12 Aralık 2014
Sayı: KB 2014/49

Faşist baskıya ve gerici zorbalığa karşı birleşik-militan mücadeleye!
Dink’in faili devlettir!
'İç güvenlik' yasası: Devlet terörü!
Baskı ve terörde pilot bölge Yüksekova
İnsanca yaşam için mücadeleye!
Aslolan işçi sınıfının mücadele yasalarıdır
DİSK-AR: 75 kuruşa bir öğün!
Yatağan’ın gösterdiği - K. Toprak
“Maceracılık” söylemiyle saklanan ihanet! - T. Kor
Yatağan direnişinin özeti
TEKEL’den Yatağan’a 4C köleliği
“Ölen de yargılanan da işçi oluyor”
Çelik yine işçiyi suçladı
Ramsey’de sendikalı işçi kıyımı
Devrimci Gençlik Birliği 1. Genel Kurulu tebliğlerinden...
“Sokakta parçalayalım!”
Eğitimde gericilik tahkim ediliyor
Eğitimde tam gaz gericileşme
“Şura kararlarını engellemek için fiili-meşru mücadele”
Kapitalizmi zor günler bekliyor!
Dünyada işçi, emekçi, gençlik eylemleri
Kapitalizm 230 milyon çocuğu savaş ve salgına sürükledi
"Ortak irade ve davranış birliğini geliştireceğiz!"
“Türkiye’de aile içi şiddet teşvik ediliyor”
İnsan hakları kavramına sınıfsal bir bakış - K. Ehram
Komünist tutsak Kara’ya müebbet hapis cezası!
Erdel Eren kavgamızda yaşıyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

"Ortak irade ve davranış birliğini geliştireceğiz!"

 

Emekçi Kadın Komisyonları, 21 Aralık’ta İstanbul'da “Güne yükleniyor geleceğe yürüyoruz!” şiarıyla bir çalıştay düzenliyor. Çalıştayın hedefleri ve içeriği üzerine EKK temsilcisiyle konuştuk.

- Çalıştay nasıl bir adımın ürünüdür?

- Emekçi kadın çalışması sınıf çalışmamızın ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Dolayısıyla emekçi kadın çalışmamızı takvimsel birtakım günler sınırında ele almıyor ve kadın çalışmasını gündelik sınıf çalışmasının bir parçası olarak işlemeye, bunu gündelik pratik faaliyetin konusu haline getirmeye özen göstermeye çalışıyoruz. Bu noktada belirtmek gerekir ki, çalışmamız Devrimci Kadın Kurultayı’nın ardından belli bir süreklilik de taşımaktadır. Daha önceki çalışmalarımıza baktığımızda işçi ve emekçi kadınların sorunlarının ele alınıp mücadele hattının çizildiği Emekçi Kadın Kurultayı, kadın sorununun tarihsel ve sınıfsal özünü ve dolayısıyla kadın sorunun devrimci çözümünü de ortaya koyan Devrimci Kadın Kurultayı’nın ideolojik-politik hattımızda sağladığı açıklık, kadın çalışmamızdaki birikim ve deneyimlerimize de işaret ediyor.

21 Aralık günü gerçekleştireceğimiz çalıştay, bu birikim ve deneyimlerin bilince çıkarılmasının yanı sıra 25 Kasım’da yürüttüğümüz faaliyetin açığa çıkardığı bir dizi imkanın değerlendirmesini ve bu dönemde yarattığımız mevzileri güçlendiren bir işlev görerek yarına daha sağlam adımlarla yürümenin zeminlerini oluşturacaktır.

- Çalıştayın hedefleri nelerdir?

- Farklı il ve bölgelerde Emekçi Kadın Komisyonu çalışması yürüten güçlerin biraraya gelerek çeşitli yönleriyle emekçi kadın çalışmasını ele alacağı çalıştay, mevcut birikimimizin bilince çıkarılmasını, kadın çalışmanın esaslarını, hedeflerini, ihtiyaçlarını, araç ve yöntemlerini ve nihayetinde marksist bir temelde bir bilinç açıklığı yaratarak ortak davranış birliğinin yaratılmasını sağlamaktır.

- Çalıştay nasıl bir formatta gerçekleşecek, gündemleri neler olacak?

- Toplam beş konu başlığı üzerinden toplanacak çalıştayımız, farklı komisyonlar tarafından yapılacak sunumların ardından tartışma bölümleriyle devam edecek.

İlk sunum başlığı, cinsiyet eşitsizliğinin sınıfsal eşitsizliğe dayalı toplumsal sistemden kaynaklandığını ortaya koyan marksist dünya görüşü çerçevesinde ele alacağımız “Kadın sorunu ve ideolojik mücadele”. Bu sunumda vurgulanacak yönlerden biri de kadın ve erkeği sınıflar temelinde değil cinsler temelinde “kadın-erkek” diye bölerek sınıf hareketine zarar veren akımlarla mücadele oluşturacak.

Kadın sorununa ideolojik bakışın ortaya konulduğu ilk sunumun ardından ise “Nasıl bir kadın çalışması ve emekçi kadın komisyonlarının işlevi” üzerinde durulacak. Temelinde sınıf eksenli bir çalışma olan emekçi kadın komisyonları çalışmasının özgül yanlarının neler olduğu tartışılacak.

Diğer bir başlık “Greif deneyimi ve kadın işçilerin örgütlenmesi” sunumu. Bu sunumda, fabrikada kurulan işçi kadın komisyonuyla kadın-erkek işçilere müdahale olduğu kadar; erkek ve kadın işçilerden oluşan komisyonun direnişe yönelik gerçekleştirdikleri müdahale de ele alınacak. İşçi kadınların örgütlenmesi ve kadınların bu mücadeleler içinde özgürleşmesi geçmiş örnekler üzerinden işlenecek.

“Kadın çalışması ve yayınlar” başlığı ise yayın cephesinden kadın sorununu teorik ve gündelik açıdan işleyebilmek; kadın işçilerin örgütlenmesinin ve taleplerinin ama aynı zamanda kadın cinsine yönelik saldırıların etkin teşhiri; Devrimci Kadın Kurultayı’nın ardından bu açıdan katedilen mesafeyi kalıcı hale getirmek.

Son olarak ise “Emekçi kadın çalışmasında önümüzdeki dönem politikaları” başlığında -ki bunlar, bahar döneminin ilk eylemi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 1 Mayıs ve seçimleri kapsıyor- işçi ve emekçi kadınları düzene karşı saflaştırmak, daha çok kadın işçiyi devrimci sınıf mücadelesine kazanmak ve bunun politik hattını ortaya koymaktır.

- Çalıştayın EKK çalışmasına ne gibi kazanımları olacağını düşünüyorsunuz?

- Emekçi Kadın Komisyonu çalışmasını yürüten güçlerimizin faaliyetin ihtiyaçlarını, sorunlarını ayrıntılı olarak tartışacağı çalıştay, güçlerimizin politik olarak yetkinleşmesini, çalışma alanlarında yaşanan sorunlara müdahalenin yol ve yöntemlerini saptamasını ve böylece bu alandaki çalışmanın önünü açacak bir bilinç ve davranış birliğinin ortaklaştırılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda saflarımızda kadın sorununa duyarsız ve geri yaklaşımları kırabilmenin güçlü bir zeminini de yaratacaktır.

Bu alanda karşılaştığımız sorunları geride bırakmak için ortak bir irade ve davranış birliğini sağlayacak olan çalıştay, öte yandan devrimci mücadele içindeki kadınların inisiyatif ve enerjisini daha fazla açığa çıkartacak ve daha çok sayıda kadın işçinin devrimci sınıf mücadelesine katılmasının imkanlarını yaratacaktır.

Kızıl Bayrak / İstanbul

 
§