07 Şubat 2014
Sayi: KB 2014/06

Düzenin seçim oyununa karşı
devrimci sınıf kavgasına!
Yerel seçimler ve HDP
Mansur Yavaş: Denizler’in “olgunlaşmış” düşmanı
Çözüm düzen ‘sol’unda değil,
devrimci mücadelededir!
Telefon dinlemelerinden rahatsız(mış)!
Ali İsmail Korkmaz davası
Faşist çete Ali İsmail’i istismar peşinde!
Baskı ve asimilasyona son vermek için ileri
AYM kılıfı hak ihlallerinin üstünü örttü
Buzdağının görün(mey)en yüzü... -
D. Umut
“Direndik, kazandık!”
Esenyurt’ta işçiler forumda buluştu
Gebze’de coşkulu açılış
GM’de işten atmalara karşı enternasyonal dayanışma
Devrimci bir DİSK için...
“KESK tabanın sesine kulak vermelidir!”
“Sendikal eylemler böyle yasaklanamaz!”
“Amaç sermayeye hizmeti özgür kılmak!”
Cenevre-2 Konferansı bitti,
pazarlık devam edecek!
NATO’dan medet umanlar
Soçi 2014: “Soykırım” vatanı,
sömürü cenneti! -M. Ak
Devrim Okulu: Aslolan değiştirmektir!
Yeni döneme girerken liseli gençlik hareketi üzerine…
Kanser tedavisinde umut sosyalizmde!
Kürtaj yasağı aynasında kapitalizmin gerici yüzü
“Medya ve Kadın” paneli
İzmir’de Gezi tutsaklarıyla dayanışma etkinliği
Kapitalist bataklıkta büyüyen istismardan kurtuluş sosyalizmle mümkündür!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Esenyurt’ta işçiler forumda buluştu…

“Patronların birliğine karşı işçi birliği!”

 

Sermayenin sömürü ve kölelik dayatmalarına karşı Esenyurt, Hadımköy, Kıraç bölgesinde biraraya gelen işçiler 2 Şubat Pazar günü Tabela’da Derya-2 Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen forumda buluştu. Patronların kuralsız ve kölece çalışma dayatmalarına karşı bölge işçilerinin birliğini yaratma hedefiyle toplanan foruma, metal, tekstil, inşaat, petro-kimya, gıda ve lojistik gibi çeşitli sektörlerde çalışan işçiler katıldı.

Direnişteki Punto Deri ve Kumport Limanı işçilerinin de katılım sağladığı forumun selamlama konuşmasında bölgede işçi birliğini yaratma hedefi aktarılırken işçilerin neden ve nasıl örgütlenmesi gerektiği tartışıldı.

Tek çıkar yol örgütlenmek!”

İşçi Forumu Hazırlık Komitesi adına yapılan konuşmada, Greif işçilerinin yarattığı mücadele ve örgütlenme deneyimi üzerinde duruldu.

Bölgede 3 bin işletmenin bulunduğu belirtilen konuşmada patronların örgütlü duruşuna karşılık işçilerin kendi örgütlülüğünü yaratamadığına vurgu yapıldı. Biraraya gelememenin, işyerlerinde kölelik uygulamalarının sürmesi anlamına geldiğini söyleyen Forum Hazırlık Komitesi sözcüsü, ortak sorunlara karşı biraraya gelerek örgütlenmek gerektiğini ifade etti. Direnen ve mücadele eden işçilerin, patronlar karşısında masaya yumruğunu vurduğunu dile getiren sözcü, Greif işçilerinin ekonomik kazanımların yanı sıra demokratik kazanımlar da sağladığını belirtti. İnsanca ve onurlu bir yaşam sürmenin tek yolunun örgütlenip mücadele etmekten geçtiğini sözlerine ekleyen Hazırlık Komitesi sözcüsü işçilerin nasıl örgütleneceği sorusunun yanıtını bulmak için, işçilerin sınıf kimliğini edinmesinin önemine dikkat çekti. İşçiler arasındaki güven sorununu aşmanın önemine değinen sözcü, fabrikalardaki örgütlenme süreçlerinde taban örgütlülükleri yaratmanın, bölüm komiteleri ve fabrika komiteleri oluşturarak mücadeleyi ilerletmenin gerekliliğini sözlerine ekledi.

Sendikal hareketin içerisinde bulunduğu tabloya da değinen sözcü, sarı sendikal anlayışların sınıf mücadelesine verdiği zararlara değindi. Fabrikalarda üretimden gelen gücü kullanmaya yönelik adımlar atılması ihtiyacına değinen forum sözcüsü, forumla beraber fabrikalarda ve bölgede örgütlenme mücadelelerini yaygınlaştırmanın önemine vurgu yaptı.

Bölgedeki çalışma koşullarına dair konuşan DİSK/Tekstil Esenyurt Bölge Temsilcisi Engin Yılgın ise binlerce fabrikanın ve işletmenin bulunduğu bölgede taşeronlaşma, güvencesizlik, düşük ücret ve iş cinayetlerinin yaygınca yaşandığı havzada, sendikal örgütlülüğün yok denecek kadar az olduğu bilgisini verdi. Bu sorunlara ortak çözüm üretmek için forumun önemli bir imkan olduğunu söyleyen Yılgın, “Sömürü ve kölelik koşulları kader değildir!” dedi.

Yılgın’ın ardından söz alan bir deri işçisi, işçiler arasındaki güven sorununa değindi. İşçiler arasındaki güvensizliğin, patronların ayak oyunlarının tutmasına neden olduğunu dile getiren deri işçisi, fabrikadaki çalışma koşulları ve uzun çalışma saatlerine dikkat çekti.

Serbest kürsüde söz alan bir Greif işçisi ise fabrikadaki örgütlenme mücadelesi başlamadan önceki tabloyla sonrasındaki süreci karşılaştırdı. Örgütlülüğün tüm işçilere güven verdiğini söyleyen “Bir insan korkak olduğu sürece o insanın üzerindeki eşek sayısı bitmez” diyen işçi, birtakım hakları kazanmanın yeterli olmadığını, asıl sürecin bundan sonra başladığını ifade etti.

Yemek şirketi Sardunya’da çalışan bir işçi, düşük ücret dayatmaları ve keyfi uygulamalara değindi. Güven sorununun aşılması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren işçi, geçtiğimiz yıl yürüttükleri örgütlenme çalışması sonucunda birtakım hakları elde ettikleri bilgisini verdi. Sermayenin saldırı planlarına da değinen işçi, kıdem tazminatının gaspı saldırısının yerel seçimler sonrasında bu saldırının hayata geçirileceğini ifade etti. İşçi sınıfının sadece Türkiye’de değil dünya genelinde mücadele deneyimleri yarattığını belirten işçi, Kamboçya’daki işçilerin örgütlenme mücadelesini örnek verdi.

Patronların, işçileri çeşitli yapay ayrımlarla bölmeye çalıştığını dile getiren başka bir Greif işçisi, bu ayrımlara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Taşeron köleliktir!”

İşyerlerindeki taşeron köleliğine değinen TÜMTİS üyesi DHL Lojistik işçisi, Türkiye’deki taşeron köleliğine ilişkin bilgilendirmede bulundu. DHL Lojistik’teki sendikal örgütlenme mücadelesine ilişkin bilgilendirmede bulunan işçi, DHL’deki taşeron çalışmanın son bulması için toplu sözleşme sürecinde mücadele edildiğini dile getirdi. “İnanmak her zaman önemlidir” diyen DHL işçisi patronların kendi sınıf çıkarları için örgütlendiğini, işçilerin ise kendi sınıf çıkarları için örgütlenmesi gerektiğini dile getirdi. “Patronlar birliğine karşı işçi birliği!” şiarıyla mücadeleyi büyütme çağrısı yapan DHL işçisinin ardından bir tekstil işçisi söz aldı.

Sendikal örgütlenme nedeniyle Korozo Ambalaj’da işten atılan bir işçi ise, patronların emek hırsızlığı üzerinde durdu. Örgütlenme ve mücadele eğiliminin arttığına dikkat çeken Korozo işçisi, patronların yalanlarına ve saldırılarına karşı birlik olma çağrısı yaptı. Korozo’daki örgütlenme girişimleri sürecinde sendikanın ayak direme ve ihanetine değinen işçi, sendikaları patron uşaklarına bırakmamak ve işçilerin sendika yönetimlerine gelmesi gerektiğini dile getirdi.

8 Mart’a hazırlık çağrısı

Kürsüden söz alan kadın bir tekstil işçisi, kadın işçilerin fabrikalarda ve toplumsal yaşamda karşı karşıya kaldıkları sorunları sıraladı. İşyerinde cinsel taciz, baskı ve hakaretlere dikkat çeken kadın işçi, kadın cinayetlerinin yıllara göre dağılımına dair istatistiki bilgiler verdi. AKP döneminde kadın cinayetlerinin artışına ve kadın emeğinin daha da görünmez hale geldiğine değinen işçi, kendi işyerinde yaşadığı sorunlara değindi.

Forumun ardından bölgede 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik bir çalışma yürütülmesi gerektiğini söyleyen kadın işçi kadın-erkek el ele örgütlü mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı.

Kürsüden söz alan Punto Deri işçisi, sendikayı sendika yapanın işçiler olduğunu söyledi. Sendikal bürokrasiye yönelttiği eleştirilerin ardından Punto işçisi, artık sınıf bilincini kuşanarak örgütlendiklerini belirtti ve “Bundan sonra ezilmeyeceğiz” dedi. Punto işçisi bundan sonra patronların karşısına daha güçlü çıkılacağını vurguladı.

İşçilerin işyerlerindeki sorunlarını aktarmalarının ardından “Nasıl örgütleneceğiz?” sorusunun yanıtı arandı. Divan, forumdan karar alarak ayrılmanın önemine dikkat çekti. Daha sonra örgütlenmenin sorunlarına dair söz tekrar işçilere bırakıldı.

Kürsüye çıkan bir tekstil işçisi, sadece kendi fabrikaları için değil, bölgedeki tüm fabrikaların örgütlenmesi için çaba harcanması gerektiğinin altını çizdi. Sorunlara topyekun bakılmasına dikkat çeken tekstil işçisi, toplantıların devam etmesini önererek, bölgedeki fabrikalarda yaşanan sorunlara hakim olunmasını söyledi.

Daha sonra ise önümüzdeki haftalarda etkinliğin tekrar yapılıp yapılmayacağına dair oylama yapıldı. İşçilerin tamamı etkinliğin tekrarlanması yönünde oy kullandı. Forum Hazırlık Komitesi ise işçilerin daha büyük etkinlikler örgütlenmesi için çaba harcaması gerektiğinin altını çizdi.

Forumda yürütülen tartışmalar sonucunda Mart ayında geniş katılımlı bir işçi etkinliğinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kızıl Bayrak / Esenyurt

 
§