05 Kasım 2010
Sayı: SİKB 2010/43

 Kızıl Bayrak'tan
Sınıfın birleşik mücadele ihtiyacı ve
bazı girişimler üzerine
Kürt sorununa düzen içi çözüm arayışları sürüyor
Ankara’daki işbirlikçiler emperyalist/siyonist güçlere ‘kalkan’ olma yolunda
Sermayeye kaynak emekçiye
sefalet bütçesi!.
“Alaattin’i katledenlerden
hesap soracağız!”
Polis katlediyor
yargı aklıyor!.
İzmir Sendikalar Birliği Çalıştayı gerçekleşti
İzmir Sendikalar Birliği ve hareketin ihtiyaçları
Katılımcılarla sınıf hareketi ve İzmir Sendikalar Birliği
üzerine konuştuk
Akdeniz Çivi işçileri sendika hakkı için direnişte!.
Mutaş’ta fabrika işgali sona erdi!
Satışa geçit vermemek için mücadele barikatlarına!
Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu Kasım Ayı
Toplantısı Sonuçları
BETESAN işçisi
direnişin simgesi..
BETESAN direnişinin sesi Taksim’de yankılandı
İşçi ve emekçi hareketinden..
Zam soygunu toplu taşımayla devam ediyor
6 Kasım eylem ve
etkinliklerinden.
YTÜ’de yaşananlar üzerine..
BP’nin suç ortağı Halliburton.
Türban, kadınlar üzerinde baskı ve köleliğin simgesidir…
“Zorunlu din dersleri
Hapishaneler düzenin aynasıdır
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...


Gazetemizin yayınını izleyen günler mücadele gündemi açısından oldukça yoğun.

Hemen birkaç gün sonra 6 Kasım’da gençlik alanlarda olacak. YÖK’e ve YÖK düzenine karşı “gelecek ve özgürlük” taleplerini yükseltecek. Kitlesel ve coşkulu bir 6 Kasım tablosu, devlet tarafından gençlik üzerinde kurulmaya çalışılan sistematik baskı ve terör cenderesini kırmak için güçlü bir adım olacaktır.

6 Kasım eylemliliklerinin tablosuna ancak önümüzdeki sayımızda yer verebileceğiz. Bu sayımızda ise 6 Kasım hazırlıklarıyla ilgili haberler yer alıyor. Bu haberlere bakıldığında gençliğin yaygın ve yoğun bir hazırlık yaptığı görülüyor.

Önümüzdeki haftanın bir diğer temel gündemi de Alaattin yoldaşın katledilmesiyle ilgili açılan davanın 2. duruşması. 9 Kasım günü görülecek olan duruşma için bir süredir hazırlıklar sürüyor. Amaç katil polisleri aklama mekanizması olarak çalışan yargıya geçit vermemek. Katillerin yakasını bırakmamak ve hesap sormak. Bunun için davanın görüleceği gün ve saatte kitlesel biçimde Adliye önünde olunacak. Bu gündemle ilgili güncel gelişmeleri sitemizden izleyebilirsiniz.

Duruşmanın ardından da Alaattin yoldaşın katledilmesinin yıldönümü geliyor. Bu yıldönümünü bir yandan polis terörü ve cinayetlerine karşı mücadeleyi yükseltmek hedefiyle ele alırken, diğer yandan da yoldaşımızın komünist kimliği ve kişiliğini kavramanın bir vesilesi yapacağız.

Gazetemizde de ayrıntılı haber ve değerlendirmelere konu ettiğimiz metal grup TİS süreci de gündemdeki yerini koruyor. Sınıf mücadelesinin bir ön cephesi gibi görülmesi gereken sürecin seyrini sınıftan yana belirlemek büyük önem kazanmıştır. İhanet ve mücadele arasındaki mücadelenin geleceğinin belirleneceği şu günlerde TİS süreci öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek.

Son olarak bu haftanın en önemli özelliği “Parti ve Devrim” haftası olmasıydı. Ekim Devrimi’nin 93. Yeni Ekimler’in partisinin 13. mücadele yılını kutluyoruz. Konuyu ön kapağımıza taşıdık. Kurulu düzenden ve yarattığı tüm sorunlardan kurtulmak için Ekim Devrimi’nin yolundan başka yol yoktur. Bu düşünceyi öne çıkardık. Gündemle ilgili etkinliklerin ayrıntılı bir tablosuna yine ancak önümüzdeki sayıda yer verebileceğiz.

Bu vesileyle tüm yoldaşlarımızı Parti ve Devrim davasına güç taşımak üzere daha büyük bir kararlılık ve enerjiyle sürece yüklenmeye çağırıyoruz.