5 Haziran'04
Sayı: 2004/22 (14)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalizmi işçi sınıfının örgütlü mücadelesi altedecek!
  İnsanca yaşamaya yeterli ücret!
  Asalaklar 303 milyon asgari ücreti dahi çok buluyorlar...
  Emperyalistlerle açık-gizli tüm antlaşmalar iptal edilsin!
  Devrimci bir DİSK yaratmak için öncü işçiler görev başına!
  Personel rejimi yasası saldırısı gündemde...
  İNSERT işçileri direndi ve kazandı...
  NATO karşıtı faaliyetlerden...
  NATO karşıtı faaliyetlerden...
  Soruşturmalar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!
  NATO Zirvesi karşıtı kampanyanın sorunları
  Parti ve yeni dönem
  İşkence Ebu Garib zindanıyla sınırlı değil
  "Yönetim devri" emperyalist işgali meşrulaştırmaya yetmeyecek
  Yeniden "savaş" mı?
  ABD, Irak ve Kürtler...
  Çiğli İşçi Kurultayı gerçekleşti...
  Bültenlerden...
  Ekim Gençliği'nden...
  İşkence ve katliamlara sessiz kalmayalım!
  Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Ahmed Arif...
  Demokrasi aldatmacası, F tipleri, işkence ve intihar...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Kızıl Bayrak 10. mücadele yılını geride bırakıyor. 10 yıllık birikim ve deneyimimizi ele alan temel bir değerlendirmeyi bir sonraki sayımızda okurlarımıza sunmayı umuyoruz. Okurlarımız 10. yılı vesilesiyle düşünce, öneri ve değerlendermelerini gazetemize iletmeliler.

Kuşkusuz ki 10. mücadele yılını geride bırakmamız ciddi ve büyük bir başarının göstergesidir. Ancak bu başarının kolay elde edilmediği biliniyor. Büyük fedakarlıklar ve yoğun bir emeğin ürünüdür bu başarı. Şimdi bunu daha ileri düzeye taşımak ve güvencelemek komünistler payına büyük bir görev ve sorumluluktur.

Herşeyden önce bu başarı ve birikimin gerisinde kuşkusuz ki devrimci bir çizgi ve program vardır.

Kızıl Bayrak, bu devrimci çizgi ve programdan aldığı kuvvetle sermayeye, gericiliğe, reformizme ve tasfiyeciliğe karşı kesintisiz, ilkeli ve kararlı bir mücadele yürüttü.

Kızıl Bayrak, devrimci değerlerin ve birikimin temsilcisi ve taşıyıcısı oldu. Aynı zamanda sosyal reformizmin ve tasfiyeciliğin büyük bedeller ödenerek yaratılan devrimci değerleri ve birikimi tahrip etmesine karşı tavizsiz bir mücadele yürüttü.

Kızıl Bayrak, Kürt halkının haklı ve meşru mücadelesini başından itibaren destekledi ve yanında yeraldı. Bu mücadeleyi kendi cephesinden kararlıca savundu. Aynı zamanda ezilen ulus milliyetçiliğine ve küçük-burjuva dargörüşlülüğüne karşı da ilkeli ve kesintisiz bir mücadele yürüttü.

Kızıl Bayrak, devrimci bir sınıf hareketinin yaratılması ve işçi sınıfının bağımsız devrimci bir çizgide örgütlenmesi mücadelesinde, devrimci örgütün elinde güçlü bir silah ve önemli bir mevzi oldu.

Kızıl Bayrak, direniş ve direnme geleneğinin taşıyıcısı ve temsilcisi oldu. Bu geleneği kendi cephesinden daha da sağlamlaştırdı, ileriye taşıdı.

Kızıl Bayrak, kendini hiçbir biçimde burjuva düzenin icazet sınırlarına hapsetmeden ve legaliteyi devrimci bir temelde etkin ve etkili bir tarzda kullanarak devrimci sınıf mücadelesine anlamlı ve önemli katkılar sundu.

Kızıl Bayrak, 10. mücadele yılını geride bırakırken şimdi daha güçlü ve daha ileri bir düzeyde yayınına devam ediyor.

“İşçi sınıfı davası şimdi daha güçlü!”