24 Nisan 2009
Sayı: SİKB 2009/16

  Kızıl Bayrak'tan
   Engeller aşılacak Taksim kazanılacak!
  Devrimci 1 Mayıs Platformu’ndan çağrı:
DTP’ye yönelik operasyon Kürt hareketini tasfiye etme saldırısıdır…
BDSP’nin 1 Mayıs faaliyetlerinden…
Gençliğin 1 Mayıs faaliyetlerinden...
  Çiğli’de direnişçi işçiler 1 Mayıs’a çağırdı...
  1 Mayıs ve Taksim iradesinin anlamı
  Baskıya, sömürüye, eşitsizliğe ve saldırılara karşı 1 Mayıs’a, Taksim’e!
  İşçi ve emekçi hareketinden….
  Hatice Yürekli yoldaşı saygıyla anıyoruz...
  Direnişçi kadınların mücadele çağrısı!
  8. Bir-Kar Gençlik Kampı başarıyla gerçekleştirildi…
  ABD patentli planın açmazları…
  Barack Obama’nın Latin Amerika açılımı…
  Batılı emperyalistler ırkçı-siyonistlerin kalkanı!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

1 Mayıs’a bir hafta kaldı. Ön hazırlık süreci dikkate alındığında ne yazık ki bu 1 Mayıs’ın genel planda etkin ve yaygın bir çalışmaya konu edildiği söylenemez. İstanbul dışındaki birçok ilde sendika bürokratları 1 Mayıs’ı tekellerinde görmeye devam etmekte, DİSK’in merkezi İstanbul kararı nedeniyle DİSK şubeleri 1 Mayıs’ın örgütleyicisi olmamaktadır vb.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen sınıf devrimcileri kendi cephelerinden hem toplam süreçlere müdahale etmeye çalışmışlar hem de devrimci seçim çalışmasının ardından kapitalizmin krizine karşı işçi ve emekçi kitleleri 1 Mayıs’ta mücadele alanlarına çağırmışlardır.

Gelinen aşamada tüm Türkiye’de etkisi hissedilen ve belirleyici olan Taksim 1 Mayısı üzerinden yürüyen tartışmaları hızla geride bırakılmalıdır. Türk-İş ve Hak-İş gericiliğinin yanı sıra reformist liberal güçler de kendi cephelerinden, işçi sınıfının ileri bir çıkışı olan Taksim 1 Mayısı’na saldırmaktadırlar. TKP şahsında olduğu gibi kimileri “tek ve kitlesel 1 Mayıs”, EMEP şahsında olduğu gibi kimileri de “birleşik ve kitlesel 1 Mayıs” söyleminin arkasına sığınarak Taksim kaçkınlıklarını gerekçelendirmeye çalışmaktadırlar. Düzen güçlerinin işini kolaylaştıran, onlara “sol”dan destek sunan reformist liberal çevreler Hak-İş ve Türk-İş bürokratlarıyla birlikte aynı gerici zeminde durmaktadırlar.

Bu saatten sonra bu türden gerici eğilimlere ve devlet terörü karşısında mücadele kaçkınlığı yapanlara prim verilmemelidir. Tüm işçi ve emekçiler, ilerici sendikacılar, devrimci güçler kapitalizmin krizine karşı işçi sınıfının kitlesel ve militan karşı koyuşunun Taksim’de açığa çıkması için tüm güç ve enerjilerini harcamalıdırlar. Son hafta hazırlıklar Taksim eylemini güçlendirmek için yapılması gerekenlerin yerine getirilmesi doğrultusunda harcanmalıdır.

Taksim 1 Mayısı’nı “alan tartışması”na indirgemek isteyenlerin mücadele kaçkınlığına, sendika bürokratlarının karalamalarına ve altını boşaltma çabalarına, devletin tüm tehdit, baskı ve terörüne rağmen kapitalizmin krizine karşı birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs için Taksim kararlılığına sahip çıkılmalı, Taksim 1 Mayısı’na etkin ve güçlü bir katılım sağlanmalıdır.

Sınıf devrimcileri kendi cephelerinden tüm illerde 1 Mayıs’ın tarihsel anlamına, sınıfsal özüne ve devrimci içeriğine uygun geçmesi için Taksim 1 Mayısı ruhuyla hareket edecekler, üzerlerine düşün görev ve sorumluluğu yerine getireceklerdir.

* * *

Önemli hatırlatma: Bilindiği gibi 1 Mayıs Cuma gününe geliyor. Okurlarımızın 1 Mayıs tablosunu ve değerlendirmelerini izleyebilmeleri için gazetemizi rutin periyodu olan 1 Mayıs Cuma günü yerine 1 Mayıs’tan sonraki Pazartesi olan 4 Mayıs günü çıkarmayı tercih ettik. Umarız ki okurlarımız da bu tercihimizin yerinde ve amaca uygun bir tercih olduğu konusunda bizimle hemfikir olurlar.