18 Aralık 2015
Sayı: SİKB 2015/01 (47)

Emperyalist savaşa ve kapitalist yağmaya işçi sınıfı son verebilir!
Türk ordusu Irak topraklarında
Mesut Barzani’nin Ankara ziyareti
Kürdistan’da abluka, saldırı ve katliamlar tırmandırılıyor
Devlet terörü protesto edildi
Türkiye’nin 2015 Hak İhlalleri Raporu
“Kürdistan’da ‘sıkıyönetim’ adı altında tam bir kuşatma var”
“Elçi cinayetinde bir polisin üzerinde yoğun şüphe var”
Kriz yaklaşıyor, saflar netleşiyor!
Adliye işçilerinin direnişi sürüyor
2017’ye hazırlık
MİB MYK Aralık Ayı Toplantısı Sonuç Bildirgesi
DEV TEKSTİL Aralık Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi
NATO: Bir saldırı, savaş ve iç savaş örgütü - 2 - H. Fırat
Fransa’da yerel seçimler
“Yok başka bir cehennem, yaşıyorsun işte”* - G. Umut
Kerry-Lavrov görüşmesi: “Anlaştık...”
Kadınların direnişi sürecek!
“İntikam çığlıklarımız asla kesilmeyecek!”
İÜ öğrencileri saldırıları ve işkenceyi anlattı
Bayram: Kıra kırıla geleceğimize yürüyoruz
Mersin Üniversitesi’nde faşistler saldırdı
Katledilişinin 35. yılında Erdal Eren anıldı
Maraş Katliamı aynasında bugün
İnsan Hakları Haftası’nda eylem ve etkinlikler
Marmara'daki hapishanelerde hak ihlalleri
Tutsaklardan yeni yıl mesajları
Hücrelerde direniş bayrağı hala dalgalanıyor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL Aralık Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Devrimci sınıf sendikacılığı için ileri!

 

Sendikamızın Aralık ayı Genişletilmiş Merkezi Yürütme Kurulu toplantısı 13 Aralık Pazar günü, sendika genel merkez binamızda gerçekleştirildi. Sendikamız faaliyetlerinden işçi sınıfının gündemlerine, siyasal gelişmelerden önümüzdeki dönem üzerinde durulması gereken konular ve faaliyet alanlarına kadar geniş gündem başlıkları üzerinden verimli tartışmalar gerçekleştirildi, kararlar alındı, planlamalar yapıldı.

İçinden geçtiğimiz dönemin öne çıkan gündemleri, işçi sınıfı üzerinden yürütülen tartışmalar ve siyasal gelişmeler karşısında sendikamızın alacağı tutumların netleştirildiği, görevlerinin tekrar altının çizildiği GMYK toplantımızda, devrimci sınıf sendikacılığı anlayışının güçlenmesinin sorunları üzerinde duruldu.

- GMYK toplantımızın ilk gündemini iki toplantı arasında gerçekleştirilen sendika faaliyetleri oluşturdu. Temsilciliklerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların aktarımının yanı sıra ortaya çıkan deneyimler paylaşıldı, fabrikalarda karşılaşılan gündemler aktarıldı. Genelde işçi sınıfı özelde ise tekstil işçilerinin içinden geçilen süreçlere karşı verdiği tepkiler konuşuldu, sendika çalışmasının gelişim çizgisi üzerinde duruldu.

- İkinci gündemi, açıklanan hükümet programı oluşturdu. Hükümet programının bütününe dair yapılan aktarımlar üzerinden gündelik yaşama yansımaları üzerinde duruldu. Toplumun geneliyle birlikte işçi sınıfını doğrudan ilgilendiren maddeler geniş bir tartışmaya konu edildi. Hükümet programının ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel açıdan bütünlüklü bir savaş ve saldırı programı olduğunun altını çizen GMYK’mız, yeni bir saldırı dalgası karşısında işçi sınıfının direnme kapasitesinin yükseltilmesinin altını çizdi. Hükümet programında yer alan savaş sanayinin geliştirilmesi, vergiler, mülteci işçiler, sermayeye teşvik, kıdem tazminatı gibi başlıklar da tartışıldı. İçinden geçilen siyasal ve ekonomik krizin yansımasının, yöneltilen bütünlüklü saldırılarla işçi ve emekçilere çok yönlü olarak fatura edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Aynı başlık altında asgari ücret üzerinden başlayan ve somut gözlemler üzerinden neredeyse tüm fabrikaların temel gündemini oluşturan ücret gündemi işlendi. Asgari ücret zammı ve bununla doğrudan bağı içinde asgari ücretin üzerinde ücret alan işçilerin talepleri üzerinde duruldu. Fabrikalarda yaşanan yanılsamalara vurgu yapılarak zam tartışmalarının iç yüzünün açıklıkla anlatılabilmesinin önemi üzerinde duruldu. Aynı zamanda ücret zamları konusunda farklı oranlarda ücret alan işçiler arasında oluşan rekabet ve sınıfın mücadele birliğini bölen anlayışlarla mücadele etmek, işçileri bu konuda uyarmak konusunda yapılabileceklerin altı çizildi. Ücret farklarının sermaye tarafından alt sınırda eşitleme eğilimi taşındığı vurgulanarak, ücretlerin üst seviyelerde eşitlenmesi ihtiyacı ve talebi belirtilerek, “Eşit işe eşit ücret” ve “İnsanca yaşanabilecek ücret” taleplerinin öne çıkartılması, gündelik faaliyetlerin bu eksende yürütülmesi kararı alındı. Yerellerde gündem çerçevesinde eylem, etkinlik, toplantı vb. çalışmaların yanı sıra, yaygın bir propaganda faaliyeti yürütebilmenin önemi belirtildi. Merkezi olarak bir bildiri çıkartma kararı alındı.

- Toplantının üçüncü gündem maddesini Grup TİS süreci oluşturdu. Asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları ile bağı içinde değerlendirilen TİS sürecinin fabrikalara yansımaları ele alındı. Sendikaların bu konudaki tutumları tartışıldı, asgari ücret tartışmalarını bahane ederek satış sözleşmesini imzalamaya hazırlanan ihanetçi sendikal anlayışı teşhir edebilmenin, tekstil işçilerini bu konuda uyarabilmenin önemi belirtildi. Yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. Tekstil işçilerinin öne çıkan taleplerinin gündemleştirilmesi, bu konuda bir mücadele hattının oluşturulması çabasının yakıcılığı ve DEV TEKSTİL’in görevlerinin altı tekrar çizildi.

- Toplantının bir diğer başlığını süren işçi direnişleri ve sınıf hareketi açısından yaşanan gelişmeler oluşturdu. İçinden geçilen süreç üzerinden derinleşen çelişkilerin sınıf hareketine yansımaları ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmeler ele alındı, değerlendirmeler yapıldı, sendika çalışmalarının hedefleri, yoğunlaşma alanları üzerinde duruldu. İşçi eylemleri ve direnişleriyle dayanışmanın öneminin altı çizilerek, işkolu farkı gözetmeden sınıf hareketinin devrimci bir zeminde gelişmesine katkı sağlamanın üzerinde duruldu. Devrimci sınıf sendikacılığı anlayışının bu eksende inşa edilebileceği vurgulandı.

- Bir başka gündem maddesi ise gazetecilerin tutuklanması, Tahir Elçi’nin katledilmesi örneklerinde olduğu gibi yaşanan siyasal gelişmeler karşısında sendikanın tutumu konusu oldu. Sermaye sınıfının içeride ve dışarıda savaş-saldırganlık politikalarının doğal sonuçları olarak yaşanan baskı ve zorbalık uygulamaları karşısında işçi sınıfının devrimci tutumunun savunulması, baskıya, gericiliğe, katliamlara karşı, Kürt halkına yöneltilen kirli savaşa karşı mücadelenin yükseltilmesi ihtiyacı belirtildi.

- GMYK toplantımızın diğer bir gündemini 15-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek DEV TEKSTİL Genel Meclis toplantılarının hazırlıklarının değerlendirilmesi oluşturdu. İlk günü belirlenmiş ve hazırlıklarına başlanan konular üzerinden yürütülecek eğitim toplantıları, ikinci günü ise sendika çalışmalarımızın gündemleri, hattı ve politikaları üzerinden gerçekleştirilecek meclis üzerine planlamalar gerçekleştirildi.

- Sendika yayınlarımız üzerine gerçekleştirilen tartışmalarda ise yayınların durumu, ulaşılan düzey ve eksiklikler değerlendirildi. Yayınları güçlendirmenin sorunları tartışıldı. Sendika bültenimizin içeriği ve kullanımının yanı sıra Ocak ayı başında çıkacak yeni sayının gündemleri belirlenerek işbölümü gerçekleştirildi. Yazıların son gönderim tarihinin, teknik hazırlıkların daha işlevsel yapılabilmesi için 23 Aralık olması kararlaştırıldı.

- 10 Şubat’ta başlayan Greif İşgali’nin 2, 13 Ocak’ta resmi kuruluş işlemleri tamamlanan sendikamız DEV TEKSTİL’in kuruluşunun 1. yıl dönümünde yapılacaklar üzerine gerçekleştirilen tartışmalarda, temsilciliklerimizin özgünlüğü ve çalışmaların ihtiyacı üzerinden bu iki başlığı gündemleştirme kararı alındı. Çalışmaların ihtiyacı ile bütünlüğü içinde, içinden geçilen sürecin ortaya çıkarttığı gelişmelerin daha belirgin hale getirdiği fiili-meşru mücadele hattı ihtiyacı vurgulanarak, gerçekleştirilecek etkinliklerin, toplantıların vb. “işgal, grev, direniş” şiarıyla yapılması kararlaştırıldı.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası
Genişletilmiş Merkezi Yürütme Kurulu

14 Aralık 2015

 
§