19 Şubat 2005
Sayı: 2005/07 (07)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD Ortadoğu'da yeni fırsatlar yaratma peşinde!
  İMF anlaşmasının kaderi sokakta belirlenecek!
  Amerikancı işbirlikçiler suç ortaklığını
pekiştiriyor
  Sermaye, savaş çetesiyle “eşgüdüm
mekanizması” oluşturacak
  16 Şubat sınıf hareketinde bir ayrışma ve saflaşma döneminin yaşanmakta olduğunu
ortaya koydu
  İstanbul 16 Şubat eylemi
  Çeşitli illerde 16 Şubat EP eylemi
  SEKA’den TEKEL’e, Kocaeli’den Diyarbakır’a  SEKA gibi direnmek
  Devrimci inisiyatif ve irade ile sınıfın birleşik direnişini öreceğiz!
  Haramidere’nin haramisinden hesap
soracağız!
  Ravelli işçileri, işverenin şiddeti ve
ludizm üzerine/Yüksel Akkaya
   8 Mart üzerinden yaşanan ayrışma üzerine
  BDSP tarafından sempozyuma
sunulan tebliğ
  Sempozyum sonuç bildirgesi: Devrimci bir siyasal sınıf hareketi yaratmak için!
  Kampanya ve sempozyum üzerine
  OSB-İMES Derneği’nin
sempozyum tebliği
  Haluk Gerger’le “Kan tadı” üzerine
 Emek Platformu Adana
bölge toplantısı
Emperyalist-siyonist zorbaların kanlı eli
Lübnan’ı yeniden karıştırmaya başladı
 Lübnan, BM ve işgaller!
Fransa’da liseli gençlik ve eğitim emekçileri ayakta!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Çeşitli illerde 16 Şubat EP eylemi...

‘Zafer direnen emekçinin olacak!'

Antep: ‘Direne direne kazanacağız!'
16 Şubat günü Emek Platformu bileşeni sendikalar bir eylem gerçekleştirdiler. Yaklaşık 400 işçi ve emekçi sendikalarından çıkarak alkışlar eşliğinde eylemin yapılacağı Adliye önüne geldiler. Burada ‘İMF uşağı hükümet istifa!', ‘Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek!', ‘Eğitim-Sen kapatılamaz!', ‘Direne direne kazanacağız!' sloganları atıldı.
Çevrede bulunan halkın yoğun ilgi gösterdiği eylem okunan basın açıklamasının ardından sona erdi. Açıklamada saldırı yasalarına değinilerek, bu uygulamalar ile özelleştirme talanı yaşandığı, en temel hakların paralı hale getirildiği, işçilerin sermayenin azgın saldırıları altında daha çok sömürüleceği vurgulandı. Eyleme BDSP de destek verdi.(Kızıl Bayrak/Antep)

Bursa: İşçi ve emekçilerden zayıf katılım
16 Şubat günü Bursa EP bileşenlerince ‘iktidarı uyarı eylemi' yapıldı. Fomara Meydanı'ndan AKP İl Başkanlığı'na kadar sloganlarla yürüyen yaklaşık 350 kişi burada bir basın açıklaması yaptı. EP bildirisinin okunduğu eylemde ‘Parasız eğitim, parasız sağlık!', ‘SSK halkındır, satılımaz!' vb. sloganlar atıldı. Hiçbir ön hazırlığın olmadığı eyleme sendika bürokratları dışında işçi ve emekçilerin katılımı oldukça sınırlıydı. (Kızıl Bayrak/Bursa)

Sakarya: ‘Katil ABD işbirlikçi AKP!'
Emek Platformu'nun 16 Şubat günü tüm illerde sosyal yıkım saldırılarına karşı düzenlediği eyleme Sakarya'da yaklaşık 400 işçi ve emekçi katıldı. Emekçiler yürüyüşün başlama noktası olan Köy Hizmetleri'nde saat 16:00'dan itibaren toplanmaya başladı. Sendikalardan Lastik-İş, Genel-İş, SES, Eğitim-Sen ve Tüm Emekli-Sen vardı. Yürüyüş coşkulu geçti, işçi ve emekçiler sloganları hep bir ağızdan gür bir şekilde haykırdı. ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!', ‘SSK'lar halkındır satılamaz!', ‘Köy Hizmetleri kapatılamaz!', ‘Zafer direnen emekçinin olacak!', ‘Susma sustukça sıra sana gelecek!', ‘Katil ABD işbirlikçi AKP!' en çok atılan sloganlar arasındaydı. Basın açıklamasının yapılacağı Gar Meydanı'na gelindiğinde Genel-İş Başkanı sosyal yıkım saldırılarıyla ilgili kısa bir konuşma yaptı. Basın açıklamasını Lastik-İş Başkanı okudu. (Kızıl Bayrak/Sakarya)

Zonguldak: Katılımı düşük, coşkusuz bir eylem
Emek Platformu'nun aldığı karar üzerine 16 Şubat günü Zonguldak'ta yapılan eyleme 400 işçi ve emekçi katıldı. Eylem saat 12:00'de Madenci Anıtı önünde başladı. Basın açıklamasını EP dönem sözcüsü okudu. Açıklamada, genel sorunların yanısıra madenlerin ve Erdemir'in özelleştirilmesine değinildi. Eylemde sık sık ‘SSK halkındır satılamaz!', ‘Maden ocaları kapatılamaz!', ‘İşçi-memur elele genel greve!', ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!' sloganları atıldı. (Kızıl Bayrak/Zonguldak)

Antakya: ‘Genel grev-genel direniş!'
Emek Platformu'nun SSK'ların devri ile ilgili Türkiye genelinde almış olduğu eylem kararı üzerine, Antakya Emek Platformu 16 Şubat günü Ulus Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenlendi. Yapılan açıklamada sağlık, eğitim, sosyal güvenlik vb. bir dizi kazanılmış hakka yönelik saldırılara karşı mücadele çağrısı yapıldı. Eylemde ‘Genel grev-genel direniş!', ‘Sağlık haktır, satılamaz!' sloganları atıldı.Eyleme yaklaşık 150 kişi katıldı. (Kızıl Bayrak/Antakya)

----------------------------------------------------------------------------------

İzmir 16 Şubat eylemi...

‘Söz bitti sıra eylemde!'

SSK hastanelerinin tasfiye edilmesine karşı Emek Platformu tarafından 81 ilde yapılacağı duyurulan 16 Şubat eylemi İzmir'de de zayıf bir katılımla gerçekleştirildi. AKP hükümetini ‘uyarma' adına yapılan eyleme 1500 işçi ve emekçi katıldı. Eylem öncesi ciddi hiçbir hazırlık yapılmaması katılımı olumsuz etkiledi.
Basmane Meydanı'nda toplanmaya başlayan emekçiler tepkilerini ilk önce burada dile getirdiler. Sendika ve konfederasyon yöneticileri tarafından yapılan açıklamaların ardından AKP Konak ilçe binasına siyah çelenk bırakıldı. KESK ve DİSK üyesi işçi ve emekçilerin damgasını vurduğu eylem, Basmane Meydanı'ndan Tepecik SSK Hastanesi'ne doğru yürüyüşe geçilmesiyle devam etti.
SES ve TTB tarafından alınan karar gereği 16 Şubat'ta iş bırakan sağlık emekçileri gece de Tepecik SSK Hastanesi'ni terketmeme eylemi yapacaklardı. Ana caddeyi tek şerit üzerinden kapatan emekçiler, sloganlarla Tepecik SSK Hastanesi'ne doğru yürüyerek SSK hastanelerini sattırmayacaklarını ifade ettiler. Tepecik SSK Hastanesi'ne ulaşıldığında ilk grubun kapıdan içeri girmesinin ardından çevik kuvvet kapıda barikat kurarak emekçileri durdurmak istedi. Fakat barikata yüklenen emekçiler polisle yaşanan arbedenin ardından sloganlarla barikatı yararak bahçeden içeri girdiler. Hastane bahçesinde yapılan açıklamalar sonrası SES üyeleri ve sendika temsilcileri hastane yemekhanesine geceyi geçirmek içeri girdiler.
Eylemde, ‘İşçi-memur el ele genel greve!', ‘Yaşasın sınıf dayanışması!', ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz', ‘Kahrolsun ABD emperyalizmi!', ‘ Katil ABD işbirlikçi AKP!' ‘Söz bitti sıra eylemde!', ‘Parasız sağlık parasız eğitim!', ‘Genel grev genel direniş!' sloganları atıldı.

Eylemden kısa notlar...
* Emek Platformu bileşenlerinden Türk'İş eyleme sadece birkaç kişiyle temsili düzeyde katıldı.
* Eğitim emekçileri ‘Eğitim-Sen'i kapattırmayız!' pankartıyla eyleme katıldı.
* Özelleştirme saldırısının bir diğer hedefi Tekel, Petkim işçileri eyleme katılmadılar.
* Soma'dan maden işçileri sendika pankartıyla katıldılar.
* BDSP'liler eyleme dövizlerle katılarak yaygın bir şekilde ‘Sosyal saldırılara karşı mücadeleyi yükseltelim' broşürünün dağıtımını yaptılar.

Kızıl Bayrak/İzmir