24 Ekim 2014
Sayı: KB 2014/42

Sermayenin zorunu bozacak tek güç birleşik bir devrimci direniştir!
Kobanê direnişi ve devrimci sınıf mücadelesi
Kobanê’de emekçi irade kazanmıştır!
Koridor açıldı, direniş sürüyor!
YPG/YPJ savaşçılarını binler uğurladı
Bütçe görüşmeleri başladı
İşsizlik de işçinin suçuymuş!
Validebağ talana direniyor!
MİB MYK Ekim ayı toplantısı değerlendirme ve sonuçlar
İhanete geçit vermemek için metal işçileri sokağa!
DEV TEKSTİL’in Esenyurt tanıtım toplantısı
Sermaye kan dökmeye devam ediyor!
Feniş’te satış sonrası baskılar artıyor
EKU’da Türk Metal devrede
Gençlik hareketine devrimci müdahalenin sorunları
Liseli meclisleri sesleniyor: “Sen de varsın!”
Meclisler toplanıyor, DGB genel kurula yürüyor
Faşizme karşı omuz omuza!
Avrupa’da Kobanê'yle dayanışmanın dersleri ve kazanımları
Dış basında Kobanê yardımı ve AKP’nin iflası
İngiltere’de on binler sokaklara çıktı
Haziran Direnişi yargılanıyor!
Devletin kontrgerilla gerçeği ve ötesi - K. Ehram
Kadın düşmanlığının tarihsel ve mitolojik kökeni - Z. Eylül
Cumartesi Anneleri'nin eylemi 500. haftasında
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

MİB MYK Ekim ayı toplantısı değerlendirme ve sonuçlar

 

Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu (MİB MYK) Ekim ayı toplantısını yaptı. Toplantının gündeminde şu konu başlıkları yer aldı:

- MESS Grup TİS süreci

- İşkolundaki gelişmeler

- Kobanê’deki durum

- Bülten

Bu başlıklar üzerine yapılan tartışmalardan çıkarılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz:

1. MESS Grup TİS Süreci:

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci halihazırda herkesin rolünü oynadığı bir orta oyunu biçiminde sürüyor. Üçüncü oturumların yapıldığı şu sıra, beklendiği üzere MESS bir gasp listesini masaya koydu. Böylelikle kıran kırana bir pazarlık yapılıyor görüntüsü yaratılmaya çalışılıyor. Ortalama bilince sahip her metal işçisi oyunun bundan sonrasında ne olacağını bilir. Türk Metal çetesi, bu gasp listesine karşı atıp tutacak, ardından da MESS gasp listesini çektikten sonra satış sözleşmesine imzalar atılacak. Böylelikle satış sözleşmesi zafermiş gibi yutturulacak. “Bakın tamam istediğimizi alamadık ama işte en azından gasp listesini de geri çektirdik” denecek.

Bu aşamada önemli olan bu bayatlamış satış oyununu bilmek değil, onu bozmaktır. Aksi halde satış kaçınılmazdır. Metal işçisi bir kez daha büyük bir bedel ödemekle yüzyüze kalacaktır.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki bu oyunu sadece metal işçisi bozabilecektir. Başka hiçbir güç bu kavgada metal işçisinin yerine bu yükü omuzlayamaz.

Bu bakımdan özellikle alternatif olmak iddiasındaki Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yönetimine yönelik beklentilerin karşılıksız olduğunun altını çizmek gerekir. Çünkü daha önceki dönemlerde zaman zaman bu yönde sorumluluk almaya çalışan, ama başaramayan bu yönetim, şimdilerde iyiden iyiye yelkenleri indirmiş, MESS-Türk Metal’in oynadığı oyunun peşinden sürüklenmektedir. Öyle ki Türk Metal’e göre iddialı bir sözleşme taslağıyla sürece girilmesine rağmen, ortada önceki dönemlerle kıyaslandığında büyük bir atalet ve ruhsuzluk göze çarpmaktadır. Sürecin en başından bu yana gözlemlenen bu gerilik halihazırda devam etmektedir. Bundan sonra da değişmesi beklenmemelidir.

Bu durumda metal işçisinin asıl muhatabı, bu sendikanın tabanındaki mücadeleci güçlerdir. Bu güçlerin mevcut tabloyu değiştirmek üzere inisiyatif alması gerekmektedir. Aksi halde bu tablo, şu ya da bu biçimde onun parçası olan herkesi çürütecektir.

MYK gidişatı şimdiden belli olan bu sürece müdahale etmek üzere bir planlama yapmıştır. Aydınlatma ve uyarma kapsamında yapılacaklar yanında eylemli bir süreci başlatmak üzere adım atılması kararlaştırılmış, somut görevler tanımlanmıştır.

2. İşkolunda gelişmeler:

İşkolunda sermaye cephesi kriz edebiyatıyla sömürüyü ağırlaştıracak hamlelerden bir an olsun geri durmazken, yetersiz olsa da sınıfımız cephesinden direnme ve örgütlenme yönünde hala da güçlü bir eğilim söz konusudur. Fakat sendikal ihanet ve yasalcı-icazetçi sendikacılık nedeniyle bu eğilim ne yazık ki, güçlü bir ivme kazanamamakta, sınıf dengelerini değiştirecek bir sıçrama gerçekleştirilememektedir. Mücadele etmek isteyenler yanlarında güvenebilecekleri bir sendika bulamadıkları gibi, öz savunma örgütü misyonu olan sendikaların bu hali onları mücadeleden de örgütlenmeden de soğutmaktadır.

İşte bu gerçek, bir kez daha MİB ile temsil edilen devrimci sınıf inisiyatifinin güçlendirilmesi ihtiyacını göstermektedir. MYK, bunun için geçtiğimiz ay yaptığı toplantıda MİB’in güçlendirilmesi çerçevesinde ortaya koyduğu görevlerin yakıcı öneminin altını çizmektedir.

3. Kobanê’de durum:

Toplantıda son günlerde gündemin baş sırasında bulunan Kobanê ile bağlantılı gelişmeler de değerlendirilmiştir.

MYK, Kobanê’de IŞİD saldırıları karşısında zor koşullarda direnen halkın direnişini selamlamaktadır. Kobanê’deki saldırganlığın gerisinde kuşkusuz AKP’nin başında olduğu sermaye iktidarı vardır. Bu iktidar, mazlum Kobanê halkının ulusal kazanımlarını baltalamak için tüm güç ve imkanlarını IŞİD çetelerinin emrine vermiştir. Bu çirkef halk düşmanı politikayı da şovenizmi körükleyerek işçi ve emekçilere yutturmaya çalışmaktadır. Kuşkusuz onların bu oyunları tutarsa, hem ülkede hem de Ortadoğu’da kaybeden bir bütün olarak emekçi halklar olacaktır. Çünkü bu gericilik ve vahşet gerici egemenlikler uğruna yapılıyor ve eninde sonunda sadece emperyalistler ve onların işbirlikçileri kazanıyor. Haklar ve emekçiler kaybediyor.

İşte bunun için gerici-faşist rejim tarafından emekçi halklar arasında düşmanlığı körükleyen politikalara karşı, Kobanê halkıyla birlik ve kardeşlik köprüleri kurmalı, bu mazlum halkı emperyalist akbabalara muhtaç hale getirmemeliyiz.

MYK egemenlerin bu gerici-faşist politikalarına dolgu malzemesi olan, böylelikle işçi sınıfını bölüp parçalayan sendikaların başındaki ağa-bey takımını da protesto etmektedir. Bunların bu çirkef tutumlarına karşı mücadele etmeyi görev bilmektedir.

Birlik, Kobanê halkıyla dayanışmayı yükseltmek ve işçi sınıfı içerisinde yaygınlaştırılmaya çalışılan şovenizme karşı mücadele etmek üzere çaba gösterecektir. Bu doğrultuda bazı yerellerde yürütülen olumlu faaliyetler genelleştirilmeli ve bu örnekler daha da geliştirilmelidir.

4. Bülten

Bülten Kasım ayı başında kullanılacak biçimde hazırlanacaktır. Yapılan planlamaya göre her türlü katkının 20 Ekim tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Metal İşçileri Birliği

Merkezi Yürütme Kurulu

17 Ekim 2014

 

 

 

 

 

Metal İşçileri Birliği
‘oyunu bozmaya’ çağırdı

 

Metal İşçileri Birliği (MİB), 100 bini aşkın metal işçisini kapsayan Grup TİS süreci nedeniyle 18 Ekim günü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) İstanbul ve İzmir’deki büroları önünde eylemdeydi.

MESS’in merkezi önünde eylem

Metal İşçileri Birliği (MİB), MESS’in İstanbul Mecidiyeköy’deki merkez bürosu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “MESS’e köle olmayacağız! İşgal, grev, direniş!” ozaliti açan MİB üyeleri, sloganlar attı.

 “MESS ile Türk Metal arasında toplu sözleşme oyunu devam ediyor” sözleriyle başlayan basın açıklamasında, metal işkolunda 2014 TİS sürecindeki görüşmelerde MESS’in sunduğu gasp listesine değinildi.

Açıklama, MESS ile ortak şirketler kuran, toplu sözleşmeleri oyuna çeviren Türk Metal çetesinin teşhiriyle devam etti. MESS’in hak gaspı listesine itiraz etmiş görüntüsü veren Türk Metal’in böylece mücadele ettiği görüntüsü yaratmaya çalıştığı vurgulandı.

Ege’de eylem

Ege MİB ise MESS’in İzmir’deki bürosu önünde eylemdeydi. Alkış ve sloganlarla MESS bürosu önünde toplanan MİB üyeleri, “MESS sıfır diyor, sendikalar secde ediyor! Bu oyunu bozalım!” ozalitini açtı.

Açıklamada şunlar söylendi: “Metal işçisi insanca yaşamaya yeterli ücret ve çalışma koşulları istiyor. Kazanmak için Türk Metal çetesini sırtımızdan atmadan MESS’i yenmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. 'İşgal, grev, direniş!' ruhuyla hareket edeceğiz.” MESS ile kader birliği yapan işbirlikçi asalak çetenin karşısında metal işçilerinin bu oyunu bozmak için komitelerde birleşilmesi çağrısı yapıldı.

Kızıl Bayrak / İstanbul - İzmir


 
§