10 Ocak 2014
Sayi: KB 2014/02

Yıkalım bu köhne düzeni!
Çürümüş düzende iktidar ve rant savaşı
Korkularınızı büyüteceğiz!
Gerici kapışma ve TIR olayı
Zam furyası başladı
Hrant Dink davasında 3. duruşma
“Devrim ve sosyalizm mücadelesine dört elle sarılacağız!”
“Yasa geçti, ama mücadelemiz sürecek!”
AKP’yi kurtaran kaynak: Özelleştirme
Feniş işçileri Aloğlu’nun peşinde!
“Hırsız patron, işbirlikçi sendika!”
Limanda eylemli sınıf dayanışması!
Bakanın iftihar tablosu
Sınıf devrimcilerinden mücadele çağrısı
Devrimci temellerde yenilenme ihtiyacı ve KESK genel kurulları / 2
Cenevre-2 Konferansı yaklaşırken çatışmalar şiddetleniyor
Cihatçı tetikçiler savaşı Irak’a taşıdılar
“Tehlikeli Bölge” ilanı ve polis devleti
Düzene karşı devrim!
İzmir’de Ekim Gençliği okurlarına saldırı
Bu daha başlangıç...
Roboski’nin adaleti zamanın ellerinde!
Alevilere dönük yeni asimilasyon hamlesi: Kızılelma
İzmir Gezi Tutsak Aileleri Ankara’daydı!
Devrimci tutsaklardan yeni yıl mesajları...
Yolsuzluk yapanlara ve hırsızlara açık mektup...
Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

AKP’yi kurtaran kaynak: Özelleştirme

 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son on yılda özelleştirmelerden gelen maddi kaynağı açıkladı. Şimşek, özelleştirmelere ilişkin soru önergesine verdiği cevapla 2003-2013 Kasım döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarını sundu. Şimşek’in sunduğu verilere göre, AKP döneminde yoğunlaşan özelleştirme çalışmaları sonucunda 50.1 milyar ABD Doları elde edildi.

Şimşek cevapta, “Özelleştirilen kuruluşlara, özelleştirme fonu dışında herhangi bir bütçe kaleminden kaynak aktarılmamıştır” diyerek çekilen peşkeşi örtmeye çalıştı. Kaynak aktarılmasından bağımsız olarak kamu işletmeleri patronlara değerlerinin altına satıldı.

Özelleştirilmelerin ardından tasfiye edilen kamu çalışanlarının durumunu da aktaran Şimşek, “Bu personelden 40 bin 86’sı 4046 sayılı Kanunun 22’nci maddesi kapsamında, 62 bin 153 personel ise 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki esaslar çerçevesinde kamu kurumlarına yerleştirilmiştir” dedi. AKP yaptığı düzenlemelerle başka kurumlara aktardığı çalışanların birçok hakkını gasp edip kölelik dayatmalarını arttırmıştı.

AKP döneminde sermayenin bitirilmesini beklediği birçok önemli özelleştirme tamamlandı. SEKA, TEKEL, Türk Telekom, PETKİM, Erdemir, Tüpraş sermayeye peşkeş çekildi. Bu süreçte özelleştirme politikasıysa son hız uygulanmaya devam ediliyor. PTT’nin özelleştirilmesi için yasal düzenlemeler, Muğla Yatağan, Kemerköy, Yeniköy termik santral ve madenlerinin özelleştirilme ihalesi gibi adımlarla devam eden süreç AKP’nin ekonomide ayakta kalmasını sağlayan para desteğini sunuyor.

AKP, Alsancak Kruvaziyer Liman Alanı, Bafra Karaköy Tarım İşletmesi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, TCDD Derince Limanı, şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi gibi yeni ihale süreçleriyle 2014 içinde özelleştirmeye devam edecek.

 

 

 

 

‘Tam gün’ yasa tasarısı meclisten geçti

 

Kamuoyunda ‘tam gün’ tasarısı olarak bilinen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair ‘Torba Tasarı”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Sağlığın ticarileşmesi ve sağlık emekçileri üzerindeki emek sömürüsünün katmerlenmesini sağlayan, Gezi Direnişi’nde yaralılara yardım eden sağlık çalışanlarından adeta öç alırcasına, yardımları izne tabi kılan ve uymayanlara para, hapis cezası öngören yasada yapılan değişikliklerin bazıları şöyle:

- Profesör ve doçentler, mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalışabilecek. Bu şekilde çalışabilecek öğretim üyeleri, yüzde 50’si uygulama, yüzde 50’si de akademik faaliyetlerden oluşacak önceki yılın performans kriterlerine göre belirlenecek.

- Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversitelerle birlikte kullanımdaki hastanelerde çalışan profesör ve doçent tabipler, kurumsal sözleşme ile özel hastanelerde ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek.

- Öğretim üyesinin mesai dışında üniversitede sunduğu hizmetten elde edilen gelirin yarısı kendisine verilecek.

- Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mesai saatleri dışında ayda asgari 8 saat nöbet tutacak.

- Hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni adıyla üç yeni “yardımcı sağlık mesleği” geliyor. Ebelik eğitimi lisans seviyesine çıkarılıyor.

- Ruhsatsız ve yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

 
§