12 Eylül 2008 Sayı: SİKB 2008/37

  Kızıl Bayrak'tan
  Yiyici asalakların dalaşması neyi yansıtıyor
   Abdullah Gül’ün Erivan ziyareti…
12 Eylül düzenine son vermek için devrimci sınıf hareketini yükseltelim!
Grev ve direnişlere daha güçlü destek!

MBelediye TİS’lerinin gösterdikleri

Yol-İş Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı...
  Metal grup TİS’leri tartışıldı
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  Kamu emekçilerini hedef alan saldırılar gündemde…
Tabanda oluşturulacak örgütlenmelerle
mücadeleye hazırlanılmalıdır!
  KESK’in mücadele programı ve toplu görüşme sürecine ilişkin şube yöneticileriyle konuştuk…
  Bunlar engerekler ve çıyanlardır!
  Metal TİS’lerinde esneklik dayatması!
  Tuzla tersanelerinin “mazlum” patronları!
  Kapitalizm kadını neden öldürüyor?
  Kapitalizm doğayı yok etmeye devam ediyor…
  Suikast kurbanı Benazir Butto’nun dul eşi cumhurbaşkanı…
  Özel savaş aygıtı kendisini
tahkim ediyor!
M. Can Yüce
  Sol liberalizm: İllüzyon tüccarları ve kolera günleri / 2
Volkan Yaraşır
  Bültenlerden
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Metal TİS’lerinde bugüne kadar 3 görüşme yapıldı. 4. toplantı 16 Eylül tarihinde MESS merkez bürosunda yapılacak. Türk Metal çetesinin bugüne kadar TİS sürecini tabandan doğru tartışmaya açmadığı, hatta üyelerini dahi bilgilendirmediği biliniyor. Birleşik Metal’in ise önden TİS taslaklarını üyeleriyle birlikte hazırlaması, “hemen teslim olmayacağız, direneceğiz” türü açıklamalar yapması, TİS sürecine dair bilgilendirmelerde bulunması olumludur. Ancak yeterli değildir. Zira Birleşik Metal’in süreci göğüsleme yönünde bir iradesi ve inancı bulunmamaktadır.

Böylesi bir tabloda sınıf devrimcilerinin sürece müdahalesi ayrı bir önem taşımaktadır. Sınıf devrimcilerinin alana ilgisi kuşkusuz yeni değildir. Zira sektörün Türkiye ekonomisinde tuttuğu yer ve buradan yükselecek mücadele kararlılığının sınıfın diğer bölüklerinde yaratacağı etki biliniyor. Ancak metal işçilerinin mücadelesini açığa çıkaracak kanallar ne yazık ki tıkalıdır. Sınıf devrimcileri sürece yaptıkları müdahalelerle tıkanan bu kanalları açmayı zorlamaktadırlar. Metal işçileriyle gerçekleştirilen toplantılar, metal işçilerine seslenen, TİS sürecine dair bilgilendirmede bulunan, mücadeleye çağıran merkezi ve yerel materyallerle sürece müdahale etmeye, metal işçilerine izlenmesi gereken yolu göstermeye çalışmaktadırlar.

TİS görüşmelerinin sonlarına doğru yaklaşılması, oluşabilecek tepki ve öfkenin doğru kanallara akıtılması sınıf devrimcilerinin sürece daha güçlü müdahalesini de gündeme getirmektedir. Bu anlamda tüm çalışma alanları hazırlıklarını yoğunlaştırmalı, ortaya çıkabilecek imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için buna uygun bir planlama içerisinde olmalıdırlar.

TİS görüşmeleri seyrinin yakından izlenmesi, çıkan sonuçlara göre metal işçilerine seslenilmesi, bir kez daha ihanete ve satışa geçit verilmemesi için metal işçilerinin bugünden uyarılması, mümkünse eylemli tepkiler örgütlenmesi önemlidir.

Sektörün taşıdığı önem ve sınıf hareketinde yaratacağı etki sürece müdahaleyi ayrıca önemli kılmaktadır. Sınıf devrimcileri bu bilinç ve pratikle hareket etmelidir.

* * *

Sınıf devrimcileri mücadele mevzilerini büyütüyorlar. Bu mevzilerden biri de Eskişehir’de yaratıldı. Kızıl Bayrak Eşkişehir bürosu açıldı. Büro çalışmasıyla birlikte sınıf devrimcilerinin Eskişehir’deki siyasal çalışması daha da güçlenecek. Kuşkusuz atılan bu adım büro faaliyetinin çok ötesindedir. Zira sınıf devrimcileri son birkaç yıldır Eskişehir’de sistemli ve sürekli bir siyasal çalışma yürütmekteydiler. Şimdi görev, yaratılan bu zeminleri çalışmanın asıl zemini olan siyasal sınıf çalışmasına doğru evriltmek ve kalıcı hale getirmektir.

Kızıl Bayrak bulunduğu her alanda dalgalanmaya devam edecektir.


* * *

Kızıl Bayrak Eskişehir bürosunun adresi:

Adres: Hacı Ali Bey Mah., Çelikel Sok., Sakarya İş Hanı Kat: 5 No: 58 / Eskişehir