19 Eylül 2008 Sayı: SİKB 2008/38

  Kızıl Bayrak'tan
   Soluğu kesilen kapitalizm
   İşbirlikçi sermaye devletinin iyimser vaazları sahtedir!
Mehmetçik medyayı toplayan ordu sefere mi hazırlanıyor?
Kürt halkına ve diline özgürlük!

Kadıköy Belediyesi’nde grev!

İşçi ve emekçi hareketinden…
  Direnişteki UNO işçileriyle konuştuk...
  12 Eylül protestolarından…
  12 Eylül askeri faşist darbesi ülke çapında protesto edildi...
  Ticari Eğitime Karşı Gençlik Koordinasyonu’nun
6. Toplantısı’nda buluşalım!
  Bir deney üzerine gözlemler…
  Pakistan: Emperyalist savaşın yeni cephesi!
  Bolivya ile Venezüella’da ABD destekli darbe hazırlıkları…
  Dünyadan…
  Yeni dönem mücadele gündemleri ve komünist gençliğin görevleri...
  Anti-faşist mücadelenin sorunları ve faşizme karşı mücadele
  Sol liberalizm: İllüzyon tüccarları ve kolera günleri / 3
Volkan Yaraşır
  Küçük-burjuva dükkancı zihniyet festivallerde de iş başında!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Metal sektöründeki TİS görüşmeleri devam ediyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın yaptığı en son açıklamaya göre 4. tur görüşmeleri 16 Eylül günü tamamlanmış bulunuyor. Bir sonraki görüşme ise 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

MESS ile sektördeki sendikaların TİS görüşmeleri devam ederken, sınıf devrimcileri de bu gündeme müdahale çerçevesindeki çabalarını giderek yoğunlaştırmaya başladılar. Çeşitli merkezi ve yerel araçları ve yöntemleri peşpeşe devreye sokarak, metal işçilerinin TİS görüşmelerinde taraf olmaları ve sürece seyirci kalmayarak kendi geleceklerini ellerine almaları yönünde çağrıları ve aydınlatma faaliyetini tempolu bir şekilde sürdürmektedirler. Bu çalışmalar sadece çağrı, aydınlatma ve uyarı sınırlarında kalmıyor. Aynı zamanda “Metal işçileri sorunlarını ve TİS’leri tartışıyor” başlıklı işçi toplantıları da örgütlenerek metal işçilerinin bir taraf olarak kendi iradelerini ortaya koymaları ve kendi geleceklerine sahip çıkmaları sağlanmaya çalışılıyor. Yanısıra “Metal İşçileri Bülteni” adıyla merkezi bir bülten çıkarılarak sürece daha etkin bir müdahale yapılması hedefleniyor. Metal TİS’lerindeki gelişmelerin seyrine bağlı olarak bu bülten kullanılacak. Kuşkusuz sınıf devrimcilerinin tüm bu müdahaleleri TİS görüşmelerinin sonuçlanacağı an’a kadar kesintiz bir şekilde devam edecek. Ancak bununla bitmeyecek.

Bu müdahale temelde sınıf eksenine dayalı bir çizginin sınıf çalışmasındaki bir an’ına denk geliyor. Ancak, bu çaba ile kazanılacak güçlerin ve yaratılacak imkanların sınıf çalışmasında derinleşebilmenin ve yoğunlaşabilmenin zeminlerine dönüştürülmesi ise, sınıf devrimcilerinin bu gündem temelinde sınıfa yaptıkları müdahalenin başarı düzeyi ile çok doğrudan bağlantılı olacaktır.

Bu müdahalenin güncel planda açığa çıkardığı sonuçlar ne olursa olsun, aslolan sınıfa müdahale etme çabasındaki süreklilik ve ısrardır. Sınıf devrimcileri taşıdıkları misyonun ve konumun açık bilinciyle hareket etmektedirler. Bu bilincin ışığında güncel görev ve sorumluluklarına sarılmaktadırlar.

Yürütülen bu çalışmaların sonuçları ile ortaya çıkardığı tüm birikimin ve deneyimlerin günlük sitemize ve basınımıza anında yansıtılabilmesi büyük bir öneme sahiptir. Zira bu, hem çalışmanın etkili bir propagandasının yapabilmesi bakımından hem de kazanılan deneyim ve birikimlerden farklı çalışma alanlarının güçlü bir temelde yararlanabilmesi bakımından bir ihtiyaçtır.

* * *

Yaz dönemi ile birlikte birkaç sayı yayınına ara veren Ekim Gençliği, yeni sayısıyla birlikte okurlarına “merhaba” diyor. Ekim Gençliği’nin Eylül 2008 tarihli 111. sayısını okurlarımız Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.