30 Ocak 2015
Sayı: KB 2015/04

Metal işçileri tüm işçi ve emekçilerin geleceği için grevde!
Soykırımın 100. yılında Türkiye-Ermenistan ilişkileri
Türk-İş ağaları düzen siyasetine su taşıyor!
Grev ve mücadelede yeni evre!
Metal işçileri MESS'e meydan okudu
MİB grev çadırlarını birlikte kurdu
Prysmian işçileri: Sonuna kadar grev!
Avrupa Yakası'nda metal grevi
Grevin rüzgarı Ankara'da!
“Metal grevi DİSK’in grevidir!”
Sınıf devrimcileri metal greviyle dayanışmaya çağırıyor
8 Şubat çağrısı: Direnişçi işçilerle omuz omuza olmaya!
Ankara'da Greif etkinliği hazırlıkları
Karayolu işçisi taşeronluk, özelleştirme ve sendikal ihanet kıskacında!
Syriza: Gelmekte olan sınıf mücadelelerini engellemenin yeni adresi
Yunanistan’a komünizm bu kış gelmez!
Çözüm gerçek bir devrimde!
Yemen iç savaşın eşiğinde!
Dünya işçi ve emekçi eylemlerinden…
On binler Kobanê’nin kurtuluşunu kutladı
“Devletin istediği modelde birliğe ihtiyacımız yok”
8 Şubat mitingine giderken...
Paşabahçe Grevi: Fabrikadan kente, direnişten geleceğe
Emekçi Kadın Komisyonları ve Greif deneyimi
‘Tarihi başarı’dan tarihi bir gün
DGB MYK Ocak ayı toplantısı
Devrim Okulları kavgaya hazırlıyor
MEB’e yürümek isteyen DLB’lilere polis terörü
Hasta tutsak Evrim Erdoğdu’dan mektup
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DGB MYK Ocak ayı toplantısı

 

Devrimci Gençlik Birliği Merkezi Yürütme Kurulu (DGB MYK), gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısında yürütülen faaliyetleri değerlendirerek yeni dönem politikasını ve araçlarını belirledi. Ayrıca önümüzdeki süreçte başta grev hazırlığında olan metal işçileri olmak üzere direnen işçilerle dayanışmanın örülmesi de planlandı.

DGB MYK’nın Ocak ayı toplantı sonuçları üzerinden yaptığı açıklamayı sunuyoruz:

Gücümüz birliğimizdir”

Kasım ayında gerçekleştirilen DGB Genel Kurulu’nun ardından oluşturulan yeni Merkezi Yürütme Kurulu ikinci kez toplandı. MYK’nın Ocak ayı toplantısında Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerin yanı sıra gençlik hareketinin gündemleri ele alındı. Kuruluş sürecinin ardından DGB’nin gençlik kitlelerine tanıtılması ekseninde yapılacaklar planlandı.

MYK toplantısında yapılan tartışmalar doğrultusunda şu kararlara varıldı:

-Sınıf hareketi açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Sütaş, Ülker, Mepar, Maltepe vb. çeşitli mevzilerde işçi direnişleri sürmekte, Greif İşgali’nin yıl dönümü yaklaşmaktadır. Dahası binlerce metal işçisi MESS dayatmalarına karşı greve çıkmaya hazırlanmaktadır.

DGB olarak önümüzdeki süreci “Kavel’den Greif’e yolumuz işçi sınıfının yoludur!” şiarıyla ele alacak, direnen ve mücadele eden sınıf bölükleriyle aktif bir dayanışma içerisinde olacağız. İçerisine girilen sınav ve sömestr dönemini ise metal greviyle dayanışmayı büyütmek ve Greif’in yıl dönümü etkinliğine hazırlanmak ekseninde çalışmalara konu edeceğiz. Bu gündemleri çıkaracağımız materyallerle okullarda, iş yerlerinde ve emekçi mahallerinde gençliğin gündemine taşıyacağız.

- Önümüzdeki dönemin diğer temel gündemlerini ise artan faşist saldırılar ve tırmandırılan gericilik oluşturuyor. Geride kalan dönemde üniversitelerde ve sokaklarda devrimci ve ilerici güçleri hedef alan bir dizi faşist saldırı gerçekleşti. ÖGB, polis, sivil faşistler, dinci-gerici güruhların saldırılarıyla, soruşturma ve tutuklama terörüyle gençlik baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Devletin bizzat yönlendirmesi ve örgütlemesi ile yaşanan bu saldırıların önümüzdeki süreçte devam edeceği ise aşikar.

DGB, faşist saldırılara ve baskılara karşı gençliğin devrimci mücadelesini büyütmek, toplumu ve  gençliği kuşatan gerici ablukayı dağıtmak için gençlik içerisinde eylemli bir mücadele pratiği örgütlemek sorumluluğu ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorumluluk kapsamında DGB olarak; önümüzdeki dönem boyunca bir yandan gerici-faşist saldırıların arka planını her türlü araçla gençliğe anlatacak, öte yandan faşist saldırılara karşı gençliğin kitlesel-militan direnişini örgütleme bakışı ile hareket edeceğiz.

- Kasım ayında yapılan Genel Kurul ve kuruluş etkinliğimizle birlikte anlamlı bir adım attık, coşkulu bir başlangıç gerçekleştirdik. Ancak Genel Kurul sonrası süreçte DGB’nin tanıtımı, gençlik kitleleri ile buluşturulması ve örgütlenme faaliyetleri açısından eksik kalındığı ortadadır. Bu temel eksikliği önümüzdeki dönem içerisinde geride bırakacak, bir önceki toplantıda alınan karar doğrultusunda DGB gündemli etkin bir tanıtım faaliyeti örgütleyeceğiz.

DGB tanıtım faaliyetini toplumun ve gençliğin öne çıkan gündemleri üzerinden gerçekleştirecek, gençliği DGB saflarına çağıracağız. Bu kapsamda dönem şiarımızı “Emperyalist barbarlığa, gerici-faşist ablukaya karşı, gücümüz birliğimizdir” olarak tanımladık. Bu şiar kapsamında çıkartacağımız afişler, duvar gazeteleri ve bildirilerle gençliği örgütlenmeye çağıracak, DGB’nin etkin duyurusunu yapmaya devam edeceğiz. Yine gençliği ilgilendiren kimi yerel ve merkezi gündemleri de “Gücümüz Birliğimizdir” şiarı kapsamında ele alacak ve işleyeceğiz.

- Öğrenci gençlik hareketinin gündemlerini tartışan MYK’mız; son dönemde kimi üniversitelerde gündeme gelen katlamalı harç uygulaması ve soruşturmalar gündemini okulların açılmasıyla birlikte “Eğitimin ticarileştirilmesine, polis-ÖGB-soruşturma terörüne karşı gücümüz birliğimizdir!”  şiarı üzerinden etkin bir kitle faaliyetine konu etme kararı aldı.

- MYK toplantısının bir diğer temel gündemi ise DGB işleyişi kapsamında Merkezi Yürütme Kurulu’nun işlevi, görevleri ve sorumlulukları oldu. Bu çerçevede yürütülen tartışmalar sonucu daha etkin, kendi içerisinde iletişimi güçlü, dinamik bir MYK çalışmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Bu noktada iç iletişimin sağlanması, merkezi politikanın belirlenmesi, gençlik hareketinin sistemli bir şekilde takip edilmesi ve işlenmesi, başta DGB güçleri olmak üzere gençlik hareketine yön verme bakışı ve sorumluluğuyla hareket edilmesi gerektiği konusunda ortaklaşıldı.

- Mevcut yayın faaliyetinin de değerlendirildiği MYK toplantısında; hali hazırda kullanılan sosyal medya alanının daha etkin ve işlevine uygun kullanılması gerektiği, şimdiye kadar facebook üzerinden atılan adımların anlamlı ancak yetersiz olduğu tespiti yapıldı. Bu konuda yerellerin katkısının fazlasıyla önemli olduğu vurgulandı. Yürütme içinde yayın üzerinden yapılan iş bölümü gözden geçirildi. Her yerelin düzenli katkı sağlaması karara bağlandı.

Yerellerde şimdiye kadar adımları atılan fanzinlerin ve yerel bültenlerin güçlendirilmesi, süreklileştirilmesi, mümkün olan yerellerde ihtiyaçlar doğrultusunda yenilerinin çıkartılması, birer örgütlenme aracına çevrilmesi karara bağlandı.

- DGB MYK toplantısında Türkiye Meclisi toplantı gündemleri ve tarihi de belirlendi. Buna göre Türkiye Meclisi 9 Şubat 2015 günü İstanbul’da toplanacak. Türkiye Meclisi’nin gündem başlıkları ise şöyle:

- Genel Kurul sonrası faaliyet raporu

- Yeni dönem gündemleri (Emperyalist savaş. Toplumu ve gençliği hedef alan ve her geçen gün artan baskı, gericilik ve faşist saldırılar. Ticari eğitim uygulamaları.)

- DGB tanıtım faaliyeti

- Bahar süreci

- Yaz Kampı

Devrimci Gençlik Birliği MYK

Ocak 2015

 

 

 

 

Aidat’ yoksa karne yok

 

İstanbul Sultanbeyli Fatih Ortaokulu’nda okul müdürünün “aidat parası” olarak istediği 20 TL’yi vermeyen öğrencilere hem karneleri verilmedi hem de öğrenciler okula alınmadılar. Okula alınmayan ve 4 saat dışarıda bekletilen öğrencilerden bazıları evlerine gidip parayı getirerek karnelerini aldı. Olayı duyan velilerin okula giderek öğretmenlere tepki göstermesi üzerine karneler bütün öğrencilere dağıtıldı.

Okulun önünde bekleyen M. isimli öğrenci şöyle konuştu: “Aidat vermediğim için karneyi alamayacağımı ve gidip parayı getirmemi söylediler. Benim ailemin durumu iyi değil. Benden başka kardeşlerim de var. Ne olacak bilmiyorum.”

F. isimli kız öğrenci de “Sabah 07.00’den beri okulun bahçesinde bekletiyorlar. Parayı vermezseniz ‘okula almayız’ dediler. Daha önce de aidat parası vermiyoruz diye doğalgazı yakmadılar. Benim babam inşaatlarda gündelikçi olarak çalışıyor. Zaten zor geçiniyoruz. Benden başka 2 kardeşim daha okula gidiyor” diye konuştu.

Dini kitap dağıtıldı

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Fatih Müftülüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine “Kitap okuma yarışması” adı altında ücretsiz olarak gönderilen Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan İrfan Yücel’in “Peygamberimizin Hayatı” ve Ümit Şimşek’in “İslam İnanç İlmihali” kitaplarını dağıttı. Okullarda tek bir kitabın dağıtılmasına karşı çıkan Eğitim-Sen İstanbul 8 No’lu Şube Başkanı Sevtap Akdağ şunları dile getirdi: “Çocukların kitap okumasına karşı değiliz. Biz çocukların bilimsel eğitim kriterlerine göre demokratik bir seçme şansının olmasını istiyoruz. AKP’nin eğitim üzerinden siyasal pirim yapmaktan vazgeçmesini, çocukların duygu ve düşünce dünyası ile oynamasının bu ülke adına hiç iyi olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

 
§