10 Aralık 2005 Sayı: 2005/48 (48)

  Kızıl Bayrak'tan
  17 Aralık Ankara eylemi üzerine
  BDSP'nin açıklaması; 17 Aralık'ta Ankara'ya, mücadele alanlarına!
  İnsanca yaşanacak ücret talebi ve sermayenin vergi politikaları
  Şemdinli protestoları sürüyor
Sendikalar Yasası değişiyor; Sendikal örgütlenme önündeki tüm engeller kaldırılsın!
Kadın ve çocuğa yönelik şiddete karşı genelge ve devletin ikiyüzlülüğü
  Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin çıkmazı ve gerçek çözüm
  "Türk aydınları"ndan Türk milletine bildiri ve ötesi...
  Türk Metal 12. Genel Kurulu; Faşist-ırkçı güruh yeniden yönetimde
  Sigorta hakkının kullanımı, ihlaller ve ihlale karşı mücadele
  İşçi kurultayı hazırlık çalışmaarından
  Eski çöplük mahallesi halkı barınma hakkı için mücadeleyi sürdürüyor
  Ümraniye işçi kurultayı hazırlık komitesi; "Sınıfın devrimci temellerde birliğini hedefliyoruz"
  Milli Güvenlik Siyaset Belgesi üzerine/3 İran ve Suriye konusunda Amerikancı politika
  Burjuvazisin ideolojik saldırısı ve sınıf devrimcilerinin görevleri / Haluk Gerger
  İşkence uçakları skandalının üstü örtülemiyor
  Felluce'de işgal ordusuna ağır darbe
  ABD emperyalizmi bir yalan imparatorluğudur
  General Motors iflasın eşiğinde; Fatura yine işçilere kesilecek
  Bu dünyada "siyah" olmak!
  "Üst-kimlik", "alt-kimlik" ve ötesi... /Sosyalist-Şoreşger
  Picasso ve burjuva ikiyüzlülüğü!
  Gençlik mücadelesi ve etkinliklerinden
  Suriye abluka altında
  2006'ya doğru / E. Yıldızoğlu
  19 Aralık katliamını unutmadık, unutturmayacağız!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

19 Aralık katliamının üzerinden 5 yıl geçti. Bu katliamla onlarca devrimci tutsak katledildi, yüzlercesi yaralandı. Aradan beş yıl geçmesine rağmen katliamcılar yargılanıp cezalandırılmadı. Tersine katliamcılar korundu. Bu boşuna değil. Zira katliamın sorumlusu sermeye devletinin kendisidir. Katliamların hesabı da ancak işçi ve emekçilerin devrimci mücadelesiyle sorulabilir.

Sermaye devleti bugün de katletmeye, demokratik hak ve özgürlüklerimize saldırmaya devam ediyor. 19 Aralık’ın 6. yılında, katliamı protesto etmek, anti demokratik yasa ve uygulamaları püskürtmek, 19 Aralık’tan Şemdinli’ye katliamların hesabını sormak amacıyla İstanbul’da bir miting düzenlenecek. 18 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan miting KESK, DİSK ve meslek odalarının Ankara’da yapacağı 17 Aralık mitingi nedeniyle bir hafta ertelendi. 19 Aralık mitingi 25 Aralık Pazar günü Kadıköy Meydanı’nda yapılacak.

***
Sınıf devrimcileri İstanbul yerelinde devam eden İşçi Kurultayları çalışmasını sürdürüyorlar. Geçen hafta iki kurultayın 11 Aralık günü yapılacağını duyurmuştuk. Bir üçüncü Kurultay (Büyükçekmece İşçi Kurultayı) ise 25 Aralık günü toplanacak. Diğer üç bölgede gerçekleşecek kurultay ise Ocak ayında toplanacak. Böylece aylardır çalışması sürdürülen yerel işçi kurultayları Ocak ayının sonunda tamamlanmış olacak. Kuşkusuz yerel İşçi Kurultayları çalışmalarının tek tek ve toplam bir değerlendirmesi bu sürecin sonucunda yapılacaktır. Bu değerlendirmeleri okurlarımıza sayfalarımızdan duyurmayı devrimci sorumluluğumuzun bir gereği sayıyoruz.

Sınıf devrimcileri yerel İşçi Kurultayları çalışmasıyla sınıf hareketine kendi cephelerinden, mütevazi ancak bugünkü koşullarda son derece anlamlı, bir müdahale için çaba gösteriyorlar. Ortaya konulan hedeflere ne kadar ulaştıkları ise, bu çabanın açığa çıkaracağı birikim ve kazanımlarla belirlenecektir. Henüz bu süreç tamamlanmamış olsa bile, şimdiden bir takım somut birikim ve kazanım elde edilmiştir.

Kurultay çalışmalarıyla bağlantılı bir diğer gündem ise asgari ücrettir. Sermaye temsilcilerinin sendika bürokratları ile kolkola yeni bir sefalet ücreti belirleme hazırlıkları devam ediyor.

Sınıf devrimcileri asgari ücretin belirlenmesinde sınıfın bir taraf olmasını sağlamak amacıyla sınıfı aydınlatmaya ve tutum almaya çağıran faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu çerçevede sendika bürokratlarının tutumunu teşhir etmek amacıyla 16 Aralık günü saat 11.30’da Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecekler. Tüm okur ve dostlarımızı bu açıklamaya katılmaya davet ediyoruz. 

***
Ekim Gençliği’nin 10. yıl kampanyası çerçevesindeki merkezi etkinliği 24 Aralık günü İstanbul’da gerçekleşecektir. Bu konudaki çağrımızı önümüzdeki sayı okurlarımıza duyuracağız.

Ekim Gençliği’nin Aralık ‘05 tarihli 89. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği’nin yeni sayısını Eksen Yayıncılık büroları, Yaysat bayii ve kitapçılardan temin edebilirler.