11 Ocak 2008 Sayı: SİKB 2008/02

  Kızıl Bayrak'tan
   Saldırıları püskürtmek için devrimci sınıf mücadelesi!
  Sınır ötesi operasyonun karşılığı ABD emperyalizmine sınırsız hizmet!
ESK ve DİSK’in tutarsızlıkları
Dağlıca tutsaklarının iddianamesi tamamlandı…
Operasyonlara ve saldırılara karşı
birlikte mücadeleyi yükseltelim!
“Vatan mevzu bahisse gerisi teferruattır” ancak...
  Emekçi kadınlar Kurultay’a hazırlanıyor...
  Sınıf hareketinden...
  “Sosyal güvenlikte kara delik”: Yalancının...
Yüksel Akkaya
  Emekçi Kadın Kurultayı’na doğru...
  Düzen medyasına “Türbanlı komünist”ten yanıt:
  Verem değil düzen öldürüyor!
  Türkiye Facebook’ta rakip tanımıyor! .
  ABD’de başkanlık yarışı başladı...
  “Renkli devrim” safsatasının çöküşü
  Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in devrimci anılarını sahiplenmek için Berlin’e!
  Yeni bir yılda düzen şuursuzlaştırmaya
devam ediyor!
  Yeni bir yıla girerken...
M. Can Yüce
 yök Bültenlerden...
  Özgürlük ne yana düşer, YÖK ne yana!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Bugün, düzenin çok yönlü saldırılarına karşı ilerici ve devrimci güçlerin ortak bir zemin üzerinden hareket etmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir.

İstanbul’da ilerici ve devrimci güçlerin, sermaye devletinin Kürt halkına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ve saldırılara karşı ortak bir tutum almaları bu açıdan anlamlı bir adım sayılmalıdır. Ancak bu sınırlar içindeki girişimlerin mevcut saldırıları püskürtmek için yeterli olmayacağı da açık olmalıdır. Bu zeminin daha da güçlendirilmesine ve birleşik bir mücadelenin örgütlenmesine yönelik ciddi ve sürekli bir çabaya ihtiyaç var.

Böyle bir birlikteliğin yaratılması çabası sadece devrimci ve ilerici güçlerin kendilerine yönelen saldırıları püskürtebilmek için gerekli değil. Aslolarak işçi ve emekçileri hedefleyen ve onları kuşatarak teslim almaya çalışan bu saldırıları boşa çıkarabilmek için gereklidir bu birliktelik.

İşçi ve emekçiler, 2008 yılına kısmi eylem ve direnişlerle girdiler. Eylem ve direnişlerin önümüzdeki dönem büyümesi ve yayılması muhtemeldir. Ancak işçi ve emekçiler ile devrimci ve ilerici güçler bugün önemli ölçüde birbirlerinden yalıtık bir durumdadırlar. Sermaye iktidarı, işçi ve emekçilerin devrimci ve ilerici güçlerden yalıtık olmalarını saldırılarını pervasızca hayata geçirmede bir imkan olarak değerlendiriyor. Bu durum böyle sürdüğü koşullarda mevcut tablonun pek değişmeyeceği de bilinmelidir.

Sermayenin, işçi ve emekçilere karşı aralıksız bir biçimde süregiden sosyal, iktisadi ve siyasal saldırıları bir taraftan mücadele dinamiklerini beslerken, diğer taraftan işçi ve emekçi kitlelerle ilerici ve devrimci güçlerin aynı zeminde buluşmalarının imkanlarını da çoğaltıyor. Bu zemini güçlendirmenin ve sağlamlaştırmanın yolu ise, öncelikle olarak yüzü işçi ve emekçilere dönük bir devrimci faaliyetin örgütlenmesinden geçiyor.

Sermaye iktidarının, SSGSS Yasa Tasarısı ile gündeme getirdiği sosyal yıkım saldırısına karşı işçi ve emekçiler, meslek örgütleri, sendikalar, devrimci ve ilerici güçler biraraya gelmiş bulunuyorlar. Bu birlikteliğin “genel grev/genel direniş” hedefine kilitlenmiş ve saldırıyı püskürtecek bir zeminde geliştirilmesi güncel bir ihtiyaçtır.

Henüz belli yerellerde oluşturulan platformların tüm kentlere yayılması ve merkezi bir yapıya kavuşturulması, bu kapsamlı ve yıkıcı saldırıyı püskürtülebilmenin en etkili ve sonuç alıcı yollarında biridir.

Sınıf devrimcileri, sosyal yıkım saldırısına karşı işçi ve emekçileri aydınlatmak, tepkilerini açığa çıkarmak ve harekete geçirmek için etkin ve enerjik bir çaba ortaya koymalıdırlar. Daha şimdiden bu açıdan ortaya koydukları çabanın anlamlı bazı sonuçlar yarattığı görülmektedir. Bu çabanın daha kalıcı hale getirilmesi ve sınıf kitleleri içinde devrimci etkinin ete-kemiğe büründürülmesi şaşmaz bir görev olarak önümüzde duruyor. Sınıf devrimcileri sorumluluklarına bu gözle bakabilmeliler.

* * *

Liselilerin Sesi dergisinin Ocak-Şubat 2008 tarihli 20. sayısı çıktı. Okurlarımız Liselilerin Sesi dergisini Eksen yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.