7 Ağustos 2015
Sayı: KB 2015/30

Sermaye düzeni faşist devlet terörünü ve kirli savaşı tırmandırıyor!
Topyekûn savaşa karşı topyekûn direniş!
Birleşik devrim: Köklü ve kalıcı çözümün adresi
TSK Kandil’de köylüleri katletti
İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!
Kürt halkı 10 gün Habur’da tutulan cenazelerini uğurladı
Düzen siyasetinde koalisyon belirsizliği
AKP-CHP koalisyonu üzerine
Devlet terörü resmi kılıfına büründü
Sermaye devletinin yeni sivil çetesi!
İhracat rakamları çok yönlü bunalımı ortaya koyuyor
Sağlıkta piyasalaşma İÜ hastanelerini vurdu
AKP şefleri 13 yıla yayılan riyakarlık ve saldırganlığın suç dosyalarının açılmasını engellemek için savaş başlattılar
Kamuda TİS süreci: Ankara’da KESK mitingi
İş cinayetleri sürüyor
Temmuz ayında 166 işçi katledildi
TOMİS: Kıyımı durdurmak için birlik olalım
Hema’da protokolün uygulanması için eylem
ABD, sermaye deveti ve Barzani
Emperyalizmin Mısır’ı: İçte ‘istikrar’, dışta bekçilik
Rusya’dan IŞİD’e karşı koalisyon önerisi
Wuppertal’da Engels’i anma etkinliği
Emperyalist savaşa, baskılara, geleceksizliğe Kayıtsız kalma!
“Başarılı bir kamp gerçekleştirmiş olduk”
Emekçi Kadın Komisyonları yaz kampında buluştu!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

“Başarılı bir kamp gerçekleştirmiş olduk”

 

Emekçi Kadın Komisyonları kampından gözlemler…

1- Kampın sonuçta iyi geçtiğini düşünüyorum. Birçok başlığa değinildi. Yoğunlaşmadan bir sonuç çıkmaz vurgusunu her vesileyle yapıyoruz. Bu da o yoğunlaşmanın bir parçası. Önümüzde yoğun bir süreç olacak. Çok hareketli bir döneme girdik. Onun yanında 25 Kasım, 8 Mart vb. gündemler var. Sadece bu iki gündeme bağlı kalmadan diğer gündem ve gelişmeleri işleyebilmek açısından kampın önemli olduğunu düşünüyorum.

Tabii tartışılan bu konuların havada kalmaması için somut bazı şeylerin çıkmasının, pratiğe dökülmesinin ve yerellere döndükten sonra buradaki tartışmaların yerellere aktarılabilmesinin ve kendi alanlarımızda yapacağımız toplantılarda buradaki konuların aktarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

2- Çalıştayın ardından yapılan kampı ben de anlamlı buluyorum. Çalıştay çalışmanın ilerletilmesi için iyi bir adımdı. Fakat şöyle bir sorun yaşadık sanırım belli yerellerde. Ön hazırlık aşmasının iyi geçmediği bir kamp oldu. Bir yoldaş, yayınlara katkı için kendimize bir süre belirleyelim, o süre içinde kendimizi ilerletmeye çalışalım demişti. Belki ki bu kampı da aslında ilerletmek için bir şey konulabilir tekrardan. Fakat bu kampın ön sürecinde yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak için biraz daha koordineli bir şekilde, her yerelin daha iyi hazırlanabileceği kamp ya da başka bir formasyonda yapılacak bir etkinlik iyi olacaktır diye düşünüyorum.

3- Ben de kampın ya da benzeri kolektif bir etkinliğin gerekli olduğunu düşünenlerden biriydim. Nitekim iyi de oldu. Sunumların yetersizlikleri olabilir, tartışmalarda eksik bıraktığımız noktalar olabilir ama, hepimiz açısından belli bir enerjinin yakalandığını, potansiyelin açığa çıktığını düşünüyorum. Ama sunumlarda da tartışmalarda da belli bir şeyin eksikliğini gördük. Söz alan arkadaşların hep belli arkadaşlar olmasının eksikliği vardı. Konuşmayan, sunumlarda söz hakkı kullanamayan arkadaşlar da vardı. Bu özgüven yetersizliği ile de bağlantılı. Buradan hareketle inisiyatif almayan arkadaşlara daha fazla inisiyatif verilmesi, özgüven sorununun aşılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Atölye çalışmalarının istenilen düzeyde olmadığını düşmüyorum. Eğitim gayet iyiydi. Ajitasyon propaganda da gayet işlevseldi. Basın-yayın konusunda pek verimli olduğumuzu düşünmüyorum. Tekrarlanmış şeylerin yeniden ifadesinden başka bir şey olmadığını söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar.

4- Eksiklikler olmuş olabilir ama kamp benim açımdan çok verimli geçti. Yapılması gerekenler üzerine döne döne vurgular yapıldı. Emekçi kadın çalışmasının ne kadar önemli olduğu üzerinde duruldu.

Çok güzel bir kamptı, bana göre çok verimliydi. Emekçi kadın mücadelesinin ilerletilmesi açısından çok iyi bir noktada duruyoruz artık. Çok teşekkür ediyorum, herkesin emeğine sağlık.

5- EKK olarak böyle bir organizasyon düzenlemiş olmamız ve başarılı bir biçimde bitirmiş olmamız çok anlamlı. Etkinliklerden, kampın katkılarından bahsetmek gerekir ancak belirleyici olan bu kamptan sonra yerellerimizde tartışmaları daha da derinleştirmek ve gerçek anlamda kitlelerin içinde olabilmek ve onları kucaklayabilmektir. Bölgelerimizde, yani yerellerde bunları başarabilirsek aslında kamp amacına ulaşacaktır diye düşünüyorum.

6- İlk kez böyle bir kampa katılıyorum. Çok memnun kaldım. Arkadaşlar kampa gelmem için çok ısrar ettiler. Tanısam da tanımasam da sevdiğim insanlar ile bir aradayım. Sunumlara katılamasam da tartışmaların çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Neyin daha doğru ve iyi olduğu konusunda fikirlerim daha da şekillendi. Büyük bir emek olduğunu gördüm. Herkesin eline, emeğine sağlık.

7- İnanılmaz bir eğitim kampıydı. Mücadeleye katılalı 2.5 yıl oldu. Bu süre zarfında birçok şey öğrendim. Ama bu kampta daha çok şey öğrendim. Gerçekten bir araya gelmek gerekiyormuş. Senede bir ya da iki defa bu kampları yapmak gerekiyor. Nerede eksikliğimiz var görebiliyoruz. Sunumlardan daha çok atölyeler verimli oldu. Atölyelerde yapılan tartışmalar birebir eksiklerimizin çıkmasında daha etkiliydi bu nedenle benim için daha verimliydi. Ancak 4 gün kamp için gerçekten kısa bir süre, bu nedenle kampın süresinin uzatılmasının daha yararlı olacağını düşünüyorum.

8- Çalıştay toplam kadın çalışmamızı güçlendirmek açısından bir vesile olmuştu. Kamp bunun üzerine çok daha etkili olmuş oldu. Tartışmaların kafa açıcı olması yerellerde zengin tartışmaların yapılabilmesi açısından çok verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimiz olabilir ama yerellerde bu tartışmaları zenginleştirmek ve bu tartışmaları geliştirmek gerekiyor. Ben buradan güzel bir görevle ve somut hedeflerle çıktığımıza inanıyorum. Başarılı bir kamp gerçekleştirmiş olduk. Bu açıdan herkesin emeğine sağlık. Katılım ön hazırlık sürecinde yerelden çok iyi hazırlanamamış olduk ancak buradaki tartışmaları yerellerimizde taşıyarak daha da zenginleştirerek önümüze bir yol çizebileceğimizi düşünüyorum. Herkesin emeğine sağlık.

9- Devrimci Kadın Kurultayı'ndan başlamak istiyorum. Sınıf çalışmasıyla birlikte bir alan açtık aslında. Yüklenme, kazanma adına. Bunun sonrasında çalıştay ihtiyacı doğdu. Çalıştaydan sonra ideolojik ve programatik olarak bir sorun olmadığını ifade ediyoruz. Ancak 2007 yılında ifade edilenler ile eksiklik belirtilmişti ancak bugüne geldiğimizde hala aynı eksiklikleri tartışabiliyoruz. Bu noktada içselleştirme sorunundan bahsedebiliyoruz. Dolayısı ile sınıf çalışması ile kadın çalışması paralel yürüyor – yürümek zorunda. Buradaki tartışmalardan çıkan sonuç, sınıfın içinde var olamadığımız, özne olamadığımız noktada emekçi kadın çalışmasını güçlendiremiyoruz. Bugün komisyonları oluşturabiliriz ancak oluşturduğumuz komisyonlar bizden ibaret olacaksa bunun çok bir işlevli olmuyor. Komisyonlara başka arkadaşları da katabilmek gerekiyor. Fabrikalarda işçi komisyonları, semtlerde emekçi kadın komisyonları olmalı.

Bu tartışmalardan kadın çalışması çizgisini içselleştiremediğimiz açığa çıkıyor. Bu kamptada yapılan her tartışma sorunu içselleştirmeyi, kadın çalışmasındaki yol ve yöntemlerin geliştirilmesini sağlıyor. Daha önce kamp örgütlemiş yoldaşlar değiliz, herşeye rağmen, eksikliklere rağmen başarılı olduğunu düşünüyorum. İlk kamp olması açısından oldukça iyiydi. Ciddi bir emek harcandı. Sunum yapan yoldaşların eksiklikleri söylense bile ben çok heyecanla çok sarılarak hazırlandıklarını gördüm. Bir parçası olmuşlardı. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.

10- Bütün yereller buraya bir şey getirdiler ve bir şey alıp dönecekler, biz de bir şey getirdik bir şey alıp gideceğiz. Diğer yereller de aynısını yaptı, bu nedenle anlamlı tartışmalar yürüdüğünü düşünüyorum. Bazı tartışmalar havada kaldı, pat diye kesildi dedik mesela, ancak zaman olsa tartışsak yine havada kalacaktı. Bu nedenle bu tartışmalar pratikte yerine oturacak. Bugün şu an biz işçi kadının örgütlenme yol ve yöntemleri üzerine ek bir gün daha durup tartışsak bence çok fazla bir yol alamayız. Çalışma içerisinde deneyim biriktire biriktire o deneyimleri birbirimize aktararak yol alacağız.

Kampın asıl başarısının bir dahaki sefere bir kamp örgütlenecekse ideolojik yetersizliklerimizin pratiğe yansımaları değil de mesela işçi kadınların örgütlenme sorunlarını tartışabiliyorsak eğer, deneyimleri tartışabiliyor aktarabiliyorsak eğer bu kamp başarılı olmuş demektir.

 
§