26 Kasım 2010
Sayı: SİKB 2010/45

 Kızıl Bayrak'tan
NATO’nun “yeni konsepti”yle
tescillenen uşaklık!
Sicilli işbirlikçilerin “eksen”i emperyalizme uşaklık!.
Metal cephesini
güçlendirme sorumluluğu
Mehmet Beşeli: Metal işçisinden
korku bu anlaşmaya sinmiştir
Tofaş işçisiyle Türk Metal’in satış anlaşması üzerine konuştuk.
Metal işçileri: Taslağımızın arkasındayız, greve kadar gideriz!
İnsanca yaşamaya yeterli
asgari ücret için mücadeleye!ı
“Ulusal istihdam stratejisi” saldırısına karşı mücadeleye!
TEKEL işçileri: Güvencesiz çalışmaya karşı birleşelim!
BETESAN’da baskılara
rağmen direniş
TKİP devrimin ve
komünizmin bayrağını yükseklerde tutacaktır!
Almanya’da coşkulu
12. yıl kutlaması!
Parti örgütlerinden gelen mesajlar.
Alaattin Karadağ yoldaş vurulduğu yerde anıldı!
Alaattin Karadağ
mezarı başında anıldı!
Alaattin Karadağ’ın yoldaşları ve dostları Taksim’deydi!.
Katliamın 10. yılında 39 er sanık sandalyesinde
Almanya’da sıcak sonbahar
ve görevler
ABD İsrail’i “barış” için silahlandıracak
Haiti’deki trajedi
emperyalistlerin eseri
Kadına yönelik şiddetin kaynağı kapitalizmdir!.
Eğitim emekçileri alanlardaydı!..
Aleviler İzmir’de oturma eyleminde
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...


Gazetemizin yayına hazırlandığı saatlerde Mersin’de direnişlerini sürdüren Akdeniz Çivi işçilerinin CHP il binasını işgal ettikleri haberi geldi. Böylelikle ÇEL-MER ve Mutaş işçilerinden sonra bir başka işçi bölüğü daha işgal yolunu tutarak militan mücadele bayrağını yükseltmiş oldu.

Akdeniz Çivi işçileri bu eylemleriyle aynı zamanda ise “sol” ve “emekten yana” cilası çekilmeye çalışılan CHP’nin ve yönetiminin maskesini düşürdüler. CHP eskisi ve yenisiyle ne devrimcilerin ne de emekçilerin partisidir. CHP asalakların partisidir.

İşgal eyleminden sonra CHP yönetimi adım atsa da bu gerçek değişmez. Zira bu durumu kurtarmak için yapılmış bir manevradan öte anlam taşımayacaktır. Öyle ki Akdeniz Çivi işçileri işgal eyleminden günler önce defalarca CHP’yi uyarmış, ancak hiçbir yanıt alamamışlardı.

Direnişçi Akdeniz Çivi işçilerinin işgal eylemini selamlıyor, yanlarında olduğumuzu duyuruyoruz.

Bu militan ruhun yaşatılmasına ve çoğaltılmasına ihtiyaç var. Çünkü yine metal işkolunda devam eden grup TİS süreci son derece kritik bir eşiğe dayanmış durumda. Türk Metal çetesinin imzaladığı satış sözleşmesinin ardından, metal işçileri bu ihanet barikatını aşma sınavıyla yüz yüze. Gazetemizde konuya ilişkin bir dizi değerlendirme ile birlikte işçilerin mücadele ve grev kararlılıklarını ortaya koyan görüşlerini de okuyabilirsiniz.

Metal işçilerinin bu süreci militan bir ruhla kazanmaları, işçi sınıfı için çok önemli bir eşiğin aşılması anlamına gelecektir. Eğer metal işçileri MESS’i ve ihanet şebekesini yenerlerse işçi sınıfı çok önemli bir engeli aşmış olacaktır. Bu nedenle metal işçilerinin verdikleri mücadeleyi büyütmek günün en önemli görevlerindendir.

NATO’nun “Yeni Konsepti” ve “Füze Kalkanı Projesi” gazetemizin diğer bir ana gündemi oldu. Emperyalist saldırganlığı yeni bir düzeye çıkaran bu adımlar, her şeyden önce “eksen kayması” tartışmalarına bir nokta koyarak AKP’nin emperyalizme uşaklığını tescilledi. AKP şefleri ve satılık medya bu çarpıcı uşaklık tablosunu gizlemeye çalışıyor. Ancak başaramıyor. AKP şefleri eliyle sermaye devleti emperyalizme ve siyonizme kalkan olmuştur.

Bu durum emperyalist saldırganlık ve uşaklığa karşı mücadeleyi yakıcı kılmıştır. Devrimci ve ilerici güçler bu gerçeği gözönünde bulundurarak hareket etmelidirler.

Gazetemizde komünist işçi Alaattin Karadağ’ın katledilişinin yıldönümüyle ilgili yapılan eylem ve anma etkinliklerine de genişçe yer ayırdık. Yoldaşın anısı önünde buradan saygıyla eğilirken, katillerinden hesap sorma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye Komünist İşçi Partisi’nin (TKİP) 12. mücadele yılı ve Ekim Devrimi’nin 93. yılı vesilesiyle Avrupa’da düzenlenen geceyle ilgili yazılar da gazetemizin bir diğer gündemini oluşturdu. Ülkenin devrimci geleceğini temsil eden “Yeni Ekimler’in Partisi”ni bir kez daha tüm devrimci coşkumuzla selamlıyoruz.

***

Liselilerin Sesi’nin 37. sayısı yayınlandı. Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirsiniz.