12 Haziran 2009
Sayı: SİKB 2009/22

  Kızıl Bayrak'tan
  Mücadele sertleşirken...
  “Ekonomik teşvik ve istihdam paketi”nin özü özeti
Kürt sorununun “çözüm”üne yönelik yeni ekonomi paketi...
Kent AŞ direnişi
İşçi ve emekçi hareketinden…
  Kapitalizmin krizine karşı 15-16 Haziran Direnişi'nden öğrenilmesi gerekenler
  Tersaneler cehennem,
işçiler köle kalmayacak!
AKP’nin sözde Alevi açılımı...
  Eğitimde fırsat eşitliğinden ve seçme özgürlüğünden bahsedenler sermayenin sözcüleridir...
  ÖSS mitinglerinden...
  Kapitalizm doğanın ve insanlığın geleceğini yok ediyor!
  Dünya Emekçi Kadınlar
Konferansı’na doğru
  Obama’nın Kahire vaazı…
  Pakistan’da iç savaşın perde arkası - Knut Mellenthin
  Taraf’ın Taraf’ı...
  Engin Çeber davası sürüyor...
  Bir kitap tanıtımı ve
yazarının okura çağrısı...
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Kızıl Bayrak 15. yılını doldurdu.

Kızıl Bayrak, 15 yıllık bu onurlu tarihi boyunca devrimin ve sosyalizmin sesi, işçi sınıfının tarihsel çıkarlarının temsilcisi ve süren mücadelesinin aynası oldu. Sadece yansıtmakla kalmadı. Devrim ve sosyalizm davasının en önemli silahlarından biri olarak bu mücadeleye yön verdi, ışık tuttu.

Kızıl Bayrak, bu misyonla, işçi sınıfı ve emekçi hareketinin önündeki engellerle savaşım içinde oldu. Bu savaşımda bir yandan işçi ve emekçileri uyarıp aydınlattı. Diğer yandan ise başta sendika bürokratları ve liberal-reformistler olmak üzere sınıf hareketinin önündeki engellere karşı ilkelere dayalı keskin bir ideolojik-politik mücadele yürüttü.

Kızıl Bayrak’ın ideolojik-politik mücadelesinin hedeflerinden biri de geleneksel devrimci-demokrat hareketti. Bu hareketin popülist çizgisine karşı proleter sosyalizm çizgisinde kesintisiz bir mücadele yürüttü. Bununla birlikte bu akımlar içerisinde sürekli olarak kendisini üreten reformist eğilimlere ve kuyrukçu savrulmalara karşı durdu. Aynı zamanda Kürt hareketini tasfiyeye yönelik çizgiye karşı kararlı bir mücadele yürüttü.

Ancak bunları yaparken şovenist cereyana ve kirli savaşa cephe almakta tereddüt etmedi. Faşist teröre karşı devrimci dayanışmanın en güzel örneklerini verdi. Aynı zamanda devrimci yiğitliğin ve onurun yazılı olduğu tarihimizin devrimci mirasının sahiplenilmesi, korunması ve yarına taşınmasında bir bayrak oldu.

İşte bunun için sayısız kez saldırıya uğradı. Toplatıldı, büroları basıldı, yargı terörüyle susturulmaya çalışıldı. Çalışanları gözaltına alınıp işkencelerden geçirildi, tutuklandı. Haklarında onlarca yılı bulan hapis cezaları, milyarlarca liralık para cezaları kesildi.

Tüm bu saldırıları ve daha nice zorluğu göğüsleyen Kızıl Bayrak 15 yıl boyunca, her sınavdan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır.

15. yıldönümünde Kızıl Bayrak’ı coşkuyla ve gururla dalgalandıralım. Ama onu daha da yükseklere taşımak için daha sıkı kavrayalım, daha güçlü tutalım, daha büyük bir enerjiyle taşıyalım. 15. yılın coşkusunu ve onurunu, onu her bakımdan güçlendirmenin olanağı haline getirelim.

Tüm yoldaşlarımızı ve okurlarımızı 15. yılın coşkusuyla selamlıyor, her bakımdan daha güçlü bir Kızıl Bayrak için seferber olmaya, katkı sunmaya çağırıyoruz.

Kızıl Bayrak yukarı daha daha yukarı!

***

Aylık Sosyalist Gençlik Dergisi Ekim Gençliği’nin 118. 2009 yaz sayısı çıktı. Dergiyi Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirsiniz.