11 Eylül 2015
Sayı: KB 2015/35

Kirli savaşa, faşist baskı ve zorbalığa karşı...
Kirli savaş üniversitelere taşınacak!
Faşizme karşı sınıfın ‘barış’ı için mücadeleye!
Sermayenin sözcüleri saldırıları körüklüyor
MİB: Fabrikada sömürülüp kıyılan da biziz, cephede ölen de!
Sermaye devleti faşist çeteleri sokaklara saldı
Polis terörü artarak devam ediyor
Demirtaş: Kararı Erdoğan ve Davutoğlu aldı
“Boşuna çırpınmayın MİB yakanızı bırakmayacak!”
ORS işçileri: Beklenmeyen taş
GMİS yöneticilerinden Yeraltından Sesler’e saldırı
Pamsan işçileri direnişi patronun kapısına taşıdı
"Mülteci krizi" değil, kapitalist barbarlık!
Türkiye’nin ikiyüzlü göçmen politikası
Emperyalizmin “güvenlik konsepti” ve Ortadoğu işgali! - A. Serhat
Emperyalist rekabette son yapılan hamleler
FHKC Filistin Ulusal Konseyi toplantısına katılmayacak
Dünyada işçi ve emekçi eylemleri
Öğrettikleri, hatırlattıklarıyla Greif Direnişi
DEV TEKSTİL Eylül Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Yeni Greifler’in, yeni metal fırtınaların yolu: Meslek Liseleri!
İşçi bültenleri mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor
“Güçlü bir kadın işçi örgütlenmesi için güne yüklenmeye!”
12. Mamak Kültür Sanat Festivali gerçekleştirildi!
Victor Jara’nın namuslu gitarı
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL Eylül Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi

 

Sendikamızın Eylül ayı genişletilmiş MYK toplantısı 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Farklı il ve bölgelerden üyelerimizin, temsilcilerimizin katıldığı toplantıda belirlenmiş gündemler üzerine verimli tartışmalar gerçekleştirildi. Genelde işçi sınıfının özelde tekstil işçilerinin karşı karşıya bulunduğu saldırılardan, dönemin ihtiyacına yanıt üretebilecek örgütlenme/mücadele anlayışlarına, devrimci sınıf sendikacılığı ilkeleri doğrultusunda DEV TEKSTİL’in kurumsal bir işleyişe kavuşturulmasından, farklı bölgelerde gerçekleştirilen çalışmaların deneyimine, içerisinden geçtiğimiz sürecin siyasal gelişmeleri ve bu gelişmelerin ortaya çıkarttığı görevlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen tartışmaların ardından alınan kararlarla toplantı sonlandırıldı.

* Ağustos ayında gerçekleştirilen toplantıda yapılan tartışmalar ve alınan kararlar üzerinden yürütülen çalışmaların aktarımıyla başlayan toplantıda, gerçekleştirilen faaliyetlerin ortaya çıkarttığı deneyimler üzerinde duruldu. Eksiklere vurgu yapılarak deneyimler ortaklaştırılmaya çalışıldı, önümüzdeki sürece dair görevler belirlendi.

* Genelde işçi sınıfının özelde ise kendi işkolumuzun sorunlarına bütünüyle hakimiyet ekseninde gerçekleştirilen tartışmalar üzerine, sendikamızın genel politik hedeflerinin yanı sıra bölgelerin özgünlüğü üzerinden ortaya çıkan sonuçlara bölgesel politikalar üretebilmenin öneminin altı çizildi.

* Tekstil sektörüne yönelik gerçekleştirilen tartışmalar ve gündelik yaşamda hayata geçirilen çalışmaların ortaya çıkarttığı deneyimlerin sonuçlarının irdelendiği toplantıda, sektörde genel örgütsüzlük üzerinde duruldu, olduğu kadarıyla da sendikalara güvensizliğin boyutları tartışıldı. Büyük ölçüde mevcut sendikal bürokrasinin yarattığı bu güvensizlik ortamının tekstil işçilerinde yaratılan umutsuzluğun önemli bir dayanağı olduğu vurgulandı. Sendikamızın ilke ve mücadele anlayışı üzerinden kendisini pratik planda anlatabilmesinin, tanıtabilmesinin sorunları tartışıldı.

* İçinden geçtiğimiz bu dönemde yoğunlaşan çok yönlü saldırıların, toplumun geniş kesimleriyle birlikte özelde tekstil işçilerinde biriken mücadele potansiyelinin zemini olduğunun değerlendirildiği toplantıda, bu zeminin tekstil işçilerinin biriken öfkesinin ve mücadele potansiyelinin dinamiği olduğu vurgulandı. Metal işçilerinin mücadele deneyimi üzerinden tekstil sektörü ve DEV TEKSTİL’in görevleri üzerinde duruldu, izlenmesi gereken yol tartışıldı.

* Toplantımızın bir diğer önemli gündemini ise başlayan Tekstil Grup TİS süreci oluşturdu. Sektörde yetkili sendikalar ve Grup TİS kapsamında bulunan fabrikaların tartışıldığı toplantıda henüz sendikamızın TİS sürecine yönelik gerçekleştirdiği sınırlı çalışmalar olmasına rağmen ortaya çıkan sonuçlar ve deneyimler tartışıldı. Geçmiş Grup TİS süreçleriyle bütünlüklü yürütülen tartışmalarda kapsam içi fabrikalarda çalışan işçilerin neredeyse tamamının süreçten habersiz olduğu tespiti yapılarak, olduğu kadarıyla da “hiç bir şey değişmeyecek” ruh halinin hakim olduğu vurgulandı.

Var olan bu nesnel gerçeklik üzerine sendikamızın yürüteceği faaliyetlerin önemi üzerinde durularak, yaygın ve etkili çalışma yürütebilmenin olanakları tartışıldı. Sendikal bürokrasinin tekstil patronlarıyla kol kola gerçekleştirdikleri saldırıların çok yönlü teşhiri, ilk elden kapsam içi fabrikaları süreç üzerinden bilgilendirmek, var olan umutsuzluk ortamının kırılabilmesi bu başlık altında, üzerinde durulan temel gündemleri oluşturdular.

TİS süreçlerine müdahale kapsamında dışarıdan gerçekleştirilecek faaliyetlerin, işçilere ulaşmak noktasında yaşanılan zorlanmaları aşmaya dönük yaratıcı araçların devreye sokulması ve bu konuda ortaya çıkan kimi deneyimlerin üzerinde durularak, sürece müdahalenin güçlülüğünün temelde içeriden gerçekleşecek müdahalelere bağlı olduğu belirtildi.

* Toplantının gündemlerinin bir diğer başlığını ise sendikanın yayınları ve bu yayınların amaca uygun, işlevsel olarak kullanılabilmesinin sorunları oluşturdu.

Bu başlık altında ilk sayısı çıkan sendika bültenimiz değerlendirildi. Bültenin içeriği, biçimi ve işlevsel kullanımı üzerine tartışmalar yürütüldü, yerellerde gerçekleştirilecek tartışmalar ve önerilerle bültenin güçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Kasım ayında çıkacak ikinci sayı için hazırlıkların şimdiden başlaması kararı alındı.

Sendikanın Facebook hesabının keyfi olarak kapatılması üzerine, yeni bir Facebook hesabı açmak ve işlevsel kullanımı üzerine tartışmalar yürütüldü ve karara bağlandı.

Gündeme dair ve tek tek alanların özgünlükleri üzerinden sürekli ve sistematik bir propaganda faaliyetinin yürütülmesi, çeşitli materyallerle gündeme müdahale ve çıkan materyallerin merkezi olarak paylaşılmasının önemi üzerinde duruldu.

Sendika web sayfasının daha işlevsel kullanımı ve faaliyeti daha güçlü yansıtabilmesinin sorunları konuşuldu, faaliyetlerin düzenli ve zamanında haberleştirilmesi ihtiyacı belirtildi.

Sendika tüzüğünün broşür olarak basılması için hazırlıklara başlanması kararı alındı.

* Sendikanın yasal prosedürleri, genel merkez ve temsilciliklerin ihtiyaçları üzerinde gerçekleştirilen tartışmalarla, yapılması gereken girişimler, başvurular vs. konuşularak planlama gerçekleştirildi.

* Sendikanın mali politikası üzerine tartışma yürütüldü, somut kararlar alındı.

* Sendika önlüğü, flama vb. araçlarının ihtiyacı ve hazırlanması üzerine tartışma yürütüldü, somut görev dağılımı gerçekleştirildi.

* Toplantıda son olarak ülkede ve bölgede yaşanılan siyasal gelişmeler üzerinde duruldu. Savaş ve saldırganlık politikaları değerlendirilerek bunun toplumsal yaşama etkileri, Kürt halkına yönelik kapsamlı saldırılar, seçimler, mülteci sorunu, tüm bu süreçlerin işçi sınıfına yansımaları tartışıldı. Emperyalistlerin ve bölgedeki işbirlikçilerinin gerici politikalarına karşı “İşçilerin birliği halkların kardeşliği” mücadelesinin yükseltilmesinin önemi bir kez daha çizildi. Emperyalist-kapitalist sistemin gerici çıkarları için kardeş halklar arasına düşmanlık tohumları ekmeye çalışması, halkları kırımdan geçirmesi karşısında devrimci bir sınıf hareketinin yaratılabilmesi ihtiyacının sürecin kaderini tayin edeceği vurgulandı.

"Bölgesel ölçekte gerçekleştirmeye çalışılan politikaların Türkiye’ye yansımaları ve dümeninde AKP’nin oturduğu sermaye devletinin içeride tırmandırdığı baskı koşullarının, yaratılan şoven atmosferin, körüklenen etnik, dinsel, mezhepsel çatışmanın panzehri sınıf mücadelesinin güçlenmesidir tespitinin yapıldığı toplantıda, kardeş halklarla dayanışmanın örgütlenmesinin öneminin altı çizildi."

Savaş ve saldırganlık politikalarının ağır sonuçlarının bu ülke işçi ve emekçilerine ekonomik, sosyal ve siyasal olarak fatura edileceği belirtilerek, işçi sınıfına yönelik saldırıların önümüzdeki dönemde katlanarak artacağı vurgulandı. Günün içinde atılacak adımların bu bilinç çerçevesinde atılması gerektiği, sendikanın görevlerine bu bakış çerçevesinde yüklenmesi gerektiği belirtildi.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası
Merkezi Yürütme Kurulu

8 Eylül 2015

 
§