19 Şubat 2005
Sayı: 2005/07 (07)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD Ortadoğu'da yeni fırsatlar yaratma peşinde!
  İMF anlaşmasının kaderi sokakta belirlenecek!
  Amerikancı işbirlikçiler suç ortaklığını
pekiştiriyor
  Sermaye, savaş çetesiyle “eşgüdüm
mekanizması” oluşturacak
  16 Şubat sınıf hareketinde bir ayrışma ve saflaşma döneminin yaşanmakta olduğunu
ortaya koydu
  İstanbul 16 Şubat eylemi
  Çeşitli illerde 16 Şubat EP eylemi
  SEKA’den TEKEL’e, Kocaeli’den Diyarbakır’a  SEKA gibi direnmek
  Devrimci inisiyatif ve irade ile sınıfın birleşik direnişini öreceğiz!
  Haramidere’nin haramisinden hesap
soracağız!
  Ravelli işçileri, işverenin şiddeti ve
ludizm üzerine/Yüksel Akkaya
   8 Mart üzerinden yaşanan ayrışma üzerine
  BDSP tarafından sempozyuma
sunulan tebliğ
  Sempozyum sonuç bildirgesi: Devrimci bir siyasal sınıf hareketi yaratmak için!
  Kampanya ve sempozyum üzerine
  OSB-İMES Derneği’nin
sempozyum tebliği
  Haluk Gerger’le “Kan tadı” üzerine
 Emek Platformu Adana
bölge toplantısı
Emperyalist-siyonist zorbaların kanlı eli
Lübnan’ı yeniden karıştırmaya başladı
 Lübnan, BM ve işgaller!
Fransa’da liseli gençlik ve eğitim emekçileri ayakta!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

BDSP'nin 13 Şubat'ta gerçekleştirdiği sempozyum asgari bir başarı ile tamamlandı. Bu sayıdan itibaren sempozyuma sunulan tebliğleri yayınlamaya başlıyoruz. Bu sayımızda BDSP ile OSB-İMES İşçi Derneği'nin tebliğlerini yayınlıyoruz.
Birleşik siyasal bir sınıf hareketi yaratma mücadelesinde ileri doğru atılan mütevazı bir adımın büyütülmesi görevi önümüzde durmaktadır. Bu adımın her açıdan güçlendirilmesi, komünistlerin sınıf içinde artık kalıcı bir şekilde kök salmalarını sağlayacaktır. Öyleyse tüm çaba ve enerji bu tarihsel görevin başarılmasına hasredilmelidir.
***
SEKA işçilerinin fabrika işgali sürüyor. SEKA işçileriyle sınıf dayanışmasını yükseltmek için İstanbul'da oluşturulan ‘SEKA İşçileriyle Dayanışma Komitesi Girişimi' 15 Şubat günü yaptığı bir basın açıklamasıyla kuruluşunu ilan etti ve ardından SEKA işçilerini ziyaret etti.
‘SEKA İşçileriyle Dayanışma Komitesi Girişimi' 20 Şubat Pazar günü saat 11.30'da Haydarpaşa Tren Garı'ndan kitlesel olarak SEKA işçilerini ziyaret etmek için hareket edecek. Bu ziyarete kitlesel bir katılımla destek vermek büyük bir önem taşımaktadır. Bugün sınıf hareketi cephesinden SEKA işçilerinin yükselttiği direniş bayrağının tüm sınıf bölüklerinin elinde dalgalanması ve sermayenin saldırıları önünde işçi-emekçi barikatının örülmesi kaçınılmaz bir görev ve sorumluluktur.
***
Önemli hatırlatma: Gazetemizin bu haftaki gündeminin yoğunluğundan dolayı ‘Ulusal sorun ve Kürt hareketi' adlı dizi yazımıza bir sayı ara vermek zorunda kaldık. Dizi yazımızın 3. bölümünü önümüzdeki sayıda yayınlanmaya devam edeceğiz.