02 Ekim 2009
Sayı: SİKB 2009/38

  Kızıl Bayrak'tan
  İMF-DB zirvesi ve emek örgütlerinin tutumu
  Keskinleşen emperyalist rekabet ve sonuçsuz kalan işbirliği arayışları
G-20 Zirvesi gerçekleşti...
Sermaye devleti “Alevi açılımı” adı altında Alevi işçi-emekçilerini aldatmaya çalışı
Emperyalist haydutlardan hesap sormak için sokağa, eyleme!
  Devlet emperyalist haydutları baskı ve terörle korumaya hazırlanıyor...
  Haydutlar zirvesine karşı
sokaklar ısınıyor!
  Entes direnişinden.
  İşçi ve emekçi hareketinden.
  Üniversitelerde devrimci faaliyetlerden....
  Demokrasi mücadelesi ve Kürt sorunu/4
  10. Ulaşım Şurası İstanbul’da toplandı...
  Güven Elektrik’teki sendikal örgütlenme deneyimi üzerine…
  Ulucanlar direnişinin 10. yılında 10 kızıl yıldızımızı selamladık!..
  “Zere ve hasta tutsaklara özgürlük!” eylemleri sürüyor...
  Barack Obama
siyonist şeflerle aynı safta!
  Honduras halkı askeri
diktatörlüğe meydan okuyor!
  Sermayenin saldırılarına karşı
her yerde eylem ve direniş!
  Şovenizm ve demokrasi kültürü
M. Can Yüce
  Habip yoldaş devrim ve sosyalizm davamızda yaşıyor!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Günlerdir çeşitli eylem ve etkinliklerle protestoya hazırlanılan İMF-Dünya Bankası toplantıları, bu günlerde başlamış bulunuyor. Emperyalistlerin kodamanları, memurları ve uzmanları İstanbul’a gelmeye devam ediyor. Fakat sokaklar da ısınıyor. Devrimci ve ilerici güçler bu haydut takımını protestolarla karşılıyor.
Önümüzdeki günlerde eylemlerin yoğunluğu da giderek artacak. Kuşkusuz öfkenin ortaya konulduğu her eylem oldukça önemli. Basın açıklamalarından yürüyüşlere, çeşitli sokak etkinliklerinden militan kitle gösterilerine kadar zengin bir çeşitlilikte gerçekleşen bu eylemler, İstanbul’da toplanma cüretinde bulunanlara verilmiş bir yanıt olacak.
İMF ve DB’nin krizin yıkımından ve işçi-emekçilere acımasızca fatura edilmesinden dolayı birinci dereceden sorumluluk taşıdığı biliniyor. Ayrıca emperyalistler, uzun zamandır körelmiş olan bu silahlarını yeniden parlatılıp keskinleştirerek emekçi halkların üzerine salmaya hazırlanıyor. Yapılan toplantılar da esas olarak bu amaca hizmet ediyor.
Bu gerçeğin bilinciyle yapılacak eylem ve etkinliklerin iki ana hedefi var. İlki bu haydutların işçi sınıfı ve emekçi halklara karşı işledikleri sayısız suçun hesabını sormaktır. Bunun için işçi ve emekçiler saflarında birikmiş öfkeyi sokağa taşımak gerekiyor. Diğeri ise, yeni saldırı planlarına engel olmaktır. Bunun için de sokağa taşınacak öfke etkili eylemler yoluyla haydutlara yöneltilmelidir. Böylelikle, emperyalizmin bu kirli suç örgütleri ve onun haydut takımına rahat yüzü vermemeli, elimizin yakalarında olduğunu her an gösterebilmeliyiz.
Zirveye karşı bu hedeflerle bir araya gelen devrimci ve ilerici kurumların oluşturduğu Birlik’in kitlesel eylemler dışında dar ama militan kadro eylemlerine başvurmasının kaynağında da böyle bir yaklaşım var. Bu dar ama militan eylemlilikler zirve öncesinde haydutlara ve işbirlikçilerine bir gözdağı niteliği taşıyor, aynı zamanda bu haydutlara karşı gösterilecek militan tepkinin meşruluğunu anlatıyor. Zirvenin başladığı bugünlerde eylemlerin kapsamı genişleyecek ve niteliği yükselecek. Ancak, artık militanlığın kitlesellikle birleştirilmesi gerekiyor. Çünkü ancak böylelikle bu haydut takımını engellemek, engellenemiyorsa da bulundukları yerde kuşatarak soluksuz bırakmak mümkün olacak.
Bu aşamada planlanan eylem hattında kararlılıkla yürüme çağrısı yapıyoruz. Fakat bununla birlikte işçi ve emekçileri sokağa taşımak konusunda yoğunlaştırılmış bir kitle seferberliği içerisinde olmayı bir an olsun bile unutmamalı ve kesintisiz biçimde tüm pratiğimiz böyle bir seferberlikle içiçe yürümelidir. Hedef, işçi ve emekçilerin öfkesini militan yollardan haydutlara yöneltebilmektir. Hedef bir yandan İstanbul’u bu haydutlara dar ederken, diğer yandan ise bunu işçi sınıfı ve emekçi hareketini toparlamanın bir fırsatı olarak değerlendirmektir.
Bu anlayışla, başta yoldaşlarımız olmak üzere tüm devrimci ve ilerici güçleri, şu durumda kalan sayılı günleri gerçek bir yüklenmeyle karşılamaya çağırıyoruz.