28 Temmuz 2017
Sayı: KB 2017/29

Devrimci sınıf hareketi
Dikta rejiminin noteri: Parlamento!
Baskı ve denetim her yerde
Gerici müfredat
Birleşik Metal-İş nereye?
Metal işçisinin direncini örgütlemeye!
Türk Metal neye hazırlanıyor?
Gülmen ve Özakça için yapılan eylemlerde polis terörü
Sigortasız işçiliğin kaynağı kapitalizme karşı mücadeleye!
“Direnişi kazanana kadar daha da büyüteceğiz”
Soluğumuzu tutalım, sınıf ve kitle hareketliliklerinin yeni dönemine hazırlanalım!
“Devrimci sınıf sendikacılığında DEV TEKSTİL öncü adımdır”
Sermayenin az maliyet, azami kâr projesi: UİS
Karalama ve tehditlere karşı Yazaki’de direniş sürüyor
6 Ağustos seminerine doğru
“Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!”
DGB’li Enise İlin’e yönelik tacizlere dair açıklama
ABD’de yaşanan siyasal kriz ve yansımaları
Filistin’de katliam ve yağma bir arada
“Sünni cephe”nin önceliği, Filistin davasını tasfiye etmek!
Bir barikat türküsü: Halka Yol Gösteren Özgürlük
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

6 Ağustos seminerine doğru

 

Yaz döneminin yarısını geride bıraktık. Önümüzdeki okul döneminin başlangıcına bir buçuk ay gibi bir zaman dilimi kaldı. Meslek Liseliler Birliği (MLB) olarak yaz dönemine dair ortaya koyduğumuz hedeflerin ne kadarını hayata geçirebildik? Geride kalan yaklaşık bir buçuk aylık yaz dönemi sürecinde neler yaptık? Bunları değerlendirmek gerekiyor.

Yaz döneminin ilk evresinde şu tablo ile karşılaştık;

-Yaz dönemi nedeniyle meslek liselileri semtlerde bulabilmenin belli zorlukları var. Staj yapmayan, çalışmayan meslek liseliler zamanlarını tatilde, köyünde, eş dost ziyaretinde vs. geçiriyor.

-Bazı meslek liseleri öğrencileri staj konusunda belli sanayi bölgelerine yönlendiriyor. Örnek vermek gerekirse, Haydarpaşa Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi, öğrencilerini staj için İMES’e yönlendiriyor.

-Sanayi bölgelerinde çeşitli iş eğitimi kursları oluyor. Bu kursların yaz dönemlerinde de kayıtları var. MLB’liler yaz dönemlerinde bu kurslara kayıt olmayı önüne koyarak doğrudan genç işçilerle aynı sınıfta buluşabilirler.

-Stajyer öğrencilerin en temel gündemleri; staj ücretleri ve çalışma süreleri oluyor.

Yaz dönemine girerken fabrikaları, atölyeleri ve meslek liselerinin bulunduğu semtleri çalışma alanlarımız olarak önümüze koyduk. Hedefimiz bu alanlarda meslek liselilere ve genç işçilere ulaşmaktı. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, MLB kendine pratik bir alan arıyor. Gençlik mücadelesinin sınıfla politik bağını pratik olarak kurabilmeyi amaçlıyor. Niyetimiz budur. Bugüne kadarki pratiğimiz de budur. Kıdem tazminatının gaspına karşı “Bugünün mücadelesini yarına bırakma!” diyerek işçi sınıfının en temel gündemini meslek liselerine taşıdık. “Madende, atölyede, stajda; iş cinayetlerine hayır!” diyerek işçi sınıfının temel gündemlerinden biri olan iş cinayetlerini, staj cinayetleriyle bağlantısı içinde liselere taşıdık. Çalışma yürüttüğümüz liselerde bu pratiklerin anlamlı karşılıkları da oldu.

Şimdi bu çalışmaları atölyelere, sanayi sitelerine, fabrikalara taşımalıyız. Şu pratik örnekleri vermekte fayda var. MLB olarak İMES’te anket çalışmaları yaptık. Meslek liselerinin girişinde beklemek gibi olmuyor bu. Belki 30-40 işçide bir stajyer öğrenciyle karşılaşabiliyoruz. Ancak gidiyoruz o bir kişiye “Stajyer misin? Meslek liseli misin?” diye soruyoruz. Mesai başlangıç saatlerine denk gelen bir saatlik anket çalışmamızda 4-5 anket yapabilmiş oluyoruz. Bir meslek lisesinin önünde çalışma yürütmüş olsak, 20-25 anket yapabilirdik. Ancak yaz dönemindeyiz ve bu dönemin belli zorlukları olacağını yazın başında belirtmiştik. Yine de 9-10 stajyerle yüz yüze ilişki kurup, 4-5 anket yapabilmek, bu vesileyle meslek liselilerle bire bir ilişki geliştirmek -en önemlisi de bu ilişkiyi fabrika/atölye zemininden kurmak- faydalı bir pratik. Haydarpaşa yıl içinde de faaliyetlerimizi taşıdığımız bir meslek lisesi. Biz İMES’te anket yaptığımız meslek liselilere “MLB’yi duydun mu? Biliyor musun?” dediğimizde bir kısmı “Evet” cevabı veriyor. Şimdi bu liseliler MLB’yi hem okullarında hem de staj yerlerinde görmüş oluyorlar. Çalışmamızı güçlendirip, yaygınlaştırdığımızda etkimizi de o ölçüde büyütmüş olacağız.

Anadolu teknik lisesi öğrencileri yaz döneminde staj yapıyor. Ve içinde bulunduğumuz zaman dilimi staj dönemlerine denk geliyor. Staj ücretlerinin düşüklüğü, verilip-verilmeyeceği staj yapan öğrencilerin temel gündemidir. İşçi sınıfının en temel gündemi ise meclis komisyonlarında görüşülen kıdem tazminatı hakkının gaspıdır. MLB işçi sınıfının ve onun bir parçası olan stajyerlerin temel gündemlerini buluşturarak “Staj ücretini de, kıdem tazminatını da gasp ettirmeyelim!” diyerek mücadele çağrısını yükseltiyor. Bize düşen bu çağrıyı fabrikalara, atölyelere, sanayi sitelerine taşımaktır. MLB çağrısını hem stajyerlere hem de tornada, tezgâhta beraber alınteri döktükleri işçi sınıfına taşımalıdır. Biz bugün nasıl sınıfın gündemlerini meslek liselerine taşıyorsak, meslek liselilerin sorunlarını da işçi sınıfına taşıyabilmeliyiz. Zaten meslek liseliler ve işçi-emekçiler arasında organik bir bağ var. Meslek liselerini işçi-emekçilerin çocukları dolduruyor. Bir işçi staj ücretinin gaspını konu alan bir bildiriyle karşılaştığında zaten bildiride yazan ile yaşamı arasında bir bağ kuruyor. Bizim görevimiz bu bağı politikleştirmektir. Sorunların kaynağı olan sermaye düzenine karşı ortak bir mücadele noktasında buluşturabilmektir.

Ümraniye’den bir MLB’li

 

 

 

 

Staj ücretini de, kıdem tazminatı hakkını da gasp ettirmeyelim!

 

İş kanunlarında yapılan son değişikliklere göre kamu ve özel kuruluşlarda en düşük stajyer maaşı 421 TL’dir. Yirmi işçinin altında olan işletmelerde bu maaşın 140 TL’sini işletme, 280 TL’sini devlet öder. Yirmi ve üzeri işçi çalıştıran işletmelerde ise bu maaşın 280 TL’sini işletme, 140 TL’sini devlet öder.

Biz stajyerler, atölye ve fabrikalarda herhangi bir işçiyle aynı işi yapıyoruz. Mesai saatlerimiz ve ürettiklerimiz aynı. Ancak ay sonu 421 TL gibi komik bir ücret alıyoruz. Onu da alabilirsek. Çoğu kez not ve staj yakma tehditleriyle bu düşük ücret bile biz stajyerlere ödenmiyor. Patronlar hiçbir ücret ödemeden yasalardaki boşluklardan, denetimsizlikten, en çokta biz meslek liselilerin örgütsüzlüğünden faydalanarak emeğimizi gasp ediyor.

Patronlar staj ücretlerini vermeyerek veya düşük vererek bugün emeğimizi çalıyorlar. Kıdem tazminatını fona devrederek geleceğimizi de çalacaklar. Bugünümüze de geleceğimize de sahip çıkalım. Parçası olduğumuz, aynı tornada, aynı tezgahta beraber alınteri döktüğümüz işçi sınıfıyla birlikte mücadele edelim.

Eşit işe eşit ücret istiyoruz!

Bugünün mücadelesini yarına bırakma!

Meslek Liseliler Birliği-MLB


 

 


Kartal ve Maltepe’de devrimci faaliyet

 

Kartal Üç Fidan Gençlik Kültür Evi iki gün boyunca Kartal ve Maltepe’de merkezi yerlerde stand açarak gençliğe seslendi. Marksist yöntem atölyesi, tiyatro, halk oyunları ve gençlik korosu atölyelerinin açılacağının duyurusu yapıldı, çeşitli yerlere afişler asıldı. Faaliyette Liselilerin Sesi de gençliğe ulaştırıldı.

Standlarda Kızıl Bayrak satışı da gerçekleştirilirken OHAL’de geçen bir yıl boyunca artan hak gasplarına, baskı ve zorbalığa dikkat çekildi. Yazaki’de direnen Dilek Gültekin de ajitasyonlara konu edidi. Nuriye ve Semih’in açlık grevi hatırlatılarak işçiler ve emekçiler dikta rejimine karşı mücadeleyi yükseltmeye çağrıldı.

 
§