3 Nisan 2015
Sayı: KB 2015/13

Düzenin aldatmacalarına, faşist baskı ve zorbalığa karşı 1 Mayıs’a hazırlanalım!
İşçi sınıfı seçimlere değil, 1 Mayıs’a hazırlanmalıdır!
Ciddiyet ve samimiyet sınavı
Koltuk sevdalısı sendika ağaları daha hüsranı görmedi!
CHP’nin seçim vaatleri ve gerçekler!
Yargısız infaz bu devletin fıtratında var
Kanlı infazı polis devletine kılıf yaptılar
Roboski’nin katillerinden hayvan katliamı inkarı
Deniz biterken…
DEV TEKSTİL 1. Genel Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
Sf Leather Deri’de direniş!
Bakırköy’de grevle sınıf dayanışması
İstanbul ve Mersin’de belgesel gösterimi
BDSP işçi sınıfını ve emekçileri mücadeleye çağırıyor!
Yemen'e saldırı koalisyonuna Türkiye de katıldı
Yemen: Emperyalist ve gerici savaşların yeni durağı
Büyük umutlar, devrimci halk ayaklanmaları ve cüceler
"Jineoloji/kadın" bilimi üzerine... - Ç. İnci
GSS prim borcu taksitlendirmesi: Soygundan sandığa köprü
DGB Mahirler'in mirasını yükseltiyor!
Kayseri'de Kızıldere anmaları
"Bekle bizi İstanbul!" - T. Kor
"Bu resmi siz mi yaptınız? Hayır, bu sizin eseriniz!"
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL 1. Genel Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

 

DEV TEKSTİL 1. Genel Meclis Toplantısı 28 Mart Cumartesi günü sendikanın İstanbul Esenyurt’taki genel merkez binasında gerçekleştirildi.

Yakın zamanda resmi kuruluşu gerçekleşen DEV TEKSTİL, gerçekleştirdiği ilk Genel Meclis Toplantısı’nda kapsamlı tartışmalar yürüttü, kararlar aldı ve önüne bir çalışma planı koydu.

Tekstil sektörünün tablosu ve örgütlenme politikamız” başlığı altında gerçekleştirilen tartışmalarda tekstil işkolunun genel tablosu, Türkiye ekonomisinde tuttuğu yer, tekstil işkolunda sınıf profili üzerine tartışmalar yürütüldü. İşkolundaki sendika vb. örgütlülükler kapsamlı bir tartışmaya konu edildi. İşkolundaki sendikalar her yönüyle irdelendi. İşkoluna dair yapılan bu tartışmaları diğer ‘işçi’ sendikalarında örgütlü işyerleri ve DEV TEKSTİL’in bu fabrikalara yönelik politikası üzerine tartışmalar takip etti.

Yanı sıra işkolunda patron örgütlerinin tutumu da diğer bir alt başlık olarak yer aldı. Tekstil işkolunda yaklaşan Grup TİS süreci de bu başlıkta ele alındı. Grup TİS süreci politikasının genel hatları saptandı.

Genel Meclis Toplantısı’nın ikinci gündemini “DEV TEKSTİL işleyişi, koordinasyon ve sendika yasal prosedürü” oluşturdu. Bu başlık altında devrimci sınıf sendikacılığı ekseninde DEV TEKSTİL’in işleyişi, işkolunda gerçekleştirilecek müdahalenin merkezileşmesi, merkez ve temsilciliklerin koordinasyonunun sağlanması konuşuldu. Yasal prosedür, Sendikalar Kanunu, yönetmelikler vb. üzerinde duruldu. Bu gibi konulara hakim olmanın fiili-meşru mücadeleyi güçlendirecek bir araç olarak önemli olduğu vurgulandı.

Üçüncü başlık olarak “Örgütlenme/tanıtım çalışmaları ve 1. Genel Kurul sürecinin örgütlenmesi” ele alındı. Bu başlık altında ise, örgütlenmenin amaç ve ilkeleri, sendikanın ilke, amaç ve mücadele anlayışının başta tekstil işçileri olmak üzere geniş işçi ve emekçilere taşınabilmesi için yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. 1. Genel Kurul sürecinin ön çalışmalarını ve genel kurul anını bu ilke ve amaçların işçi ve emekçilere taşındığı basamaklar olarak değerlendirmek gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantıda dördüncü başlık olarak “yayınlar” tartışıldı. DEV TEKSTİL’in aylık bir yayın organı ile sesini işçilere ulaştırabilmesi, internet sitesi ve sosyal medyanın sınıf mücadelesinin ihtiyaçları ekseninde işlevsel olarak kullanılabilmesi tartışıldı.

Beşinci başlık olarak ise “1 Mayıs süreci” üzerine yürütülen tartışmalarla DEV TEKSTİL’in 1 Mayıs çalışmaları ele alındı.

Sendikanın eğitim faaliyetlerinin de tartışıldığı toplantıda seçim gündemi ve sendikanın tutumu masaya yatırıldı.

Gündemler ekseninde yürütülen tartışmalar sonucu şu kararlar alındı:

- Genel olarak işkoluna bütünüyle hakimiyeti sağlayacak çalışmaların/araştırmaların yapılması, sektördeki stratejik fabrikaların tespit edilerek buralara yoğunlaşan bir faaliyetin örgütlenmesi.

- İşkolunda örgütlü işçi ve patron örgütlerinin araştırmaya tabi tutulması.

- Grup sözleşmeleri sürecine hakimiyet için kapsam içinde bulunan fabrikalara dair araştırmaların yapılması ve ortaya çıkan sonuçların, materyallerin merkezileştirilmesi.

- DEV TEKSTİL’in mücadele anlayışı, ilkeleri ve tüzüğü ile yasal prosedürlere hakimiyeti sağlayacak çalışmaların yapılması, İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu’nun incelenmesi.

- İşçi sınıfı ve emekçileri ilgilendiren gündemlere, siyasal gelişmelere ve işkoluna dair yapılacak politik müdahalenin merkezileştirilmesi.

- Devrimci sınıf sendikacılığının güçlü bir taraf olarak inşa edilebilmesi ve bu konularda bütünlüklü adımların atılabilmesi için güçlü bir çalışmanın ve tartışma zemininin yaratılabilmesi.

- Genel Kurul’un bu eksende ele alınarak 1 Mayıs’tan sonra örgütlenmesi.

- Temsilcilikler ve DEV TEKSTİL çalışmasının yürütüldüğü alanlarla koordinasyonun sağlanması için gerekli planlamalar yapıldı.

- Sınıfın ve tekstil işkolunun öne çıkan temel gündemleri temelinde sistematik bir faaliyet örgütlemek, bunun araç ve yöntemlerini sürekli geliştirmek.

- Sendikanın mücadele amaç ve ilkelerini işçilere taşıyabilmek için en kısa sürede bu kapsamda bir broşür hazırlığına başlamak, çeşitli başlıklar altında broşür vb. hazırlıklarını başlatmak.

- Tanıtım ve örgütlenme faaliyetlerinin temelde fabrika merkezli yürütülecek çalışmaların belirleyiciliğinin öneminin altını çizerek genel bir çalışma için afiş ve bildiri hazırlığına başlamak.

- İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a katılım için fabrikalara yönelik çalışma örgütlemek.

- İstanbul’da Taksim ve diğer kentlerde de yerel temsilciliklerin belirleyecekleri alanlarda DEV TEKSTİL olarak 1 Mayıs’a katılmak.

- 1 Mayıs çalışmalarını tekstil işçilerinin öne çıkan sorunları ekseninde ve örgütlenmeye çağıran içerikte ele almak.

- Yaygın bir seslenme pratiği için afiş, sticker ve bildiri çıkartmak.

- Haziran ayı itibariyle kullanılmaya başlanmak üzere aylık bir yayın için teknik ve politik hazırlıklara başlamak.

- İnternet sitesini daha işlevsel hale getirmek, sosyal medyadan daha işlevsel yararlanmak.

- Başta işçi sınıfını ilgilendiren gündemler olmak üzere öne çıkan gündemler karşısında DEV TEKSTİL’in tutumunu ifade eden açıklamalar hazırlamak.

- Tüm yürütülecek tartışmaları zenginleştirmek ve güçlendirmek için en az ayda bir periyotla DEV TEKSTİL Merkezi Yürütme Kurulu’nu toplamak. Toplantıya hazırlık yapmak ve ön tartışmalarla gelmek.

- Seçim gündeminde; seçimler ve işçi sınıfının alması gereken tutum enine boyuna tartışıldı. Tartışmada, işçi sınıfının önemli bir kesiminin bugün için parlamentoyu çözüm olarak gördüğü vurgulandı. İşçi sınıfı ve emekçi kitlelerin gerçek ve kalıcı kurtuluşunun kapitalist düzen içersinde mümkün olmadığının altı çizildi. İşçi sınıfının kurtuluşunun ancak ve ancak kendi devrimci programı ile fiili-meşru mücadele anlayışı ekseninde yol yürümesiyle mümkün olduğu vurgulandı. Sınıfın en ufak hak mücadelesini dahi düzeni meşrulaştırmak için kullanan sınıfın eylemini düzen sınırları içerisinde tutan, çözüm olarak parlamento ve diğer düzen kurumlarını gösteren her anlayışa karşı mücadele edilmesinin önemine değinildi.

Sonuç olarak; işçi sınıfı bilimi doğrultusunda kapitalist sömürü düzenini hedef alan, bu amaç ve ilkelerin yaygınlaşması için seçimleri değerlendiren, sınıfın devrimci mücadelesini büyütmenin tek çözüm olduğunu söyleyen adayların çıktığı yerde bu adayların desteklenmesi, bu anlayışla adayların çıkmadığı yerlerde ise işçi sınıfının temel taleplerinin yer aldığı pusulaların hazırlanarak seçim sandıklarına bunların atılması kararlaştırıldı.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası

1 Nisan 2015


 
§