18 Aralık 2015
Sayı: SİKB 2015/01 (47)

Emperyalist savaşa ve kapitalist yağmaya işçi sınıfı son verebilir!
Türk ordusu Irak topraklarında
Mesut Barzani’nin Ankara ziyareti
Kürdistan’da abluka, saldırı ve katliamlar tırmandırılıyor
Devlet terörü protesto edildi
Türkiye’nin 2015 Hak İhlalleri Raporu
“Kürdistan’da ‘sıkıyönetim’ adı altında tam bir kuşatma var”
“Elçi cinayetinde bir polisin üzerinde yoğun şüphe var”
Kriz yaklaşıyor, saflar netleşiyor!
Adliye işçilerinin direnişi sürüyor
2017’ye hazırlık
MİB MYK Aralık Ayı Toplantısı Sonuç Bildirgesi
DEV TEKSTİL Aralık Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi
NATO: Bir saldırı, savaş ve iç savaş örgütü - 2 - H. Fırat
Fransa’da yerel seçimler
“Yok başka bir cehennem, yaşıyorsun işte”* - G. Umut
Kerry-Lavrov görüşmesi: “Anlaştık...”
Kadınların direnişi sürecek!
“İntikam çığlıklarımız asla kesilmeyecek!”
İÜ öğrencileri saldırıları ve işkenceyi anlattı
Bayram: Kıra kırıla geleceğimize yürüyoruz
Mersin Üniversitesi’nde faşistler saldırdı
Katledilişinin 35. yılında Erdal Eren anıldı
Maraş Katliamı aynasında bugün
İnsan Hakları Haftası’nda eylem ve etkinlikler
Marmara'daki hapishanelerde hak ihlalleri
Tutsaklardan yeni yıl mesajları
Hücrelerde direniş bayrağı hala dalgalanıyor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

MİB MYK Aralık Ayı Toplantısı Sonuç Bildirgesi

 

Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu (MİB MYK) olarak aylık olağan toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantımızda gündemdeki bir dizi konuyu tartışıp değerlendirdik, kararlar aldık.

Gündemimizde ilk olarak “Metal Fırtınası Sempozyumu” vardı. Kurulumuz sempozyumun asgari bir başarıyla tamamlandığını vurgulamaktadır. Metal işçisinin şanlı Mayıs-Haziran ayağa kalkışı, ruhuna ve anlamına uygun olarak sempozyumda tartışılmış, direniş ruhu salonda kendisini var etmiştir. Özellikle direnmekte olan işçilerin kürsüsü olması, pek çok işçi kardeşimizin fırtınanın soluğunu taşıdıklarına dair samimi düşünceleri bizi memnun etmiştir. Sempozyumda konuşan pek çok yoldaşımız ve işçi kardeşimizin de yaptığı anlamlı katkılarla MİB geleceğe doğru yürüyüşünü daha da güçlendirecektir.

Toplantımızda ikinci olarak fabrikalarda ve yerellerdeki durumu ele aldık. Çeşitli kentlerden gelen kurul bileşenlerimizin verdikleri bilgiler üzerinden toplam tabloyu ele aldık. Her ne kadar her yerelde farklı sorunlar ve gündemler olsa da, metal işçisinin isyandan sonra da mücadeleyi aktif biçimde sürdürdüğünü net biçimde gördük. Böylelikle rahatlıkla söyleyebiliriz ki, metal işçisi zor ve engellerle de olsa iyi bir yolda devam ediyor. Türlü türlü oyunlar, entrikalar, baskı ve yıldırma girişimleri nafiledir. Metal işçisi özellikle asgari ücret başta olmak üzere gelecekte yeniden sahnede olacaktır. MİB’e ve öncü işçi arkadaşlarımıza düşen görev bu mücadelelere kesintisiz ve yoğun bir emekle hazırlık yapmaktır. Bu bir yandan mevcut saldırılara karşı mevzilerimizi korumak için direnişin örgütlenmesi, diğer yandan ise MESS ve ortaklarına karşı yeni ve toptan bir ayağa kalkışı başaracak ayrıntılı ve sistematik bir planlamanın yapılmasını gerektirir. MYK olarak bu anlayışla önümüzdeki aylar içerisinde, tüm bu gündemler üzerine beyin fırtınası yapmak, düşünce, politika ve araçlar bakımından hazırlık yapabilmek amacıyla bir “çalıştay” düzenleyeceğiz. Toplantımızda “çalıştay” konusunda ilk planlamalar yapılmış olup önümüzdeki günler içerisinde bu çalışmayı olgunlaştırmış olacağız.

Toplantımızın en başta gelen gündemlerinden birisi de 2017 grup toplu sözleşme süreciydi. Bu konuda önceki toplantıda ortaya konulan çerçevenin üzerinde yeniden konuştuk. Gelen bilgileri de ele alarak bu konuda bugün için başlıklar halinde görev tanımları yaptık.

Diğer bir tartışma başlığımız asgari ücret konusu oldu. Asgari ücretin 1400 TL’yi aştığı bir durumda 1300 TL üzerine sermaye cephesinden koparılan yaygara bir oyundur. Böylelikle kapsamlı saldırıların yolu açılacaktır. Hükümet programında kıdem tazminatı, esnek çalışma ve özel istihdam bürolarının bulunması bunun kanıtıdır. Bu saldırılara karşı mücadeleyi büyütmeye çağırırken öte yandan asgari ücret konusuna bağlı olarak şu görevleri saptadık:

Birincisi, hükümet, sermaye ve sendika ağalarının işbirliği halinde 1300 TL’lik asgari ücretle birlikte çeşitli oyunlara başvuracakları düşüncesinden hareketle, bu oyunlar hakkında kesintisiz bir uyarma ve bilinçlendirme çalışması yapmalıyız. İkincisi sözleşmelerin tadili ve diğer ücret gruplarına zam yapılması yönündeki talebimizde ısrarcı olmalıyız. Üçüncüsü MESS, patronlar ve sendika ağalarının bu talep karşısındaki tutumlarına bağlı olarak mücadeleyi kademeli olarak geliştirecek tedbirler almalıyız. Dördüncüsü yaşanacak gelişmelere göre ortak bir direniş sürecini örecek ve ilerletecek uyanıklık, bilinç ve plana sahip olacağız. Bunlar her bakımdan teyakkuz halinde olmayı, gecemizi gündüzümüze katıp çalışmayı gerektiriyor. Tüm MİB’lileri tıpkı Mayıs ve Haziran günlerinde olduğu gibi aynı heyecan, tempo, inisiyatif ve cüretle davranmaya çağırıyoruz. Çünkü önümüzdeki günler olağanüstü gelişmelere gebe ve MİB bu süreçte bir kez daha metal işçisinin hak mücadelesinde başı çekmek, öncü rol oynamak sorumluluğunu taşıyor.

Toplantımızda ele aldığımız gündemlerden biri de önümüzdeki günlerde yapılacak Birleşik Metal-İş Genel Kurulu oldu. İcazetçiliğin ve bürokratizmin ellerinde kötürümleşmiş olan Birleşik Metal-İş’in genel kurulunun, koltuk pazarlıklarının değil, gerçek bir muhasebe ve tok bir sınıf iradesinin ortaya konulduğu bir platform haline gelmesi için çaba göstermeliyiz. Türk Metal kadar icazetçi-bürokratik sendikacılığın da çöktüğü bir dönemde işçi sınıfının sermayeye karşı mücadelesinde Birleşik Metal-İş’in gerçek bir mevzi haline gelmesi bu doğrultuda verilecek emeğe bağlıdır.

Toplantımız savaş konusunu da ele almıştır. Çünkü MİB, her siyasal sorunun gerisinde bir sınıf çıkarı ve mantığı olduğu düşüncesindedir. Öyle ki hiçbir siyasal sorun yoktur ki işçi sınıfını, onun hayatını ve geleceğini ilgilendirmesin. Bunun içindir ki metal işçisi sadece ekonomik ve sendikal konularla değil genel olarak ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenmek, söz söylemek ve tutum almak zorundadır.

Ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı içerisine alan mevcut savaş halinin gerisinde emperyalist çıkarlar bulunuyor. Bu çıkarlar stratejik bölgeler üzerinde hegemonya, nüfuz ve pazar üzerinedir. Emperyalistler ve yerli işbirlikçileri böylelikle aralarında sert bir rekabete giriyor, silahlanıyor, savaş tamtamları çalıyor. Tüm bu yaptıklarını da “ulusal çıkar” süsü altında biz emekçilere yutturuyorlar. Sonuçta ülkeleri yakıp yıkan, gerici çeteler eliyle oluk oluk kan akıtan bu güçlerin yarattığı yıkımın altında kalanlar, hangi ülkede olursa olsun biz emekçiler oluyoruz. Bedelini biz ödüyoruz. Bunun içindir ki, gerek ülkemizde ve gerekse de bölgede ve dünyadaki işçiler ile emekçi halkların elbirliği yapması, bu emperyalist ve gerici saldırganlığa dur demesi şarttır. Ülkemiz, bölgemiz ve dünyamıza barış, bu mücadelenin sonucunda biz işçilerin elinde gelecek. Buna inanıyor, bunun için mücadele ediyoruz. Tüm işçi kardeşlerimizi de bu konuda duyarlı olmaya gericiliğe, şovenizme, her türden milliyetçiliğe karşı birlik ve kardeşlik ruhuyla davranmaya çağırıyoruz.

Toplantımızda son olarak bülten ve Facebook yayınımızı ele aldık. Çeşitli sorun ve yetersizlik alanları üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Yukarıda belirttiğimiz gündemlere bağlı olarak etkili ve vurucu bir yayın faaliyeti için gereken önlemler ve görevler üzerine planlamalarımız oldu.

Başarılı bir yılı geride bırakırken önümüzdeki yılın her bakımdan geride kalan yılın üzerine çıkacağımız gerçek bir zafer yılı olması dileğiyle, tüm MİB’li yoldaşlarımıza ve işçi kardeşlerimize iyi yıllar diliyoruz. Kolay gelsin hepimize...

MİB MYK
12 Aralık 2015

 
§