11 Eylül 2015
Sayı: KB 2015/35

Kirli savaşa, faşist baskı ve zorbalığa karşı...
Kirli savaş üniversitelere taşınacak!
Faşizme karşı sınıfın ‘barış’ı için mücadeleye!
Sermayenin sözcüleri saldırıları körüklüyor
MİB: Fabrikada sömürülüp kıyılan da biziz, cephede ölen de!
Sermaye devleti faşist çeteleri sokaklara saldı
Polis terörü artarak devam ediyor
Demirtaş: Kararı Erdoğan ve Davutoğlu aldı
“Boşuna çırpınmayın MİB yakanızı bırakmayacak!”
ORS işçileri: Beklenmeyen taş
GMİS yöneticilerinden Yeraltından Sesler’e saldırı
Pamsan işçileri direnişi patronun kapısına taşıdı
"Mülteci krizi" değil, kapitalist barbarlık!
Türkiye’nin ikiyüzlü göçmen politikası
Emperyalizmin “güvenlik konsepti” ve Ortadoğu işgali! - A. Serhat
Emperyalist rekabette son yapılan hamleler
FHKC Filistin Ulusal Konseyi toplantısına katılmayacak
Dünyada işçi ve emekçi eylemleri
Öğrettikleri, hatırlattıklarıyla Greif Direnişi
DEV TEKSTİL Eylül Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Yeni Greifler’in, yeni metal fırtınaların yolu: Meslek Liseleri!
İşçi bültenleri mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor
“Güçlü bir kadın işçi örgütlenmesi için güne yüklenmeye!”
12. Mamak Kültür Sanat Festivali gerçekleştirildi!
Victor Jara’nın namuslu gitarı
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Yeni Greifler’in, yeni metal fırtınaların yolu: Meslek Liseleri!..

Meslek liselerinde sömürüye geçit yok!

 

İş gücü piyasası kapitalist ekonomideki ve üretim tekniklerindeki gelişmeler doğrultusunda sürekli bir değişim yaşıyor. Yeni dönemde güçlü bir biçimde ucuz ve nitelikli iş gücüne yönelen sermaye, meslek liselerini mesken edinmiş durumdadır. Son gerçekleşen Eğitim Şurası’yla amaçlarını net olarak ifade eden, yasal dayanak bulan kapitalistler, meslek liselerinin öneminin bir kez daha altını çizmektedir. Sermayedar ile meslek liseleri arasındaki bağ artık yasal dayanaklarına ulaşmıştır.

Bunun yanısıra her yerden mantar gibi çıkan meslek liseleri ve bölümleriyle yüzyüzeyiz. Sistem ucuz iş gücü kaynağı olarak gördüğü meslek liselerini alabildiğine çeşitlendirmiştir. Ağaç yetiştirmekten kuaförlüğe, makineden bilişime kadar çok geniş bir yelpazede meslek liseleri bulunmaktadır.

Devrimci Liseliler Birliği olarak bu yeni dönemi “meslek liseleri yılı” olarak belirledik. Sömürünün bu kadar yoğun olduğu bir alanda sömürüye geçit yok demek için seferberlik ilan ediyoruz. Sistem meslek liselilere yönelik çok uzun zamandır projelerini hayata geçiriyor. Burjuvazi ne zaman bir grevi kırmak istese meslek liselileri sınıf işbirliğine zorladı. Ne zaman dinci-faşist örgütlenmeleri fabrikalara sokmak istese meslek liselileri kobay olarak kullandı. Ne zaman ucuz iş gücüne ihtiyaç duysa aklına meslek liseliler geldi. İşçi sınıfının bu en genç ve diri kesimi bir avuç asalağın uğursuz çıkarları için kullanıldı on yıllarca. Bugün meslek liselilerin tüm hayalleri ve yaşamları patronların iki dudağı arasındadır.

Bugün meslek liseleri hem düzen partilerinin hem de dinci-gerici-faşist çetelerin merkezi haline gelmiştir. Okul içinde ve dışında uyuşturucu, kumar, fuhuş vb. gibi kirli çeteler yaygın hale getirilmiştir. Fabrikalarda ve atölyelerde zaten ucuz iş gücü olarak kullanılan meslek liseliler bir de okul demirbaşları için zorla çalıştırılmakta ve hiçbir ücret alamamaktadır. Kalifiye bir işçi kadar emek sarf eden meslek liseliler, yasalara göre asgari ücretin 1/3’ünü almaları gerekirken, çoğu yerde ücretini dahi alamamaktadır. Patronların hazırladığı staj raporu dahilinde meslek liselilerin notları etkilendiği için ve idarenin de sınıfta bırakma tehdidi yüzünden meslek liselilerin alamadıkları ücretleri sessiz sedasız sermayenin cebine inmektedir.

Kâr odaklı sermaye düzeni, meslek liselerindeki öğrencilerin üniversitelere gitmesinin ekstra kâr getirmemesi nedeniyle, eğitim sisteminin çürük eğitimini bile meslek liselilere çok görmektedir. Bunun yanı sıra sendikalaşma ve grev hakkına sahip olamayan meslek liseliler dolaylı yoldan patron işbirlikçisi haline gelmiş oluyorlar.

Sermaye yeni politika ve saldırılarıyla işçi sınıfını kölece yaşam koşullarına, sömürü cehennemine mahkum etmeye çalışıyor. Ancak uzun süren bir durgunluktan sonra ekonomik bunalımların da getirisi olarak patlamaya hazır olan işçi sınıfı öfkesini göstermiş durumdadır. Onurlu bir direnişe imza atan Greif işçilerinin yolundan yürüyen metal işçileri bunun en somut örneğidir.

Biliyoruz ki meslek liseli genç emekçiler üzerindeki politikalar, geleceğin uysal işçi sınıfını yaratmaya yöneliktir. Sermayenin meslek liselilere dönük politikaları, meslek liselilerde sınıf bilincinin oluşmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Burjuvazinin meslek liselerine dönük uygulamaları, yarınlardaki egemenliklerini garantiye almak üzerinedir. Bizler de yarınları kazanmanın yolunun meslek liselerinde sömürüye geçit vermemek olduğunu biliyoruz.

Ne yapmalı? Nasıl yapmalı?

Meslek liselerine dönük nasıl bir çalışma yürütülmeli, nasıl bir çizgi izlemeliyiz? Kuşkusuz bu sorunun cevabı öncelikle meslek liseleri hakkında bilgi sahibi olmak ve meslek liselilerin öncelikli ve yakıcı sorunlarının neler olduğunu saptayarak, alana uygun bir mücadele yöntemi izlemektir.

Meslek liselilere etkin bir şekilde ulaşmayı hedeflediğimizde, düzenli, merkezi bir yayın bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Meslek liselilerin kendi öz sorunlarını işleyecek, bu sorunlara karşı yanıt üretebilecek, kürsü işlevi görebilecek bir araç olarak yayınımızı çıkartacağız.

Meslek liselilere yönelik çalışmamızda, meslek liselerinde üretilecek politika üzerinden alana yoğunlaşacak bir ekip/komite mesafe almamızı hızlandıracaktır. Sadece elimizde var olan olanakları değerlendiren bir çalışma tarzının yerine, hedefli bölümler üzerinden ısrarlı bir çalışma önümüze koyacağız. Dönem boyunca öne çıkarmamız gereken talep ve şiarları şöyle sıralayabiliriz:

* Staj sömürüsüne son!

* Eşit işe eşit ücret!

* Patronların not verme yetkisine son!

* Grev kırıcılığına son!

* Stajyerlere sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı!

* Nitelikli staj eğitimi!

* Her düzeyde parasız ve nitelikli eğitim!

Okulların açılması ile birlikte seferberlik çanlarını çalacağız. İlk olarak bültenimizi meslek liselilere ulaştıracağımız, taleplerimizi gündemleştireceğimiz, meslek liselerine yönelik anketlerimizi kullanacağımız bir ayın sonrasında Meslek Liseliler Buluşmaları gerçekleştireceğiz.

Yeni dönem açısından sermayenin saldırılarına geçit vermemek, meslek liselerinde güç olabilmekten geçiyor. Yeni Greifler’in, yeni metal fırtınaların yolu meslek liselerinden geçiyor. Meslek liselerinin “devrim” meselesi olduğunu biliyor ve Devrimci Liseliler Birliği olarak devrime hazırlanıyoruz!

Devrimci Liseliler Birliği

 
§