27 Şubat 2009
Sayı: SİKB 2009/08

  Kızıl Bayrak'tan
  Devrim ve sosyalizm mücadelesini büyüten bir faaliyet!
  Yolsuzlukların temeli kapitalist sistemdir!
Reformist solun seçim bataklığı U. Taner
ATV-Sabah greviyle dayanışma büyüyor…
İşçi ve emekçi hareketinden…
BDSP’nin bağımsız sosyalist belediye başkan adayları ile konuştuk...
“Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”
  BDSP’nin seçim çalışmalarından…
  Grevdeki Asil Çelik işçileriyle konuştuk...
  Metal işçileri toplantısı…
  Kapitalizm, kent ve insan
  Mamak’ta coşkulu etkinlik…
  Ludizm ve sabotaj üzerine...
  Türkiye siyonist İsrail’den istihbarat sistemi alıyor...
  Dünyadan...
  Bültenlerden...
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşıyor.

Kapitalist sistemde kadınlar çifte sömürüye, baskıya ve köleliğe maruz kalmakta, toplumsal yaşamın her alanında ayrımcılığa uğramaktadır. Kapitalizmin krizi ilk önce kadınları vurmakta, krizin sonuçları onları daha fazla etkilemektedir. İşsizliğin daha da arttığı, temel tüketim maddelerine üst üste zamların bindirildiği, ücretlerin daha da düşürüldüğü, yoksulluğun ve sefaletin derinleştiği bir dönemde emekçi kadınlara bu sistemde kurtuluşun olamayacağını, gerçek özgürlük ve eşitliğin devrim ve sosyalizmle mümkün olabileceğini anlatmak gerekmektedir. 8 Mart’ın güncel çağrısına buradan bakılmalıdır. 8 Mart’ta başta emekçi kadınlar olmak üzere tüm işçi ve emekçilere düzenin seçim oyununa kanmama ve krizin yıkıcı sonuçlarına karşı hesap sorma bilinciyle ortak mücadeleyi büyütme çağrısı yapılmalıdır. Kadınların öfke ve tepkisi alanlara taşınmalıdır.

Bu 8 Mart’ta devrimci güçler birçok ilde 8 Mart’ı tarihsel anlamına, sınıfsal özüne, devrimci içeriğine uygun kutlamaya hazırlanmaktadırlar. Liberal-reformist çevreler, feministler bu yıl da 8 Mart’ın tarihsel anlamını karartan bir zeminde hareket etmektedirler. Hem 8 Mart gibi sınıflar mücadelesinin kazanımı olan bir günü erkeklerin katılımına ve “emekçi” sözcüğüne daraltarak hem de kadınlara çözüm ve kurtuluş olarak düzen içi alternatifleri sunarak bunu yapmaktadırlar.

Komünistler bulundukları alanlarda devrimcilerin ortak örgütlediği 8 Mart’a katılacak, çalışma alanlarında, seçim bürolarında emekçi kadınları devrim ve sosyalizm mücadelesine çağıran çeşitli etkinlikler örgütleyeceklerdir.

8 Mart, kadının çifte baskıya, sömürüye ve ezilmişliğe karşı emekçi kadınlar için özgürlük ve eşitlik uğruna mücadeleye bir çağrıdır. Ancak bu çağrı yalnızca kadınlara değil, emekçi kadının çifte ezilmişlikten kaynaklanan bu büyük devrimci enerjisinin açığa çıkarılması, seferber edilmesi ve kurulu düzene karşı etkili bir yıkıcı güce dönüştürülmesi için gerçek devrimcilere, yani komünistlere de bir çağrıdır.

* * *

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun desteklediği işçi sınıfının bağımsız sosyalist adayları seçim çalışmalarına başlamış bulunuyor. Bu çalışmalar çerçevesinde birçok merkezde seçim büroları açılarak işçi ve emekçiler seslenmek yönünde ilk adımlar atılmış durumda. Yeni seçim büroları ise açılmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde farklı ve zengin araç ve yöntemler de devreye sokularak etkin bir kitle faaliyeti örgütlenebilmelidir.

Sınıf devrimcileri seçim çalışmalarını devrimci bir sınıf hareketi yaratmak doğrultusunda somut kazanımlara dönüştürmek için enerjik bir çaba ortaya koyacaklardır. Bu çabanın etkin bir kitle çalışması ile birleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca seçim çalışmalarının basınımıza ve günlük siteye anında ve her yönü ile yansıtılması harcanan emeğin sahiplenilmesi, devrimci bir propaganda ve ajitasyona konu edilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bunun gereklerine uygun bir bilinç ve sorumlulukla hareket edileceğini umuyoruz.