03 Ocak'04
Sayı: 2004 (14)


  Kızıl Bayrak'tan
  2003'te düzenin siyasal ve ekonomik tablosu
  Borç, faiz ve savaş bütçesi meclisten geçti...
  Sefalet ücreti belirlendi...
  Soruşturmalara ve YÖK Yasa Tasarısı'na hayır!
  28 Aralık Ankara... Gençlik sözünü söyledi!
  28 Aralık etkinliğine gönderilen mesajlardan...
  Halklarımızın "doğal felaket"lerden kurtuluşu kapitalizm felaketinden kurtulmakla gelecek!
  Emperyalist işgalcilerin kayıpları artıyor!
  2003 ihanet batağının daha da derinleştiği bir yıl oldu...
  2003 yılında işçi sınıfı hareketi...
  Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Kurulu yapıldı....
  BMS kurulunda yapılan konuşmalardan...
  Eğitimin özelleştirilmesine hayır!
  F tipi hücrelerden sonra şimdi de D tipi tecrit hücreleri devrede
  Emperyalizme dayanmak çözüm değil, katmerli kölelik getirir
  CHİAPS Ayaklanması'nın 10. yılında Zapatist Hareket
  Filistin halkı emperyalist-siyonist kuşatma ile köleleştirilmek isteniyor...
  Türkiye ve İsrail "teröre karşı mücadele" adı altında kirli anlaşmalar yapıyor...
  Eda Trafo'da örgütlenme deneyimi ve işçi kıyımı...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Ekim Gençliği’nin 28 Aralık Ankara etkinliğine gönderilen mesajlardan...

Sözümüzün arkasındayız: “Irak’ta işgalci,
okulda müşteri olmayacağız!”

Emperyalist-kapitalist sistem dünya işçi sınıfı ve emekçilerine pervasızca saldırıp yoksulluk, savaş ve açlık anlamına gelen cehennem gibi bir yaşama onları mahkum ediyor. Burjuvazi tüm dünyayı kendi sınıfının çıkarları için kasıp kavururken kendi yoz, çürümüş kültürünü emekçi sınıflara dayatarak, onları kötürümleştirmeye çalışıyor.

Emekçi sınıfın bir parçası olan gençliğin tüm saldırılara karşı verdiği mücadele, geleceğin sınıfsız-sömürüsüz dünyasına ulaşmamız da önemli bir halkadır. Emperyalizm Ortadoğu ve dünya halklarına azgınca saldırırken, ülkemiz gençliğini de bu saldırılarına alet etmeyi planlarken, Ekim Gençliği’nin “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!” kampanyasıyla buna yanıt vermesini son derece anlamlı buluyoruz. Ekim Gençliği’ni yürüttüğü bu çalışmada destekliyor ve selamlıyoruz.

İşçi Kültür Evleri

Gençliğin eğitim hakkını elinden almaya çalışan, gençliğin kanını emperyalistlere pazarlamaya çalışan sermaye düzeni saldırıları bitmek bilmiyor. Bütün bu kirli oyunları ve yürüttüğü soruşturma, tutuklama, baskın terörü karşısında gençlik bugün önemli bir adım attı. Gençlik sermaye düzeninin bu kirli hesapları karşısında “Irak’ta işgalci okulda müşteri olmayacağız!” diyerek tok bir yanıt verdi. Topladığı 100 bin mücadele sözü öğrenci, işçi ve emekçilerden aldığı destekle bu sözün sahibi olduğunu haykırdı, ispatladı. Gençlik 4 ay boyunca yürüttüğü eylemlerle 6 Kasım’da alanlarda sergilediği tavırla sözünün arkasında olduğunu gösterdi. Bu eylemlerde, sonrasında gelen soruşturmalar ve tutuklamalar da şunu göstedi: “Biz sözümüzün arkasındayız! Irak’ta işgale, işgal ortaklığına, paralı eğitim saldırısına izin vermeyeceğiz. Bu çabalarınız boşunadır, bizi durduramadınız, durduramayacaksınız!”

Bugün ülkenin dört bir yanından gelen dostlarımıza, yoldaşlarımıza birlikte verdiğiniz bu söz ve yürüttüğümüz mücadele adına en devrimci duygularımızla merhaba diyoruz. Bu çalışmada ve bu etkinlikte katkısı geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Ankara Ekim Gençliği

Emperyalist-kapitalist sistem tüm dünyayı kan gölüne çevirmeye devam ediyor. İnsanlığı açlığa, yoksulluğa, işsizliğe ve sefalete mahkum ediyor. Bu saldırıları işçi ve emekçiler bulundukları her alanda mücadeleyle karşılıyor. Gençlik de bu saldırılardan payına düşeni alıyor. Neo-liberal politikalarla eğitim hakkımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Irak’taki işgalde asker yapılmaya çalışılan gençler bu kanlı planları bozacaklarının işaretlerini veriyorlar. Geleceğe ve geleceğin sosyalizm olacağına olan inanç ve güvenle genç komünistlerin “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!” şiarıyla 4,5 aydır yürüttükleri ve 100 bin imzayla taçlandırdıkları mücadeleyi destekliyoruz. Tüm genç komünistleri selamlıyoruz.

Ankara BDSP Çalışanları

Gençliğe yöneltilen saldırılar günbe gün artarken kampanyamızla yükselttiğimz mücadelenin coşkusuyla yeni döneme ve tüm yoldaşlara merhaba! Partimizin çağrısına yanıt vermek çabasındaki biz genç komünistler, yürüttüğümüz kampanyayla artık geleceğe daha yakınız. Geleceği hep beraber kucaklamak dileğiyle.

Liseli Genç Komünistler

Ağustos ayında başlattığımız kampanyamız, işçi- emekçilerin de desteğini alarak bugünlere ulaştı. Bugün biz, desteğini aldığımız onbinlerin sesiyiz. Genç komünistler “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!”, şiarını üniversitelerden emekçi semtlere, emekçi semtlerden fabrikalara taşıyarak politik faaliyetlerini yeni bir aşamaya sıçrattı. Yeni YÖK Yasa Tasarısı arifesinde faşist baskıların, soruşturma terörünün yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bizler partinin kızıl bayrağını, kavgayı öğrendiğimiz yoldaşlarımız gibi doruklara taşımanın iradesini ortaya koyuyoruz, koyacağız. Sözümüzü tutmanın onuruyla etkinliğimizi selamlıyoruz.

İstanbul’dan Genç Komünistler

Düzenin toplumun her kesimine dönük saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bu saldırılar karşımıza YÖK Yasa tasarısı, soruşturma terörü vb. olarak çıkarılmaktadır. Biz biliyoruz ki, tüm bu saldırılar birleşik, örgütlü bir mücadeleyle alanlarda parçalanacaktır. Bu çerçevede bugünkü programınızın anlamı büyüktür.

Özverileriyle, emekleriyle bu imkanı sağlayan genç komünistlere teşekkür ediyoruz. Bizlere düşen, partinin tüm genç komünistlere olan çağrısını büyütüp, mücadelemizi sınıf mücadelesiyle birleştirip zafere taşımaktır.

Trabzon Ekim Gençliği

Çanakkale Ekim Gençliği olarak etkinliğimizi tüm devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

Çanakkale Ekim Gençliği

Emperyalizmin dünya halklarına karşı başlatmış olduğu saldırıları günbegün artmaktadır. Genç komünistler, böylesi zor bir dönemde, bu saldırıları püskürtme görevinin bilincindedirler. Bu anlamda başlatmış olduğumuz kampanyamızı tüm yetersizliklerimize rağmen Samsun’dan güçlendirmeye çalıştık. Samsun Ekim Gençliği olarak kampanya sürecinde yakaladığımız ivmeyi daha ileri bir düzeye sıçratmak görevi ve bilinciyle, kampanyamızın sonuna gelirken şunu söylüyoruz: Söz veriyoruz, önümüzdeki dönemde daha güçlü olup geleceği kazanacağız.

Samsun Ekim Gençliği

Sermayenin gençliğe yönelik saldırılarına karşı başlattığımız kampanya sermaye düzeninin kirli yüzünü açık bir biçimde ortaya koymuştur. Toplanan 100 bin imza gençliğin bu konuda sessiz kalmadığının ve kalmayacağının kanıtıdır. Düzenin gençliğe sunduğu tek seçenek var: Bu kokuşmuş düzen içinde çürümek! Bizim çözümümüz ise, bu çürümüş düzeni tarihin çöplüğüne atmak. Attığımız adımın devamını getirerek gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan günlere yürüyeceğiz.

Kayseri Ekim Gençliği

Ekim Gençliği’nin “Irak’ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız!” kampanyasındaki başarısını kutluyoruz. Bundan sonra YÖK Yasa tasarısı ve emperyalist işgallere karşı yürütülecek tüm devrimci çalışmaların yanındayız ve destekçisiyiz.

Trakya Üniversitesi Öğrenci Platformu

Aylarca yürüttüğümüz kampanyamızın bitişi olan bu etkinlik ve çalışmamızın geldiği yer, komünist gençlik için önemli bir aşamadır. Soruşturmalarla, tutuklamalarla gençliği teslim almaya, yalıtmaya çalışan sisteme karşı gençliği sosyalizm mücadelesine kazanmak biz genç komünistlere düşüyor. Partimize layık olmak ve partimizin bayrağını göndere çekmek için sonuna kadar savaşacağız.

Ekim Gençliği/Adana

Bütün dünyanın emperyalistler tarafından talan edilmeye çalışıldığı, ABD’nin Irak’ı işgal ettiği ve Ortadoğu’ya yönelik planlarını devreye sokmaya çalıştığı, Meclisi, 120 bin askeri, 6 liman ve 14 üssüyle Anadolu’nun işgal edildiği şu günlerde atılan her adımın destekçisi ve bizzat atıcısı olduğumuzu belirtiyor ve etkinliğinizi tüm devrimci coşkumuzla selamlıyoruz. Emperyalistler bir taraftan dünyayı paylaşmaya hazırlanırken diğer taraftan da başsız uşaklar içerde işçileri, emekçileri, köylüleri, öğrencileri, yani bütün halkı köleleştirmek, susturmak, sindirmek istiyorlar. İşte özelleştirmeler budur. İşte kamu personeli yasası budur. İşte İMF’nin kotaları, taban fiyatları budur. İşte haraçlar, soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar budur. Deniz’in, Mahir’in, İbo’nun, 6. Filo&146;yu denize döken 68 kuşağı gençliğinin açtığı bu yoldu. Biz öğrenciler de örgütlülüğü yükselterek tüm saldırılara cevabımızı vereceğiz.

İşçi sınıfı ve ezilen tüm halk kesimleriyle beraber haydi birleşik emek cephesini örgütlemeye.

Yaşasın devrimci dayanışma!

Özgür Eğitim Platformu

Kapitalist sistemin, işçi sınıfını kölelik yasasıyla, kamu çalışanlarını tasfiye yasasıyla ve gençliğe YÖK yasa tasarısıyla işçi ve emekçilere daha fazla sömürü, gençliğe ise paran varsa oku seçeneklerini sunan kapitalizm kendi ömürünü doldurmuştur. Artık insanlığın tek kurtuluş yolu olan sosyalizm her geçen gün belirginleşmektedir. Bu açıdan genç komünistlere de büyük görevler düşüyor. Saldırılara karşı verdiğiniz bu yanıt önemli yerde duruyor. Çalışmalarınızın hedefe ulaşana kadar sürmesi dileği ile başarılar diliyoruz.

Adana Öncü İşçi-Emekçi Platformu/Adana

Burjuva iktidarı gençliği yozlaştırıp saldırılarını daha kolay geçirme çalışmalarına devam ediyor. Bizler de burjuva kültüre karşı kitleleri bu kültürden kurtarıp sosyalist kültürle tanıştırma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüyoruz. Gençliğin bu dönemde YÖK yasa tasarısına karşı ve Irak’taki işgale karşı aldığı tutum ortadadır. Şenliğinizi ve eyleminizi tüm coşkumuzla destekliyoruz.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi

İlköğretimden üniversiteye kadar eğitimin tüm alanlarında sürekli saldırılar yaşanıyor. İşçi ve emekçi çocuklarına okul kapılarını kapatacak ve eğitimi tamamen paralı hale getirecek olan YÖK yasa tasarısının çalışmaları hız kazanmış bulunuyor. Liseliler olarak bu saldırılara karşı örgütlü bir şekilde mücadele ettirmeye çalışacağız. Bu açıdan Ekim Gençliği’nin saldırılara karşı yaptığı etkinlik ve eylemi destekliyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Adana Liseli Gençlik
Platformu GirişimiSoruşturma-kovuşturma
saldırısına karşı ortak tutum

Son dönemde hemen her yerde artan soruşturma-kovuşturma terörüne karşı Ankara gençliği bir kez daha görev başında. Daha önce farklı eylem ve etkinliklerle bu konuyu gündemde tutan Ankara gençliği, son olarak bu konuda ortak bir kampanya çalışması başlatma kararı aldı.

Kampanyanın ilan edilmesi ve konuyla ilgili olarak hazırlanmış bir dosyanın basına sunulması için 29 Aralık günü Enerji Yapı Yol-Sen’de Ankara Gençlik Derneği, Devrimci Mücadeleci Gençlik, Devrimci Proleter Gençlik, Ekim Gençliği, Özgür Eğitim Platformu, Özgür Gençlik, Tüm İlerici Gençlik Derneği, Yeni Demokrat Gençlik ve Sosyalist Demokrasi Gençliği bir araya geldiler.

Basın açıklamasında saldırıların kısa bir dökümü yapıldı ve artan terörün YÖK yasa tasarısı öncesi bir sindirme harekatı olduğu vurgulandı. Ardından Ankara’dan, İstanbul’dan, Eskişehir ve Çanakkale’den öğrenciler ayrı ayrı söz alarak yerellerde yaşadıklarını anlattılar. Ankara’da gözaltına alınan ve tutuklanan, Eskişehir’de okulun ortasında işkence gören, İstanbul’da soruşturulan, Çanakkale’de faşist saldırılara uğrayanın aslında parasız, bilimsel üniversite talebi olduğu bir kez daha ortaya konuldu. Son olarak öğrenciler, ortak saldırıya karşı ortak mücadele çağrısı yaparak basın toplantısını bitirdiler.

Burjuva basının her zaman olduğu gibi pek ilgi göstermediği toplantıda hem bu nedenle, hem de eklemeler yapılması gerektiği için hazırlanan dosya dağıtılmadı. Ankara gençliği önümüzdeki hafta bir imza kampanyası ve yanı sıra bir dizi eylemle saldırılar karşısındaki tutumunu ortaya koymayı sürdürecek.

Ekim Gençliği/AnkaraKTÜ’deki faşist saldırılar yanıtsız kalmadı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yaşanan olaylar 29 Aralık günü Trabzon Meydanı’nda protesto edildi. KTÜ Öğrenci Derneği’nde yuvalanan faşist güruh dernek dergisini almak istemeyen öğrencilere saldırmıştır. Daha sonra Fatih Eğitim Kampüsü’nde öğrencileri zorla seçmen yapmak için kimlik isteyen bu faşist güruhun bu isteği reddedilince, yeni bir saldırı gerçekleşmiştir.

DÜK, Ekim Gençliği, Kaldıraç, ÖEP, PEKÖP ve Yurtsever Gençlik’in ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında şunlar söylendi: “Bu olaylar üniversitelerde muhalif olan devrimci, demokrat, yurtsever öğrencilere karşı tüm Türkiye’de yapılan sistemli saldırıların üniversitedeki parçasıdır. Düşünmeyen, sorgulamayan, apolitik öğrenci tipi yaratmak isteyenler bu saldırılarla bizi yıldıramayacaklar... Biz bu baskılara örgütlülüğümüzün gücüyle her zaman karşı koyacağız. Örgütlülüğümüz gücümüzdür!”

Polisin yoğun ablukası altında yapılan açıklamaya kitlesel bir katılım ve coşku hakimdi. “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Barınma hakkımız engellenemez!”, “Üniversitede tecrit istemiyoruz!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları atıldıktan sonra alkışlarla eylem bitirildi.

Ekim Gençliği/Trabzon