5 Aralık 2008 Sayı: KB 2008/01(48)

  Kızıl Bayrak'tan
   Krizin faturasını kapitalistlere ödetmek mücadelesi daha sarsıcı eylemlerle
devam etmelidir!
  Sermayenin akıl hocaları: Türk-İş ve Hak-İş
Krize karşı mücadelede
liberal-reformist engeli
Sıhhiye’yi dolduran 50 bini aşkın işçi ve emekçi faturayı ödemeyi reddetti!

Gebze Sendikalar Birliği’nden miting…

Uyuşmazlık sürüyor, metal işçileri yürüyor…
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  29 Kasım eyleminin gösterdikleri...
İşçi ve emekçilerin tepkisi harekete geçirilmeli, mücadelesi ortaklaştırılmalıdır!
  BMİS Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci ile metal TİS’leri üzerine konuştuk...
  Esenyurt İşçi Platformu Girişimi çalışmalarından...
  Ekim Devrimi 91. yılında İstanbul’da selamlandı...
  Gençlikten...
  Emekçi kadınlarla krize karşı mücadele üzerine konuştuk...
  6 Kasım’ın ışığında...
  Diyet öyküleri / 3
Yarına dair…
  Eylem ve etkinliklerden...
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Gazetemiz sermaye devletinin hukuk terörüne maruz kalmış bulunuyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir karar ile gazetemiz 1 ay kapatma kapatıldı.

Bu karara gerekçe olarak 7 Kasım 2008 tarihli sayımızda yer alan Türkiye Komünist İşçi Partisi‘nin yurdışında gerçekleştirdği 10. Yıl Parti etkinliği haberi, bu etkinlikte yapılan konuşmalar ve etkinliğe gönderilen mesajlar gösterildi. Ayrıca TKİP Merkez Yayın Organı Ekim‘den gazetemiz için iktibas yapılan “TKİP 10. Yıl Bildirgesi” de kapatma gerekçeleri arasında yer aldı.

Böyle bir saldırı ile ilk defa karşılaşmayoruz. Kızıl Bayrak yayın faaliyetine başladığı tarihten itibaren sayısız kez toplatma, kapatılma ve yayın durdurma kararı ile karşı karşıya kaldı. Dahası onlarca kez baskına uğradı. Çalışanları topluca gözaltına alındı, tutuklandı. Satış ve dağıtımı engellenmeye çalışıldı. Ancak tüm bu çabaların boşuna olduğu bugün gün gibi ortadadır.

Açık ki bu saldırılarla sadece gazetemiz karşılaşmadı. Hemen hemen tüm ilerici ve devrimci basın yayın organları da aynı akıbet ile karşılaştı. Deyim yerindeyse bu olağan ve rutin bir uygulama olarak hep vardı. Bugün de sermaye devletinin hukuk terörü kesintisiz olarak devrededir. Kürt günlük basın ve ilerici-devrimci basın ağır bir baskı ve saldırı altındadır. Devletin devrimci ve ilerici basının sesini ve soluğunu kesmek, işçi ve emekçi kitlelerle buluşmasının önüne geçilmek isteniyor. Devrimci ve ilerici yapılar ise sınırlı güç ve imkanlarla bu cepheden düzene karşı bir savaş yürütmektedir.

Kuşkusuz sermaye diktatörlüğünün hüküm sürdüğü bir ülkede demokratik hak ve özgürlüklerinin ne ifade ettiği biliniyor. Sermaye sınıfı için hak ve özgürlük olan işçi ve emekçiler için baskı ve sömürüdür. Hak ve özgürlükler emekçiler için kağıt üstünde kalmaktadır. Dahası mücadelenin gücüyle kazanılmış kimi kırıntı düzeyindeki hakların da kullanımının önünde fiili ve yasal ciddi engeller bulunmaktadır. Dolayısıyla bu engelleri aşmanın tek yolu devrimci siyasal mücadeleyi yükseltmekten geçmektedir.

Gazetemiz Kızıl Bayrak sınıfın, devrimin ve sosyalizmin sesi olarak var oldu. Bundan sonrada böyle bir misyon ve bilinçle yolunu yürüyecek, devrim davasının gerçeği dönüştürülmesi zorlu çabasında üstlendiği role uygun bir tutum ve pratik içinde olacaktır.

Çürümüş ve kokuşmuş sermaye düzenini ve devletini teşhir etmeye ve devrimin ve sosyalizmin sesini işçi ve emekçi kitlelere taşımaya devam edecektir.

Buradan şunu bir kez daha hatırlatmayı gerekli görüyoruz: Kızıl Bayrak, susmadı, susmayacak!

Kapatma kararının duyulmasanın hemen ardından okurlarımızın ve dostlarımızın gazetemizle dayanışma duygularını ifade eden mesajlarının peşpeşe elimize ulaşması bunu gösteriyor.

Şimdi görev Kızıl Bayrak’ı daha geniş işçi ve emekçilerle buluşturmanın zamanıdır!

Şimdi görev Kızıl Bayrak’ı işçi ve emekçilerin elinde ve bilincinde bir silaha çevirerek sermaye düzenini yıkma mücadelesini yükseltmenin zamanıdır.

***

Aylık Sosyalist Gençlik Dergisi Ekim Gençliği’nin Aralık 2008 tarihli 113. sayısı çıktı. Derginin son sayısını Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirsiniz.

***

Önemli hatırlatma: Gazetemizin önümüzdeki sayısını, bayram nedeniyle kargoda oluşabilecek dağıtım güçlüklerinden dolayı çıkarmama yoluna gidiyoruz. Kızıl Bayrak’ın 49. sayısı bir haftalık aranın ardından 19 Aralık 2008 tarihinde çıkacaktır.