30 Ocak 2009
Sayı: SİKB 2009/04

  Kızıl Bayrak'tan
  Ergenekon operasyonu Özbek çetesine yöneldi…
  Çankaya’da Ergenekon toplantısı…
Şer üçlüsü toplandı…
Emekçiler krize karşı alanlara çıktılar…
15 Şubat İstanbul mitingi üzerine...
Sinter ve Gürsaş direnişleriyle dayanışma gecesi gerçekleşti...
  Direnişçi Gürsaş işçileri ile konuştuk...
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  Yerel yönetimler ve liberal yanılsamalar -
H. Fırat
  ÜNSA’da yarım direniş, çeyrek zafer!
  Devlet madalyasından Kocatepe törenine kontrgerilla gerçeği…
  Kriz karşıtı faaliyetlerden...
  Gençlikten...
  Ateşkes sonrası Gazze...
  “Davos Zirvesi”ne hazırlık…
  Bolivya’da anayasa açık farkla kabul edildi!
  Obama ve yıkılan hayaller...
  Avrupa’da krize karşı paneller…
  Yerel seçimler ve devrimci tutum - M. Can Yüce
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Krizin işçi sınıfı ve emekçilere daha fazla işsizlik, düşük ücret, esnek çalışma, ücretli/ücretsiz izinler vb. şeklinde ödettirilmeye çalışıldığı süreçte Türkiye’nin birçok yerinde mitingler gerçekleştirildi. Adana, Kocaeli, İzmir, Lüleburgaz’da gerçekleştirilen mitinglere binlerce işçi ve emekçi katıldı, taleplerini haykırdı.

Önümüzde Türk-İş, DİSK ve KESK’in ortak düzenleyeceği 15 Şubat İstanbul mitingi var. Sendika konfederasyonlarının dışındaki devrimci, demokrat, ilerici kurum ve örgütleri yok sayarak örgütlemeye çalıştığı mitingin karar alma sürecine dair pek çok şey söylenebilir. Ancak sendika bürokratlarının bu tutumuna rağmen mitingin onbinlerce işçi ve emekçinin “Krizin faturasını kapitalistlere ödetme!” şiarıyla taleplerini haykırdığı mücadele mevzisine dönüşmesi için etkin ve yaygın bir ön çalışma yürütülmesi gerekmektedir.

Mitinge etkin bir katılımın gerçekleşmesi için bugünden sanayi havzalarında ve emekçi semtlerinde taleplerin işlenmesi, işçi ve emekçilerin eylemli tepkisini açığa çıkaracak bir hat izlenmesi gerekmektedir. Mitingi krize karşı mücadelenin bir parçası olarak gören ve mücadelenin bundan sonrası için güçlenerek sürmesi gerektiğini savunan tüm devrimci güçler, ilerici unsurlar ve emek örgütleri buna göre konumlanmalıdır. Etkin ve yaygın bir ön çalışmayı hedeflemelidir. Bu görev başta sınıf devrimcilerine düşmektedir.

İşin bir yanı güçlü ve etkin bir ön hazırlık süreci ise diğer yanı mitinge kitlesel katılım sağlanması ve emekçi kitlelerin temel ve güncel taleplerini eylem alanına yansıtmasıdır. Bunun için yaygın bir propagandanın yanı sıra işçi ve emekçilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilecek eylemlerle mitinge çağrı yapmak anlamlı olacaktır.

***

2. Ümraniye İşçi Kurultayı 1 Şubat Pazar günü saat 11:00’de Yıldız 1 Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. “Örgütlenmenin önündeki engelleri aşmak için” şiarıyla gerçekleşecek olan Kurultay’ın özellikle sermayenin sendikal örgütlülüğe yönelik saldırıların arttığı bir dönemde gerçekleşmesi anlamlıdır. Kurultay’ın bölgede sendikalaşma talebiyle yola çıkan, bu nedenle işten atılan ve direnişe geçen Sinter, Gürsaş vb. işçilerinin mücadelesini güçlendiren bir misyon oynaması dileğiyle 2. Ümraniye İşçi Kurultayı’nı selamlıyor, tüm işçi ve emekçileri kurultaya katılmaya ve güç vermeye çağırıyoruz.

***

Sınıf devrimcileri birçok yerde kapitalizm ve kriz başlığı altında etkinlikler düzenliyorlar. Krize karşı mücadelenin görevlerini tartışmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerden biri İstanbul’da diğeri ise İzmir’de 8 Şubat’ta gerçekleşecek.

İstanbul’daki panelde krizden ilk önce ve en fazla etkilenecek kesim olan emekçi kadınların sorunları işlenecek. Emekçi Kadın Komisyonları 8 Şubat tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda “Kapitalizm, kriz ve emekçi kadınlar” başlığı ile bir panel gerçekleştirecek. Panele, Petrol-İş Kadın Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Necla Akgökçe, Araştırmacı-Yazar Gaye Yılmaz ve Emekçi Kadın Komisyonları temsilcisi konuşmacı olarak katılacaklar.

İzmir’de BDSP’nin düzenleyeceği sempozyumun başlığı “Kapitalizmin krizine karşı işçi sınıfının mücadelesi nasıl olmalı?” 8 Şubat Pazar günü saat 12:00’de TÜMTİS’in toplantı salonunda gerçekleşecek sempozyum üç oturumdan oluşuyor.

Her iki etkinliğe de tüm işçi ve emekçilerin, devrimci güçlerin, ilerici unsurların, sendikacıların, emek dostlarının katılımını bekliyoruz.