20 Nisan 2012
Sayı: SYKB 2012/16

 Kızıl Bayrak'tan
Kurultayın gücüyle devrimci 1 Mayıs’a
yeni mevziler kazanmaya!
Sermaye iktidarının komşu halkları hedef alan saldırganlığı devam ediyor...
Newroz direngenliğine
tutuklama terörü
Karadağ davasının aynasında
düzen gerçeği
Bosch’ta deviremeyen darbe güçlendirdi
Bosch’ta patron-çete
saldırısına protesto
Türk Metal çetesi
Bosch işçilerine saldırdı!
Sınıf devrimcileri 1 Mayıs’a hazırlanıyor!
GOP’ta 1 Mayıs şenliği gerçekleşti
Sermayenin saldırılarına karşı
1 Mayıs’a!..
Taşeron İşçileri Kurultayı işçi kürsüsü oldu
DİSK/Genel-İş yöneticileri kurultayı değerlendirdi
Tarihten güncelliğe dünyada ve Türkiye’de 1 Mayıs - H. Fırat
Yunanistan, sınıf mücadelesinde dönüm noktası...-V.Yaraşır
Mısır’da gerici iktidar çatışmaları
BM’den Suriye’ye gözlemci heyeti
Kıbrıs BES yeniden
süresiz grevde.
Ekim Gençliği 1 Mayıs’a hazırlanıyor!..
ODTÜ öğrencileri
mücadeleyi büyütüyor
Eğitim hakkına sahip çık!
Osmangazi Üniversitesi’nde
cami yapımı...
10. BİR-KAR Gençlik Kampı başarıyla gerçekleşti!..
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 2012 1 Mayıs’ına sayılı günler kaldı...

Tüm cephelerde 1 Mayıs’a yönelik hazırlıklar hızlanmış bulunuyor.

Sendikal cephede DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Türk-İş, Hak-İş, Kamu-Sen ve diğer gerici kamu sendikaları konfederasyonları ile birlikte 1 Mayıs’ı ortak kutlama yönündeki girişimleri gelinen yerde boşa çıkmış bulunuyor. Haftalardır süren pazarlık ve görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine dört örgütün çağrısıyla İstanbul 1 Mayısı’nın Taksim’de kutlanması için girişimler başlatılmış bulunuyor. Bu dört emek örgütü 1 Mayıs’ı ilerici ve devrimci güçlerle “birlikte örgütlemek” adına ortak davranmaya çağırıyor.

Bu çerçevede yapılan ilk toplantıda “emek örgüt”leri her zamanki bilenen tutumlarının yeni bir örneğini sunmuş durumdalar. Önden gerici sendikal konfederasyonları sürecin bir parçası haline getirmek için yaptıkları tüm pazarlıkların sonuçsuz kalmasının yol açtığı zaman kaybını telafi etmek adına, apar-topar bir 1 Mayıs kutlaması yapmanın hesabı içindedirler.

Bu tutumlarıyla görünüşte devrimci güçlerle ortak davranmak için çaba harcıyorlar. Oysa görünürdeki tutum böyle olsa bile, mevcut tutum buna uygun değil. 1 Mayıs’ı ilerici ve devrimci güçlerle birlikte ve bir ön hazırlık temelinde örgütlemek söz konusu değil. Buradaki çabanın ne anlama geldiği ise yeterince açık. Her yıl tekrarlanan oyun bir kez daha sahneleniyor.

Taksim’in kazanılmasında özel bir rol oynayan devrimci ve ilerici güçler, 1 Mayıs’ta hazırlanan oyunda birer “figüran” olarak sahneye sürülmek isteniyor. Oysa devrimci güçlerin 1 Mayıs’ın örgütlenmesinde çok daha özel bir rol almaları işin doğası gereğidir. Sahnelenen oyunda buna alan açılması söz konusu değil. Her adımda “emek örgüt”lerinin damgasını vuracağı bir zemin olarak hazırlıkları süren 1 Mayıs kutlamaları bunu göstermektedir.

Bu yılki 1 Mayıs’ın sınıf ve emekçiler cephesinden sermayenin sömürü ve kölelik saldırılarına, faşist baskı ve teröre, emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı mücadele kararlılığının ve direnme ruhunun yüzbinler olarak alana akması için tam bir seferberlik içinde olunması bir zorunluluktur.

1 Mayıs’a sayılı günlerin kaldığı bugünlerde tüm ilerici ve devrimci güçler, bunun bilinci ve sorumluluğu ile hareket etmelidir.

Sınıf devrimcileri, 1 Mayıs’a yönelik ön hazırlık çalışmalarını bir taraftan sürdürürken öte yandan da 1 Mayıs’ta alanlara en kitlesel katılımı sağlamak için büyük bir enerji, inisiyatif ve çaba ortaya koymalıdır.