3 Şubat 2017
Sayı: KB 2017/05

Suriye savaşında yeni aşama
OHAL koşullarında referandum!
Kürt halkının iradesi teslim alınmak isteniyor
“ozguruz.org” üzerinden ‘özgür basın’a dair
Eğitimde yeni müfredatın getirecekleri
Kapitalizmin krizi derinleşiyor
EMİS süreci aynasında metal hareketi
Tekstil işçisi yol arıyor
OHAL ve krizle birlikte seri iş cinayetleri rejimi
Greif Direnişi’nin deneyimleri ışığında Metal TİS’lerine hazırlanmak
Suriye’de siyasi çözüm arayışları
Avrupa’da faşist hareketin “zirve”si
Brexit sonrası Avrupa Birliği ve gelecek sorunu
Dünyada kriz ve kadınlar
Ücretsiz ve nitelikli kreş istiyoruz!
Devrim Okulları yapıldı: Bu davet bizim!
Apple’ın Trump’la “sorunu!”
Kriz sistemin iflasıdır
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Devrim Okulları yapıldı: Bu davet bizim!

 

Devrimci Liseliler Birliği'nin (DLB) İstanbul’da 3 ayrı alanda gerçekleştirdiği Devrim Okulları ile liselilerin mücadelesinin yanı sıra toplumlar ve devrimler tarihi tartışıldı.

Anadolu Yakası

DLB sömestr tatilinde düzenlediği Devrim Okulları, 27 Ocak’ta İstanbul Anadolu Yakası’ndan liselilerin bir araya gelmesiyle başladı. “Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine… Bu davet bizim!” çağrısıyla başlayan Devrim Okulu 3 bölümde gerçekleştirildi.

İlk bölümde tarih bilinci üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Devrimler tarihi üzerine devam eden sunum canlı tartışmalar eşliğinde gerçekleşti. Devrimci gençlik hareketi üzerine yapılan değerlendirilmelerle de yakın geçmişe dair bir bakış sağlanarak, tarihten öğrenilecek pek çok şeyin olduğuna vurgu yapıldı.

Ardından birlik tartışmalarına geçildi. Yine insanlık tarihinin gelişimi ile başlayan sunum, birliklere neden ihtiyaç olduğunun gerekçelendirilmesiyle devam etti. Sunumda liselilerin yaşadıkları sorunlar üzerine verilen örneklerle DLB’yi güçlendirme çağrısı yapıldı.

Üçüncü bölüm ise geçmiş dönemin değerlendirilmesi ile başladı. Sonrasında yeni mücadele dönemi üzerine planlamalar yapıldı. Gericileşen eğitim müfredatına, yapboz tahtasına dönen sınav sistemine ve gençliği geleceksiz bırakan tüm sisteme karşı yerel meclisleri düzenli toplamak, yayın faaliyetini güçlendirmek gibi kararlar alındı. Meslek liselilerin normal liselerden farklı olarak yaşadıkları sorunlar anlatıldı ve Meslek Liseliler Birliği’nin oluşturulması üzerine çağrı yapıldı.

Devrim okulunun gerçekleştiği süre boyunca canlı tartışmalar, deneyim aktarımları yapılırken, sunumlar arasında türkü ve marşlar söylendi. Devrim Okulları’nın Anadolu Yakası’ndaki ilk bölümü başarıyla bitirilirken, düzenin gericiliği besleyen okullarına, müfredatına karşı alternatif okullar kurulmuş oldu.

Küçükçekmece

İstanbul Küçükçekmece’de ise 30 Ocak’ta başlayan Devrim Okulu’nun ilk bölümünde insanlık tarihine kısa bir bakış atıldı. Ardından devrimler tarihi hakkında bir sunum yapıldı. Sunum, sorular ve tartışmalarla canlılık kazandı. İnsanlığın doğuşundan bu yana doğal bir örgütlülüğü olduğuna vurgu yapıldı.

İkinci bölümde liselilerin birliğinin neden önemli olduğu üzerine tartışma gerçekleştirildi. Liselerde yaşanan somut örneklerle liselilerin birliğinin önemi vurgulandı. Farklı ülkelerdeki gençlik hareketlerinin kazandığı haklara örnek verildi. Meslek liselilerin birliğinin yakıcı bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Üçüncü bölümde ise yeni dönem hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yayınların yaygın kullanılmasının öneminden bahsedildi. Liselilerin Sesi’nin daha yalın, anlaşılabilir bir dil kullanması gerektiği vurgulandı. Okur mektuplarının katkısının önemi üzerine konuşuldu. Daha sonra Küçükçekmece DLB’nin yerel yayını Özgür Tahta gündemleştirildi. Tartışmanın sonunda yerel meclislerin ve okul meclislerinin öneminden söz edildi.

Canlı geçen tartışmaların ardından Devrim Okulu’na katılan herkes Liselilerin Sesi için devrim okullarına dair düşüncelerini yazarak katkı sağladı. Son olarak, diğer günlerde gerçekleştirilecek gezi ve film planlaması yapıldıktan sonra toplantı sonlandırıldı.

Esenyurt

İstanbul Esenyurt’ta ise Devrim Okulları 30-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

İlk gün, içinden geçilen dönem ve bu dönemde DLB’nin faaliyetleri gözden geçirildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra artan gerici propaganda, baskı uygulamaları ve bu uygulamalara karşı liselilerin tutumu hakkında tartışmalar yapıldı. Yeni dönemde DLB’nin yapabileceği faaliyetler ve liselilerin birliğini sağlama hedefinde yararlanılabilecek araçlar tartışıldı. Yerellerde ve okullarda kurulması hedeflenen meclislerin öneminden söz edildi. Afiş, sticker ve bildiri gibi araçların daha yoğun şekilde kullanılması gerektiği üzerinde durulurken, kolektif okuma gibi faaliyetlerle birlik ve dayanışma gücünün arttırılabileceği belirtilerek ilk günkü toplantı sonlandırıldı.

İkinci günkü toplantı insanlık tarihi üzerine söyleşi ile başladı. İnsanlığın ortaya çıkışında emeğin, doğayla mücadelenin rolü hakkında fikir yürütüldü. Sınıflı topluma geçişten önce insan topluluklarının yaşama biçimi ve sınıflı topluma geçiş sürecinin başlamasını sağlayan koşullar tartışıldı.

İnsanın neden tarihin öznesi olduğu, tarihin ilerlemesinde ve sınıf mücadelesinde örgütlülüğün kaçınılmazlığı somut örnekler verilerek ortaya kondu. Sınıflı toplumda egemen sınıfın elindeki gücün kaynakları ele alınarak kapitalist toplumdaki sınıf mücadeleleri üzerinde duruldu. Bugün sınıf devrimcilerinin, emekçilerin sınıf mücadelesini kazanması için kullanacağı yöntemler üzerine tartışmalar yapıldı.

Daha sonra Devrim Okulu’na katılan herkesin devrim okullarına dair düşüncelerini yazıya dökmesiyle Liselilerin Sesi’nde okur mektuplarının yaptığı katkıdan söz edilerek toplantı sonlandırıldı.

 

 

 

 

Eğitimde gericiliğe devam: “15 Temmuz yazı yarışması”

 

15 Temmuz’un ardından bir yandan toplumsal muhalefeti hedef alan baskıları had safhaya vardıran sermaye devleti diğer yandan da “milli irade” demagojisine başvuruyor. Bu demagoji, müfredatı gericileştirilen eğitim alanına da yansıtılıyor. Yeni eğitim yılı “15 Temmuz haftası” adı altında AKP propagandası ile açılırken şimdi de öğrencilerden 15 Temmuz’a dair yazı yazmalarının istendiği “ödüllü” yarışmalar düzenleneceği açıklandı.

“Milli irade” yalanı liselerde yayılmak isteniyor

Dil ve Edebiyat Derneği; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliğiyle hayata geçirilecek uygulamayla liselerde, “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi” konulu deneme, hikâye ve şiir yarışması düzenlenecek. MEB’in katılım sağlanmasına ilişkin gönderdiği yazıda da “milli irade” demagojisine başvuruluyor. Yazıda yarışmanın amacı hakkında şunlar ifade ediliyor: “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ramak kala, kaynağını milletten almayan, millet ve devlete karşı girişilen hiçbir hareketin meşru olmadığına dikkat çekmek ve gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek.”

“Ödül” Erdoğan’la gezi

15 Temmuz’la ilgili deneme, şiir ve hikaye yazılarının yazılacağı yarışmada birinci olan öğrenci 15 bin TL ödülün yanı sıra Erdoğan’la birlikte yurtdışı gezisine gidecek. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye de 5 bin TL ödül verilecek. Bu öğrencilere Dil ve Edebiyat Dergisi’nde yazı yazmak kaydıyla üniversite eğitiminde burs sağlanacak. 30 Ocak’ta başlayan yarışmada yazılar 28 Şubat-12 Mart tarihleri arasında toplanacak. Ödül töreni ise Temmuz’da, kaçak sarayda düzenlenecek.


 
§