23 Ocak 2009
Sayı: SİKB 2009/03

  Kızıl Bayrak'tan
  Metal işkolunda durum ve görevlerimiz
  Ergenekon sermaye devletinin gerçek yüzüdür…
İsrail’den tek taraflı ateşkes...
Krizin faturasını kapitalistlere ödetme mücadelesini kapitalizmi yıkma mücadelesiyle birleştirelim!
2008 sermayenin yoğun saldırılarına konu oldu…
TORGEM direnişi 10. gününde zaferle sonuçlandı!
  Tersane İşçileri Birliği Derneği Başkanı Zeynel Nihadioğlu ile krizin tersanelerdeki etkisi ve TORGEM direnişinin kazanımları üzerine konuştuk...
  DESA direnişinde kazanma kararlılığı ve devrimci sorumluluk!
  Sinter ve Gürsaş direnişleriyle dayanışma büyüyor…
  Yerel seçimler ve komünistler
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  Kriz ve tersaneler
  Yerel işçi bültenlerinden...
  Emekçi Kadın Komisyonları’ndan çağrı…
  Hrant Dink kitlesel eylemlerle anıldı!
  İşgal, direniş, grev ve sabotaj / 2 Volkan Yaraşır
  Obama illüzyonu… M. Can Yüce
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Yerel seçim tarihi yaklaşırken düzen cephesi de sürece hazırlanmaktadır. Bir dönemdir devam eden düzen içi çatışma AKP-ordu ekseninde gelişmektedir. Her iki tarafın da birbirini yıpratmak için yaptığı hamlelerin ardından Ergenekon operasyonuyla AKP avantajlı duruma geçmiş görünmektedir. Zira arkasında ABD ve AB emperyalizminin desteğini almış durumdadır. Emekli paşalara, bir takım ordu yalakası ulusalcılara, gazetecilere vb. kadar uzanan tutuklamalar halen de sürmektedir. Yaşanan süreç düzen medyası tarafından dahi “Altı Susurluk, üstü Ergenekon” vb. benzetmelere konu olmaktadır. Açığa çıkan çürüyen düzen, çeteleşen devlet gerçeği olmasına rağmen düzen güçleri yaşanan gelişmeleri işçi ve emekçilerin bilincini bulandırmanın, düzen güçleri etrafında taraflaştırmanın imkanına çevirmek istemektedirler.

Düzen güçleri tam da böylesi bir süreçte gündeme gelen yerel seçimleri de kendilerini aklamanın, temize çıkarmanın özetle işçi ve emekçi kitleleri kandırmanın ve aldatmanın bir imkanına çevirmeye çalışmaktadırlar. Bir yandan yalan ve aldatmaya dayalı demokrasi havariliğine soyunurken diğer yandan terör devletini tahkim etmek için yeni adımlar atmaktadırlar.

Yerel seçimler devrimci, ileri güçler açısından işçi ve emekçi kitleleri pislik içinde yüzen sistemi teşhir etmenin, sermayenin devletini mahkum etmenin, devrim ve sosyalizm mücadelesine çağırmanın olanaklarını sunmaktadır. Ancak reformist sol blok ve onun yedeğindeki bir takım devrimci, ileri güç açısından sorun hiç de böyle algılanmamaktadır. Onlar bu düzenin bir parçası olan yerel yönetimleri ele geçirmeyi işçi ve emekçi kitlelere bir çözüm olarak sunmaktadır. Bu konumlarıyla da emekçilere düzen içi çözümleri önermektedirler. Bu açıdan yerel seçimler bir kez daha turnusol kağıdı işlevi görerek tarafların gerçek konum ve kimliklerinin netleşmesine neden olacaktır.

Komünistler ise yerel seçimlerden devrimci sınıf mücadelesini geliştirmek için yararlanacaklardır. Bu da başta kriz olmak üzere düzenin açığa çıkan her türden çelişkisini devrimci temellerde derinleştirmek için çaba harcamak demektir. Bunun için bugünden tüm hedeflerin buna göre belirlenmesi, konumlanmaların buna uygun yapılması gerekmektedir.

***

Tuzla tersanelerde TİB-DER öncülüğünde ücret hakları için eyleme geçen Torgem işçileri kararlı mücadeleleri sonucunda haklarını kazandılar. Torgem patronuna geri adım attırdılar. Üstelik gereken ilgi, destek ve dayanışmadan yoksun oldukları halde bunu başardılar.

Torgem’de yaşanan kazanım bir kez daha göstermiştir ki kapitalistlerin krizi bahane ederek ya da fırsata çevirerek işçi ve emekçilere yönelttiği saldırıları boşa düşürmenin yolu kararlı bir duruştan ve sınıf dayanışmasını yükseltmekten geçmektedir. Bu anlamda Sinter’de, Gürsaş’ta, Desa’da, Ünsa’da vb. birçok yerde direnen işçilerin mücadelelerini kararlılıkla sürdürmeleri hem de direnen işçilerle dayanışmanın yükseltilmesi önemlidir. Tüm emek güçlerine sınıf dayanışmasının yükseltilmesi sorumluluğunu yüklemektedir.