zira İMF şefleri yeni kölelik anlaşması imzalamak için kapıda beklemektedir. Sermaye gözünü işçilerin kıdem tazminatına ve işsizlik fonuna dikmiş bulunmaktadır. Krizin yıkıcı sonuçlarından birisi de kitlesel işsizliktir. Zaten yaygın olan işsizlik olgusu krizle birlikte çığ gibi büyümektedir. Geniş işçi ve emekçi kesimler artan sefalet koşullarında yaşamaya mahkum edilmektedir.

Bu yıl ki 1 Mayıs’ı işçi ve emekçilerin kapitalizmin krize karşı hak ve taleplerini haykırdığı, birleşik mücadelenin yükseltildiği bir atmosferde kutlamak hayati önemdedir. 2009 1 Mayısı kapitalizme ve onun krizine karşı öfke ve tepkisini haykıran onbinlerce işçi ve emekçinin militan eylemine konu edilmelidir. Bunun için güçlü bir ön hazırlık sürecinin örgütlenmesi gerekmektedir. Daha bugünden emperyalist saldırganlığa ve kapitalizmin krizine karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olma çağrısı yükseltilmeli, sanayi havzalarında, fabrikalarda, sokaklarda, emekçi semtlerinde 1 Mayıs sınıfın gündemine çeşitli araç, yol ve yöntemlerle taşınmalıdır.

Komünistler politik hedefleri bakımından seçimlerin hemen ardından krize karşı işçi ve emekçilerin tepkisini 1 Mayıs’ta alana akıtmak, bu tepkiye örgütlü bir inisiyatif vermek için tüm güç ve enerjilerini harcayacaklardır. Kendi üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için azami bir çaba göstereceklerdir.

* * *

Seçimler bitti ancak tartışmalar sürüyor. Sermaye partileri birçok yerde seçim sonuçlarına itiraz ederek seçimleri tartışmalı hale getirdiler. Zira AKP, hükümet olmanın ve devlet bürokrasisini elde tutmanın verdiği imkanlarla seçimlerde birçok hileyi devreye soktu. Oy çalmadan yakmaya ve satın almaya kadar değişik kirli yöntemi kullanarak sonuç elde etmeye çalıştı. Bu nedenle bir dizi yerde seçim sonuçlarına itirazlar yükseldi. Bu sebeple kesin sonuçlar henüz açıklanmış değil. Bu tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği görülüyor.

BDSP bağımsız sosyalist adaylarla 7 kentte seçime katıldı. Seçim sonuçları kesin olarak açıklanmadığı için bağımsız sosyalist adayların aldıkları oy miktarını bu sayımızda açıklayamıyoruz. Her ne kadar kimi adayların aldığı oylar biliniyor olsa da kesin olmayan sonuçlardan dolayı şimdilik bunu ilan edemiyoruz. Gelecek sayımızda ve öncesinde kizilbayrak.net sitesinde seçim sonuçlarınının kesin olarak belli olmasından sonra alınan oy miktarını açıklayacağız. Ancak şunun altını bir kez daha çizmeliyiz. Komünistler oy merkezli bir seçim çalışması yürütmediler. Temel kaygıları hiçbir biçimde oy istemek olmadı. Dolayısıyla seçimlerde bizi ilgilendiren oy değil devrimci sınıf mücadelesini büyütmek kaygısıydı. Tüm çabamızı ve enerjimizi buna hasrettik. Ortaya çıkan tablo bunu asgari ölçülerde başardığımızı ortaya koymaktadır. Nitekim bu sayımızda seçime girdiğimiz kimi kentlerdeki seçim çalışmasına ilişkin yapılan değerlendirmeler bunu gösteriyor. Bu sayımızda Bursa, Kayseri, Manisa ve İzmir’den sınıf devrimcilerinin yaptıkları seçim değerlendirmelerine yer verdik. Gelecek sayımızda diğer kentlerin seçim değerlendirmelerine yer vereceğiz.

***

Aylık Sosyalist Gençlik Dergisi Ekim Gençliği’nin Nisan 2009 tarihli 116. sayısı çıktı. Dergiyi Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirsiniz.