2 Mayıs 2015
Sayı: KB 2015/17

Yalanlarınız, ablukanız, polis terörünüz yetmeyecek…
Polis terörünün bilançosu: 356 kişi gözaltında
Faşist baskı ve teröre rağmen Taksim iradesi!
Ankara’da kitlesel 1 Mayıs!
Yasağa rağmen Gündoğdu’da 1 Mayıs
Zonguldak’ta 1 Mayıs mitingi
İllerde 1 Mayıs
Kürdistan’da 1 Mayıs
CHP ve sermaye düzeninin seçim hesapları
Kaynaklar burjuvazinin kasalarında! - S. Soysal
Tasfiyeci sürecin son aşaması: Parlamentarizm
Kahrolsun sermaye iktidarı!
Liberal safsatalar, boş hayaller, tasfiyeciliğin dipsiz kuyusu
7 Haziran seçimleri, çürüme ve devrimci cüret - K. Ali
MÜSİAD-TÜSİAD tartışması üzerine
Denizler’in yolu devrim ve sosyalizmin yoludur!
Fabrikalar Arası Kurul toplandı!
“Metal işçisi bir süreci geride bıraktı, yolunu bulacaktır”
“Kavgaya uluslararası boyut kazandırırsak bizleri hiç kimse yenemez!”
Metal işçisi yol arıyor!
Metal işçisinin öfkesi Kent Meydanı’na aktı
1 Mayıs’a kızıl müdahale!
Almanya’da 1 Mayıs
Akdeniz’de yaşanan insanlık trajedisi ve AB Zirvesi
Devrimci tutsaklardan 1 Mayıs mesajları
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Fabrikalar Arası Kurul toplandı!

 

Türk Metal çetesine karşı Bursa’da ayağa kalkan işçiler mücadelelerini ortaklaştırmak için bir araya gelerek 29 Nisan’da kurul oluşturdu.

Metal işçileri Fabrikalar Arası Koordinasyon Kurulu oluşturarak ortak bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

Arkadaşlar,

Bu hafta özellikle hem tek tek fabrikalarda hem de fabrikalar arasında eşgüdümü sağlamak üzere yoğunlaştık. Çünkü mücadelemizin zaferinin buna bağlı olduğunu biliyoruz. Bu çabalarımız meyvelerini vermeye başladı. Bugün mücadelemizin ana merkezleri olan Renault’tan, Coşkunöz’den ve Mako’dan arkadaşlarımız bir araya geldiler. Fabrikalarındaki mücadelede öncü olan bu arkadaşlarımızdan bir kurul oluşturuldu. Artık ortak mücadelemizin ortak bir mevzisi var: FABRİKALAR ARASI KOORDİNASYON KURULU!!!

Artık kesin kararlarımız fabrikalarda ve internet sayfamız üzerinden yapılan tartışmaların sonucunda bu kurul tarafından kesinleştirilecek. Mücadelenin her türlü ayrıntılı planı bu kurulda gerçekleştirilecek ve uygulanacak. Böylelikle 5 Mayıs’a güvenle gideceğiz. Gerekeni yapacağız.

Elbette bu kurul, temsil bakımından henüz tüm fabrikalara nüfuz edebilecek bir bileşime sahip değildir. Ancak bunu bir başlangıç sayıyoruz. Bu kurul giderek tüm fabrikalardan işçilerin iradesini temsil edecek bir organizasyon kapasitesine sahip olacaktır. Bunun için tüm fabrikalardaki mücadelenin meşru merkezi bu kurul olacaktır. Elbette tek tek fabrikalarda, bölüm ve vardiyalarda tüm işçi arkadaşlarımızın katıldığı kurullar olmalıdır. Fabrikalar arasındaki koordinasyon kurulu her bir fabrikadaki bu zeminler üzerinde yükselecek, onların iradesine tabi olacaktır.

Kurulun aldığı kararlar fabrikalarda tartışılacak, eğer aksi yönde güçlü bir eğilim olursa gözden geçirilecektir. Değilse bağlayıcı olmalı ve herkes bunların gereğini yapmalıdır.

Bu ön açıklamadan sonra kurulun bugün aldığı kararları duyurmak istiyoruz.

Kararlar şöyle:

1. Derhal her fabrika kendi iç örgütlülüğünü yaratmalıdır. Bu demektir ki bölüm ve vardiyalardaki işçi arkadaşlarımız kendilerini temsil edecek öncülerini belirlemelidir. Bundan sonra ise bölüm ve vardiyalar arasındaki kopukluklar gidermelidir. Bu en sonunda her bir vardiyayı temsil edecek üç temsilciden oluşacak bir kurulda merkezileşmelidir. İstenilen budur, ama bu hemen bir anda olmayacaktır. Mücadelemiz içerisinde, acele etmeden en doğru yöntemlerle iç birliğimizi sağlamalıyız.

2. Önümüzdeki günlere ilişkin eylem planı üzerinde de konuşuldu. Öncelikle 1 Mayıs konusunda fabrikalardaki eğilim değerlendirildi. Buna göre Türk Metal’in merkezinde olduğu bir 1 Mayıs’a katılmamak konusunda mutabakata varıldı. Metal işçisi bu 1 Mayıs’ta Türk Metal’i Kent Meydanı’nda yalnız bırakacaktır. Böylelikle sessiz de olsa tepkisini gösterecektir.

3. Bu aşamadan sonra tüm enerjimizi 5 Mayıs istifa günü için kullanacağız. Yapılan tartışmalar neticesinde, istifa için en uygun biçimin organize sanayi bölgesinde belirlenecek alanda, üç fabrikanın vardiyalar halinde, masalar kurulup istifa işleminin yapılması biçiminde olması uygun görülmektedir. Bu aşamadan sonra özellikle öncüler ve öncü kurullar bunun üzerinde çalışmalarını sürdürecek, 5 Mayıs günü tüm ince ayrıntılarına kadar planlanacak, görevlendirmeler yapılacak, bu sürecin eksiksiz ve disiplinli biçimde tamamlanması sağlanacaktır.

4. 5 Mayıs’a kadar mevcut eylemler sürdürülecek, metal işçisinin gevşemesine, yıpratma ve oyalama taktikleriyle parçalanmasına izin verilmeyecektir. Bu nedenle bütün arkadaşlarımız uyanık olmalı birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlamlaştırmalıyız.

Renault, Coşkunöz, Mako Fabrikalar Arası Kurul”

 

 

 

 

Metalde domino etkisi

 

Bosch’ta işçilerin basıncıyla imzalanan ve belli kazanımlarla bağıtlanan TİS’in ardından Bursa’daki fabrikalarda Türk Metal çetesine yönelik dalga dalga yayılan tepkiler domino etkisi yaratıyor. Bosch’tan Renault’a, Tofaş’a, Coşkunöz’e, Mako’ya ve birçok fabrikaya sıçrayan tepkiler işçilerin hak arayışlarıyla birleşerek Bursa geneline ve diğer Türk Metal üyesi işçilere yayılıyor.

Gelinen aşamada domino taşlarının devrildiklerinde sırayla yanlarındaki taşları da devirmeleri gibi bu ‘domino’ etkisi sürüyor. Daha önce MESS-Türk Metal işbirliği karşısında sesini çıkartmaktan çekinen işçiler yaygınlaşan eylemlerle bu suskunluklarını aşıyor.

Eylemler her fabrikada belli özgünlüklerle farklılık gösterirken işçiler birbirinden etkilenerek mücadeleyi sürdürüyor. Renault’tan işçiler gereğini yapmaması durumunda Türk Metal’den istifa için 5 Mayıs tarihini açıkladıklarında Tofaş işçileri de bu eğilime sahip çıkıyor. Renault işçileri vardiya çıkışlarında servislere toplu yürüyüşlerle gittiğinde Coşkunöz, Mako işçileri de benzer eylem biçimlerini hayata geçiriyor. Yine Coşkunöz işçileri tepkilerini göstermek, sendika bürokratlarından hesap sormak için Türk Metal şube binasına gidince ardından Mako işçileri de benzer bir görüşme planı çıkarıyor. Rollmech işçileri de eylemli tepkilere katıldıklarında onlar da bu örneklerden yola çıkarak şubeye gidiyor.

Renault’ta işçiler, Coşkunöz’de şirket yönetiminin “huzursuzluk” gerekçeli işten atma tehdidi karşısında eyleme devam edilmesinden etkileniyor. Bu kararlılık Renault işçilerine güç katıyor. İşçiler birlik ve beraberliklerini daha da ileri taşımaya devam ediyor.

Bunun en çarpıcı örneği ise Renault işçilerinin 22 Nisan’da fabrika önünde yaptığı eylemde aldıkları karar doğrultusunda Tofaş, Coşkunöz, Mako ve diğer fabrikalardan işçilerin imza attığı ortak açıklama. 26 Nisan’da Kent Meydanı’nda büyük bir buluşma gerçekleştirme kararı alan işçiler bu etkileşimi ortak bir iradeye evrilterek aralarındaki etkileşimi ortaya koydular.

Domino etkisi o kadar etkili oldu ki metal işçilerinin 26 Nisan’daki büyük buluşması sadece eylemdeki dört fabrikadan değil Türk Metal esareti altında olan ve tepkilerini açığa çıkaramayan irili-ufaklı fabrikalardan işçilerin de bu buluşmayı umut olarak görmesini sağladı. Eskişehir Arçelik metal işçilerinden bile destek açıklamaları geldi. Tüm işçilerin ortak buluşması noktası 26 Nisan eylemi oldu. Şirketlerden gelen tehditlere rağmen 26 Nisan eyleminin gücüyle Mako’da fabrika içinde yürüyüşler yeniden başladı. Ardından Coşkunöz’ün sanayi bölgesi içindeki eylemleri geldi. Coşkunöz’ün dinamizmi tüm vardiyaları bir adım ileri taşıyarak üç vardiyadan da her çıkışı eyleme çevirdi. Bunu tepkilerin basınç altında tutulduğu Tofaş fabrikasında işçilerin yeniden temsilcilik kapısına dayanarak protestolarını sürdürmesi takip etti.

Metal işçileri mücadeleyi ileri taşıdıkları her adımda birbirini tetiklemeye, mücadele gücünü tüm bölgeye aktarmaya devam ediyor. İşçiler bu gücü Fabrikalar Arası Koordinasyon Kurulu’na aktararak yeni bir mevzi de yarattı. Eylemlerin dinamizmi böylece hareketi ileri taşıyacak bir yapıya da evrilmeye tam da bu birbirini güçlendiren sürece yaslanarak hayat verildi.

 
§