17 Aralık 2005 Sayı: 2005/49 (49)
  Kızıl Bayrak'tan
  "Kırmızı çizgiler"ini terkeden sermaye devleti ABD'nin tam hizmetinde
  Türkiye ABD’nin saldırı ve savaş üssü olarak hazırlanıyor!
  Hesabı işçi ve emekçiler soracak!
  Yeni niyet mektubu, yeni saldırı planları!
Sosyal güvenliğin tasfiyesinde yeni adım
Asgari ücret ve davete icabet: Kavgaysa kavga!..
/ Yüksel Akkaya
  Asgari ücret
  Küçükçekmece-Yenibosna-Güneşli-Topkapı İşçi Kurultayı gerçekleşti...
  Ümraniye İşçi Kurultayı gerçekleşti...
  Ümraniye İşçi Kurultayı yeni bir başlangıç oldu...
  Büyükçekmece İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi temsilcisi ile konuştuk...
  19 Aralık katliamı ve
yoğunlaşan saldırılar
  Düzen cephesinde it dalaşı devam ediyor
  7. yılında Parti her açıdan daha ileride!../ Güne yüklenmek ve geleceğe hazırlanmak /Orta sayfa
  Kürt uyanışı ve hareketinin
çelişik etkisi
  AB şefleri Amerikalı işkencecilerin suç ortağı!
  Hariri suikastıyla ilgili ikinci rapor BM’ye sunuldu...
  Irak’ta emperyalist orduların namluları gölgesinde seçimler
  Köln İşçi-Gençlik Kültür Evi açıldı
  İÜ Merkez Kampüsü; Faşist saldırılar sürüyor... Polis-idare-sivil faşist işbirliğine karşı birleşik devrimci mücadele!
  Ekim Gençliği çalışmalarından...
  Tuzla Deri-İş Şube Sekreteri ve işçilerle konuştuk... “Bu saldırılar bizi yıldıramaz!”
  Güney Kürdistan, Irak ve TC / SOSYALİST-ŞOREŞGER
  Bültenlerden / Ankara İşçi Bülteni
  Bültenlerden / Çiğli İşçi Bülteni
  Kamu Personel Rejimi Kanun Taslağı
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Ekin Kültür Merkezi çalışanı çalışanı Sevda Aydın önce kaçırıldı, sonrada kaçıran polislerin tecavüzüne uğradı. Dün ise Gündem gazetesi, Etik Ajans, Gün Maatbası çevik kuvvet tarafından basıldı. Aynı saatlerde İstanbul Üniversitesi’nde faşitlerin provokasyonunu fırsat bilen polis, 15 öğreciyi döverek gözaltına aldı.

Önümüzdeki günlerde bu tür saldırıların artarak devam edeceğine dair birçok emare mevcut. Saldırılara karşı dirençle durmak, saldırıya uğrayan kişi ve kurumlarla dayanışma içinde olmak, demokratik hak ve özgürlüklerimizi savunmak için daha etkin bir mücadeleye girişmek ertelenemez bir görevdir.

 Beş yıl önce, sermaye devletinin aynı anda bütün hapishanelerde gerçekleştirdiği 19  Aralık katliamına karşı kararlı bir direniş sergileyen tutsaklar devrimci iradenin teslim alınamazlığını bir kez daha dosta düşmana göstermişlerdi. 19  Aralık katliamı ve direnişinin 5. yıldönümü vesilesi ile Türkiye genelinde bir dizi eylem ve etkinlik gerçekleştirilecek.

İstanbul’da, 19 Aralık günü Taksim’de yapılacak yürüyüşe, 24 Aralık’ta gerçekleştirilecek mitinge ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere etkin katılım sağlamak sınıf devrimcilerinin görevidir. Aynı zamanda çalışma alanlarında gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerle devletin katliamcı kimliği ve devrimci iradenin yenilmezliği bir kez daha kitlelere anlatılmalıdır.

***

Ekim Gençliği 10 yaşında. Genç komünistler bir ayı aşkın bir süredir bu vesile ile devrim ve sosyalizm şiarını gençlik kitlesine taşıyan yoğun bir kampanya örgütlüyorlar. Hem yürütülen çalışmalara, hem de 10. yıl mesaj, yazı ve eleştirilerine yer vermeye devam ediyoruz. Kampanya 24 Aralık’ta Muammer Karaca Tiyatrosu’nda yapılacak merkezi etkinlikle son bulacak. Tüm dost ve yoldaşlarımızı bu etkinliğe katılmaya çağırıyoruz. Ayrıca bugün gençlik çalışmasında yeralmayan ancak Ekim Gençliği’nin 10 yıllık sürecinde doğrudan emeği olan yoldaşlarımızıda düşünce ve eleştirilerini yazmak yoluyla yürütülen kampanyaya katkı yapmaya çağırıyoruz.

***

17 Aralık’ta Ankara’da gerçeleşecek olan “Demokratik Türkiye halk için bütçe!” mitingi sendikal bürokrasinin mücadele programından yoksun eylemlerinden biri olarak gerçekleşeceğe benziyor. Ama bu durum hiç de mitingi önemsizleştirmiyor. Tersine sınıf devrimcileri mitinge mümkün olan en geniş katılımı sağlamalı ve  miting alanında coşkulu, disiplinli ve müdahaleci bir duruş sergilemelidir.

***

Ümraniye İşçi Kurultayı ve Küçükçekmece-Yenibosna-Güneşle-Topkapı İşçi Kurultayı 11 Aralık günü gerçekleşti. Bu sayımızda Ümraniye İşçi Kurultayı’nın haber yazısı ile genel değerlendirmesine ve Küçükçekmece-Yenibosna-Güneşli-Topkapı İşçi Kurultayı’nın haber yazısına yer vereceğiz. Sayfalarımızdaki yazı sıkışıklığından dolayı kurultay etkinliği değerlendirmeleri ile kurultaylara sunulan tebliğlerin bir bölümüne, kürsünden yapılan işçi konuşmalarına ve kurultaylara sunulan sonuç bildirge taslaklarına bir sonraki sayımızda yer vereceğiz.

Çalışmaları devam eden Büyükçekmece İşçi Kurultayı 25 Aralık günü gerçekleşecek. Bu sayımızda Büyükçekmece İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi sözcüsü ile yapılan ropörtajı ve ayrıca kurultay çağrı bildirisini yayınlamayı devrimci sorumluluğumuzun bir gereği sayıyoruz.