24 Ekim 2014
Sayı: KB 2014/42

Sermayenin zorunu bozacak tek güç birleşik bir devrimci direniştir!
Kobanê direnişi ve devrimci sınıf mücadelesi
Kobanê’de emekçi irade kazanmıştır!
Koridor açıldı, direniş sürüyor!
YPG/YPJ savaşçılarını binler uğurladı
Bütçe görüşmeleri başladı
İşsizlik de işçinin suçuymuş!
Validebağ talana direniyor!
MİB MYK Ekim ayı toplantısı değerlendirme ve sonuçlar
İhanete geçit vermemek için metal işçileri sokağa!
DEV TEKSTİL’in Esenyurt tanıtım toplantısı
Sermaye kan dökmeye devam ediyor!
Feniş’te satış sonrası baskılar artıyor
EKU’da Türk Metal devrede
Gençlik hareketine devrimci müdahalenin sorunları
Liseli meclisleri sesleniyor: “Sen de varsın!”
Meclisler toplanıyor, DGB genel kurula yürüyor
Faşizme karşı omuz omuza!
Avrupa’da Kobanê'yle dayanışmanın dersleri ve kazanımları
Dış basında Kobanê yardımı ve AKP’nin iflası
İngiltere’de on binler sokaklara çıktı
Haziran Direnişi yargılanıyor!
Devletin kontrgerilla gerçeği ve ötesi - K. Ehram
Kadın düşmanlığının tarihsel ve mitolojik kökeni - Z. Eylül
Cumartesi Anneleri'nin eylemi 500. haftasında
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Meclisler toplanıyor,
DGB genel kurula yürüyor...


Türkiye’nin birçok ilinde toplanan Devrimci Gençlik Birliği (DGB) meclisleri, çalışmalar ve genel kurul sürecini değerlendiren tartışmalar yürüterek, gündemler üzerinden planlamalar yaptılar.

Ankara

22 Ekim’de gerçekleştirdiği toplantıda ilk olarak gençliğin devrimci birlik ihtiyacı ve bunu karşılamak için DGB’nin misyonu üzerine bir konuşma gerçekleştirildi.

TGB’nin son dönemde birçok üniversitede yarattığı provokasyonları DTCF’de de devam ettirmesini ele alan DGB, yaratılmaya çalışılan şovenist atmosfere karşı çetelerin teşhir edilmesi ve gençlik içerisindeki alanlarının politik müdahalelerle daraltılması vurgusu yapıldı.

6 Kasım’da alanlarda olmanın önemi ele alınarak sürdürülen toplantıda, Ankara yerelinde henüz bir adım atılmamasının özeleştirisi yapılarak, “YÖK ve nasıl bir eğitim istiyoruz” başlığı ile yerellerde ve merkezde söyleşiler örgütleme kararı alındı.

30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek olan DGB Genel Kurulu’nu da gündemine alan meclis, genel kurula dair politik hedefleri ve çalışmaları tartıştı.

DGB faaliyetinde yayınların ihtiyacı ortaya konularak, Beytepe’de ayrı bir fanzin çıkartılırken, Ankara içinde toplamda işçi ve öğrenci gençliğin kullanabileceği bir yayın çıkartma kararı alındı. Sosyal medyanın kullanımı üzerine planlamalar yapıldı.

Toplantıda en canlı tartışmalara sahne olan konu başlıklarından birisi de eğitim oldu. Her yerelin kendi içerisinde okuma grupları kurması kararı alındı. Bunun yanı sıra, iki haftada bir toplumsal gündemler üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek.

Logo üzerine yapılan tartışmaların ardından meclisin iki haftalık periyotlarla toplanması kararı alınarak toplantı sona erdirildi.

İzmir

18 Ekim’deki toplantı “Sessizliğe çığlık, karanlığa ışık, emperyalizme karşı Deniz ol!”, “Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak!”, “Biji berxwedana Kobanê!” şiarlı ozalitlerle duvarları donatılan Gençlik Kültür Evi’nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasıyla başlayan meclis toplantısı, gençlik hareketinin anilizi üzerinden DGB’nin hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktığını anlatan DGB Geçici Yürütme Kurulu adına katılan bir DGB’linin sunumuyla devam etti. DGB’nin örgütlenme hattı, ilke ve işleyiş tarzı masaya yatırılarak canlı tartışmalarla toplantı ilerledi.

Tartışmaların ardından, bir sonraki meclis toplantısının 15 Kasım’da gerçekleştirilmesi, bu tarihe  kadar birim meclislerinin ilke ve işleyiş üzerine tartışmalar yürütmesi, ayrıca her birimin bir başlığı gündemleştirerek il meclisine sunması kararlaştırıldı.

Geçici Yürütme Kurulu’ndan bir DGB’li ise, DGB Genel Kurulu üzerine bir aktarım gerçekleştirerek, genel kurulu örgütleme sürecinin DGB’nin gençlik kitlesiyle buluşmasını sağlayacak politik ve pratik bir süreç haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Meclis toplantısında son olarak, yayın ve logo tartışması yürütülerek, buna dair fikir ve öneriler alındı.

Çukurova

19 Ekim’de toplanan DGB Çukurova Meclisi, açılış konuşması ile başladı. Ardından DGB Geçici Yürütme Kurulu üyesi, DGB’nin kuruluş sürecine ilişkin bir sunum yaptı. DGB’nin ilke ve işleyişinin de ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda yerellerde yapılması gerekenlere işaret edildi.

DGB’nin genel kurul süreci hakkında da bilgi verilerek, genel kurula hazırlık yönünde yapılması gerekenlere değinildi. Bir yürütmenin oluşturulduğu meclis toplantısında soru ve cevaplarla gençlik örgütlenmesi üzerine canlı tartışmalar yürütüldü.

Manisa

Manisa’da “Sessizliğe çığlık, karanlığa ışık, emperyalizme karşı Deniz ol!” şiarıyla düzenlenen DGB Manisa Meclisi’nin ilk toplantısı, 19 Ekim’de İşçi Kültür Sanat Derneği’nde gerçekleştirildi. Toplantı DGB Manisa temsilcisinin, emperyalist saldırganlık, halkların direnişi ve Kobanê, devamında Haziran Direnişi’ndeki gençliğin rolünü içeren açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından DGB temsilcisi, DGB’nin hedefleri ve işleyişi hakkında ayrıntılı bir aktarım yaptı. Üniversite ve liselerde ayrıca genç işçilerin çalıştığı fabrikalarda DGB çalışmasının nasıl yürütülmesi gerektiği üzerine pratik ve somut tartışmalar gerçekleştirildi.

İkinci bölümde, DGB temsilcisi 30 Kasım’da İstanbul’da toplanacak DGB Genel Kurulu hakkında bilgi verdi. Genel kurul üzerinden yapılan planlamadan sonra, yürütme seçildi. Coşkulu ve verimli geçen toplantı İKSD Müzik Topluluğu’nun verdiği müzik dinletisiyle bitirildi.

Kızıl Bayrak / Ankara-İzmir-Adana-Manisa

 

 

 

 

 

DLB faaliyetleri...

 

İzmir

İzmir’de Devrimci Liseliler Birliği’nin Kobanê’yle dayanışmayı büyütme amacıyla başlattığı imza kampanyası okullarda sürerken devrimci liseliler Karşıyaka’da stand açtı. Ajitasyon konuşmaları eşliğinde toplanan imzaların yanı sıra masada yerel liseli yayını “İsyan”ın emperyalist savaş gündemli 5. sayısı da kullanıldı. Kobanê’ye saldıran gerici IŞİD çetelerinin teşhir edildiği, direnişin selamlandığı yayının yanı sıra katliamların teşhir edildiği resim sergisi Karşıyakalılarca ilgi gördü.

Gebze

Gebze Devrimci Liseliler Birliği, Gebze Çarşı’da açılan standda yürüttükleri faaliyetle halkların kardeşliğini büyütme çağrısı yaparak “Savaşa değil, eğitime bütçe istiyoruz!” başlıklı imza kampanyasını devam ettirdiler. Ayrıca dağıtılan bildirilerle de Kürt halkıyla dayanışma çağrısı yapılarak “Emperyalist savaşa hayır!” denildi. Kızıl Bayrak ve Liselilerin Sesi dergisinin de satışı gerçekleştirildi.

Liselilerin Sesi / İzmir-Gebze


 DLB’den kararlar

 

Devrimci Liseliler Birliği, gerçekleştirdiği toplantılar ile siyasal gündemlerin değerlendirmesini yaparak önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği faaliyetleri planladı.

Gebze

Liselilerin Sesi dergisi okurlarının ve DLB’lilerin yaptıkları toplantıda, Kobanê direnişi, Kürt halkıyla dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği, ikinci olarak staj sömürüsüne karşı mücadele ön plana çıktı.

Bu çerçevede bir süredir devam eden “Savaşa değil, eğitime bütçe istiyoruz!” başlıklı imza kampanyasına devam edilmesi gerektiği belirtildi. Staj sömürüsüne karşı da, örgütlü mücadele çağrısının daha güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Son olarak, DLB’nin Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiği lise meclisi çalışmaları deneyimlerini de inceleyen liseliler, Gebze Lise Meclisi’nin toplantı tarihini ise, 2 Kasım Pazar günü saat 13.00 olarak belirlediler.

Dikmen

Dikmen Devrimci Liseliler Birliği’nin, önümüzdeki dönemin planlaması için gerçekleştirdiği toplantıda kitle çalışmasına ağırlık vermenin önemine değinildi. Dikmen’de faaliyetin altyapısını oluşturmanın ve tanınırlığı sağlamanın gerekliliği üzerine vurgu yapıldı. Pazar satışlarına, lise çıkışlarında satışlara ve ev gezmelerine yoğunlaşmak ve Liselilerin Sesi'nin yaygın dağıtımını yapmak gerektiği ifade edildi. Öte yandan söyleşilerin ve eğitim çalışmalarının da tüm hızıyla sürmesi gerektiği belirtildi. Evrensel Koleji Öğrenci Birliği’nin de bulunduğu toplantı, yerel yayın Anka’yı beslemenin önemi üzerine yapılan vurgularla sonlandırıldı.

Liselilerin Sesi / Gebze-Dikmen

 
§