24 Ekim 2014
Sayı: KB 2014/42

Sermayenin zorunu bozacak tek güç birleşik bir devrimci direniştir!
Kobanê direnişi ve devrimci sınıf mücadelesi
Kobanê’de emekçi irade kazanmıştır!
Koridor açıldı, direniş sürüyor!
YPG/YPJ savaşçılarını binler uğurladı
Bütçe görüşmeleri başladı
İşsizlik de işçinin suçuymuş!
Validebağ talana direniyor!
MİB MYK Ekim ayı toplantısı değerlendirme ve sonuçlar
İhanete geçit vermemek için metal işçileri sokağa!
DEV TEKSTİL’in Esenyurt tanıtım toplantısı
Sermaye kan dökmeye devam ediyor!
Feniş’te satış sonrası baskılar artıyor
EKU’da Türk Metal devrede
Gençlik hareketine devrimci müdahalenin sorunları
Liseli meclisleri sesleniyor: “Sen de varsın!”
Meclisler toplanıyor, DGB genel kurula yürüyor
Faşizme karşı omuz omuza!
Avrupa’da Kobanê'yle dayanışmanın dersleri ve kazanımları
Dış basında Kobanê yardımı ve AKP’nin iflası
İngiltere’de on binler sokaklara çıktı
Haziran Direnişi yargılanıyor!
Devletin kontrgerilla gerçeği ve ötesi - K. Ehram
Kadın düşmanlığının tarihsel ve mitolojik kökeni - Z. Eylül
Cumartesi Anneleri'nin eylemi 500. haftasında
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

DEV TEKSTİL’in
Esenyurt tanıtım toplantısı

 

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası, tanıtım toplantılarından ilkini Esenyurt’ta gerçekleştirdi. 19 Ekim Pazar günü sendika binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında bir dizi başlık altında oldukça verimli tartışmalar yürütüldü. Farklı sektörlerden işçilerin bulunduğu toplantıda, katılımcılar devrimci sınıf sendikacılığını daha güçlü inşa etmek için seferberliğe çağrıldı.

Toplantı açılış konuşmasında DEV TEKSTİL’in kuruluş süreci faaliyetleri kapsamında birçok bölgede tanıtım toplantıları gerçekleştirmek hedefinde olunduğu belirtilerek, neden ve nasıl bir sendika fikrini tartışmanın önemi üzerinde duruldu.

Ardından içinden geçilen süreç ve bu sürecin sınıf hareketine yansımaları özetlenerek, sınıfın ihtiyaçlarına yanıt üretebilmenin gerekliliği vurgulandı. Sınıf hareketinin durumu, sendikal hareket ve sendikal bürokrasi gerçeği aktarılarak söz Greif direnişçisi Orhan Purhan’a bırakıldı.

Purhan, Greif süreci üzerinden ortaya çıkan deneyim ve sendikal bürokrasi gerçeğini özetledi. Bugünün sınıf hareketinin ihtiyaçlarını Greif direnişiyle bütünlüğü içinde aktararak, tekstil işkolunu, işkolunda örgütlü sendikaların durumunu ifade etti. İşçi sınıfı hareketi açısından mesafe alabilmek için, fiili-meşru-militan mücadele anlayışını temel almadan hiçbir kazanımın elde edilemeyeceğini, söz-yetki-karar hakkının işçilerde olduğu taban örgütlenmelerinin asıl hedef olması gerektiğini vurgulayarak, devrimci sınıf sendikacılığı çizgisinin bunlar üzerinden yükseleceğini belirtti. Mevcut sendikal yapının tüm tonlarıyla yeni dönemin ihtiyaçlarına yanıt üretemeyeceğini söyleyerek, DEV TEKSTİL’i yeni dönemi inşa etme hedefinin bir basamağı olarak tanımladı. Purhan, DEV TEKSTİL’in Greif direnişinin ortaya çıkarttığı deneyim ve birikimi kendisine rehber edindiğini söyledi.

Söz alan bir başka Greif direnişçisi Hüseyin Güvenç “Kapitalizmin nasıl bir sömürü sistemi olduğunu yaşamımızın her anında görüyoruz” dedi. Örneklerle bu sistemin işçileri ne hale getirdiğini belirterek mücadele etmenin önemini vurguladı. Greif direnişiyle birlikte “Ben de bu yaşımdan sonra birşeyler yapmam gerektiğini düşündüm” diyen Güvenç, sendika çalışmasının sahiplenilmesi çağrısı yaptı.

Güvenç’in konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. “Neden sendika”, “nasıl sendika” soruları üzerinden yürüyen tartışmalarda, DEV TEKSTİL’in örgütlenme süreci üzerine de anlamlı tartışmalar yürütüldü. Fiili-meşru mücadele hattı ve taban örgütlenmeleri üzerinde durulan bu bölümde, sendikanın tanıtım faaliyetleri tartışılan başlıklardı.

Eski bir Castleblair işçisi, yaşadığı örgütlenme sürecini aktararak, sendikal bürokrasinin ihaneti ve direniş sürecini anlattı. Deneyimlerinden bahsetti.

Katılımcılarla önümüzdeki süreç ve DEV TEKSTİL’in önerilerinden oluşan kısa anket çalışmasının da yapıldığı tanıtım toplantısı, devrimci sınıf sendikacılığı için seferberlik çağrısıyla sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / Esenyurt

 

 

 

 

 

Greif işgali DEV TEKSTİL’le yaşıyor!”

 

Greif Direnişi’nin öncü işçilerinden olan ve aynı zamanda Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın (DEV TEKSTİL) kurucuları arasında yer alan Hüseyin Güvenç, gazetemize gönderdiği mektup ile DEV TEKSTİL’e “Hoşgeldin” dedi.

Greif işgalinin DEV TEKSİTL’le yaşadığını söyleyen Hüseyin Güvenç şunları yazdı:

Dün tarihi bir gündü, çok önemliydi. Doğumunu kutladık onun, yani 10 Şubat’ın. Yani Greif işgalinin başlangıç gününün, yani çıkılan kutlu yolun. Sömürüye, emek gasplarına başkaldırışımızın ardından, DEV TEKSTİL sendikasının tanıtımını 19 Ekim Saat 15.00’te yüksek katılımla gerçekleştirdik. 12 Ekim günü Taksim Makine Mühendisleri Odası’nda basına ve kamuoyuna deklarasyonla tanıtılan DEV TEKSTİL’in, kendi yerinde emek dostlarıyla birlikteydik. Greif işgali, DEV TEKSTİL’le yaşıyor.

İstek ve ihtiyaçlar hiç bitmeyecek. Güncellenerek, yenilenerek devamlılığı sağlamak için hayatımıza yön ve renk katarak mücadeleyi canlı tutacaktır. Bunun için devrimci yenilik ve değişim mecburidir.

Yıllardır isteğimiz, yüksek katılımlı, özverili, elde olan hakları korumak ve günümüzün şartlarına uyumlu, insan onuruna yakışan yaşam koşulları için mücadele eden, daima ileri insan haysiyetine yakışır sendikaların olması, olanların bu amaçla hizmet görmesiydi.

Maalesef yukarıda başlıkları verilen konular mevcut sendikalarda yer ve gündem oluşturmadığından, DEV TEKSTİL’in kurulması mecburiyeti hasıl oldu. Emeğe saygı, insana saygı, dünyaya saygı, canlı ve cansız tüm nesneye saygı için. İsrafa, sömürüye, köleliğe, çocuk emeğinin sömürülmesine, kadının kölelik ve cariyeliğine, dünya nimetlerini şuursuzca ihtiyaçtan fazla tüketmeye, insan haysiyetine ve değerlerine hor bakmaya, zalimin karşısında mazlumun yanında mücadele edecek DEV TEKSTİL. Hoşgeldin...

Greif direnişçisi Hüseyin Güvenç”

 

 

 

 

 

Prysmian’da MESS protestosu

 

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS dayatmalarını protesto etmek için 21 Ekim günü fabrikalarda basın açıklamaları yaptı.

Eylemlerden biri de, sendikanın Bursa şubesi tarafından, Mudanya’da kurulu Prysmian fabrikasının önünde yapıldı.

Vardiya çıkışındaki eylemde konuşan Şube Başkanı Ayhan Ekinci, MESS’in son görüşmedeki dayatmalarını teşhir ederek, bu dayatmaların gayri insani olduğunu, bu nedenle de uzlaşmazlık zaptı tutulmadan eylemlere başladıklarını söyledi. Eylem sırasında “Direne direne kazandık!” sloganı atıldı. Metal İşçileri Birliği de eyleme destek verdi.

Kızıl Bayrak / Bursa

 
§