21 Mayıs 2005
Sayı: 2005/20 (20)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD ile bozulan kölelik ilişkilerine ordudan “balans ayarı”!
  AİHM’in Öcalan kararı ve “yargılayanları yargılamak”!
  Niyet mektubu açıklandı, yeni stand-by
anlaşması uygulamada!
  Özelleştirme gündeminden
  Kamu işçisi toplu iş sözleşmesine sahip
çıkmalıdır!
  KESK 2. Olağan Genel Kurulu; Ehlileştirme operasyonu devam ediyor
  KESK 2. Olağan Genel Kurulu üzerine
  İşkenceciler ve katiller ödüllendiriliyor, Uğur bize bakıyor
  Engelliler Haftası; Engelli olan düzenin kendisidir!
  İşçi Kültür Evleri'nin kampanyası; Yoksulluğa mahkum, yozlaşmaya teslim olmayacağız!
  Reklam süsü verilmiş intiharlar düzeni
  Soros kontr-gerillanın sivil ayağıdır!
  İzelman işçileri grev kararı aldı
  Güney Kürdistan sorunu üzerine
tamamlayıcı düşünceler
(Orta sayfa)
  AİHM kararı
  Devrimci 1 Mayıs Platformu’ndan
kamoyuna
  Özbekistan’da kitlesel katliam. Ayağa kalkan emekçiler devlet terörüyle karşılandı

  Afganistan’da emperyalist işgal karşıtı
gösteriler yayılıyor

  Irak; İşgal ve direniş gündeminden
  Almanya’da 12. Enternasyonal
Gençlik Festivali
  Nükleer santrallerle gerçekte amaçlanan ne?
  Temiz hava küresel ısınmaya neden
oluyormuş!!!.
  Bültenlerden
  Paris Komünü:
Toplumsal devrimin şafağı
  Trabzon’da faşist saldırılar karşısında
yılmadık, yılmayacağız!
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Devrimci 1 Mayıs Platformu'ndan kamoyuna...

1 Mayıs'ı devrimcileştirme mücadelemiz sürecek!

Devrimci 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs 2005 çalışmalarını başarıyla sonuçlandırmıştır.

Platformumuz, 31 Mart 2005 tarihinde kuruluşunu kamuoyuna açıklamış, işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ın, Birleşik, Kitlesel ve Devrimci bir tarzda gerçekleşmesi hedefiyle çalışmalarına başlamıştır.

Birleşik, Kitlesel ve Devrimci 1 Mayıs mitinginin ise, 12 Eylülcüler tarafından yasaklanan TAKSİM MEYDANI'nda yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Platformumuz aynı zamanda, 1 Mayıs 2005'in işçi ve emekçiler üzerinde yoğunlaştırılan, işsizlik, yoksullaştırma, özelleştirme saldırılarına, kölelik yasaları ve diğer baskı yasalarına, köylüleri yıkıma uğratan emperyalist politikalara, ABD ve AB emperyalizmi tarafından uygulanan, ezilen halklara yönelik sömürü, aldatmaca, katliam ve işgal politikalarına, 118 ölüme neden olan F tipi hapishanelerdeki tecrit ve izolasyona, Kürt ulusuna dayatılan imha ve inkar politikalarına, yeni TCK' ya, gecekondu yıkımlarına, Taksim Meydanı üzerindeki 12 Eylül yasağının kaldırılması ve en sonu 1 Mayıs alanlarında Devrim ve Sosyalizm bayrağını yükseltmek için işçi ve emekçilere çağrı yapmıştır.

Platformumuzun bu açıklamasının hemen ardından, 1 Mayıs'ın içini boşaltmak isteyen konfederasyonlar, işbirlikçi ve reformist sendikacılar, harekete geçmiş ve kendi alt organlarına bile danışmadan, demokrasiyi işletmeden, 1 Mayıs'ın asli sahiplerinden olan biz devrimcilerle hiçbir paylaşıma girmeden 1 Mayıs 2005 mitinginin Kadıköy'de yapılacağını açıklamışlardır.

Bu açıklamaya rağmen sendika konfederasyonlarının işletmediği demokrasiyi sonuna kadar işleten ve bu konuda bir geleneğin de mütevazı adımlarını atan platformumuz, gerek birebir görüşmelerle ve kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantılarla, gerekse de “İşçiler ve Emekçiler 1 Mayıs'ı Tartışıyor” adıyla düzenlediği kitle toplantısıyla işçilerin görüşüne başvurmuş ve işçi sınıfı ve emekçilere karşı duyduğu sorumluluğun bir gereği olarak, ırkçı-faşist saldırıların tırmandırıldığı bir süreçte, iki ayrı 1 Mayıs mitingi olmasın düşüncesiyle hareket etmiş ve Birleşik, Kitlesel ve Devrimci 1 Mayıs gerçekleştirmek için Kadıköy meydanında olunacağını kamuoyuna duyurmuştur.

Bundan sonraki çalışmalarını, alana en geniş işçi, emekçi ve yoksul halk kitlelerini taşımak için şekillendiren platformumuz, bir yandan, sendika konfederasyonlarının bu dayatmacı tutumlarını teşhir faaliyetleri sürdürürken, diğer yandan 1 Mayıslar'da şehit düşen işçi ve emekçileri anma toplantıları düzenlemiş ve 1 Mayıs alanına işçi ve emekçilerin taleplerini, özlemlerini yansıtma, reformizmin 1 Mayıs'ın içini boşaltma, onu masum bir bayram, bir festival günü havasına büründürme çabalarını boşa çıkartmak ve 1 Mayıs alanını kızıllaştırmak için tüm platform bileşenleri olarak çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

1 Mayıs alanındaki tüm provakatif girişimlere karşı önlemlerini almış bir şekilde disiplinli ve kitlesel olarak yerini alan Devrimci 1 Mayıs Platformu, kendi bulunduğu toplanma yerinde de genel disiplini sağlayan olmuş, aynı duyarlılık ve düşünceyle miting alanına girmiş, işçi ve emekçilerin taleplerini, devrim ve sosyalizm şiarlarını haykırmış, 1 Mayıs alanına gerçek rengini vermeye çalışmıştır.

1 Mayıslar'ın içini boşaltmaya çalışan sendika konfederasyonlarının devrimciler alana girdikten hemen sonra mitingi bitirmeleri, kendi dışındakilere söz hakkı vermemiş olmaları, kitleler tarafından, “Başkanlar Sussun Emekçiler Konuşsun”, “Kahrolsun Sendika Ağaları” sloganlarıyla protesto edilmiş ve alan aynı disiplin ve duyarlılıkla boşaltılmıştır.

Devrimci 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs 2005'te devrimcilerin biraraya gelerek, ortak eylem ve etkinlikler üretmiş olmasını, bunca bölünmüşlük, parçalanmışlık içerisinde birlikte hareket etmeyi, işçi ve emekçilerin, yoksul halkın sesini 1 Mayıs alanına birlikte taşımayı politik bir kazanım olarak görür.

Devrimci 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs alanını birlikte devrimcileştirme çabasını, son dönemde arttırılan ırkçı-faşist saldırganlığa ve sendika bürokrasisinin, reformizmin dayatmalarına karşı birlikte mücadele etmeyi ve yarattığı sonuçları anlamında, 1 Mayıs 2005'in en önemli kazanımı olduğunu belirtir.

Devrimci 1 Mayıs Platformu; 1 Mayıs 2005 sürecinden çıkardığı dersler ışığında, 2006 1 Mayıs'ında;

-Sendika bürokrasisinin, 1 Mayıs'ın organizasyonu sürecinde kendi dışındaki her kurumu dışlayan dayatmacılıklarına,

-Alana giriş sıralamasında yapılan adaletsiz düzenlemelere,

-En son kortej miting alanına girmeden mitingin başlatılmamasına,

-Kürsüyü sendika başkanlarının kendi tekellerinde gören, 1 Mayıs'ın asli sahiplerinden olan devrimcilere söz hakkı tanınmamasına karşı,

-Miting alanında, emperyalizme teslimiyet yerine mücadelenin, egemen sınıflarla uzlaşma kepazelikleri yerine devrim ve sosyalizm şiarlarının hakim olduğu, 12 Eylülcülerin yasakladığı TAKSİM MEYDANI'nda Kitlesel ve Devrimci bir 1 Mayıs gerçekleştirmek için MÜCADELE EDECEĞİNİ BELİRTİR!

Devrimci 1 Mayıs Platformu olarak, 1 Mayısları, işçi sınıfının birlik dayanışma ve mücadele günü olmaktan çıkaran, tarih bilincini dumura uğratmaya çalışan, sendikalarında kurdukları ağalık düzenini alanlardaki halk kitlelerine, DKÖ'lere ve devrimcilere dayatmaya çalışan sendika bürokratlarına, bundan sonra İZİN VERMEYECEĞİZ!

YAŞASIN DEVRİMCİ DAYANIŞMA!

DEVRİMCİ 1 MAYIS PLATFORMU

(Kaldıraç, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Partizan, Alınteri, Demokratik Haklar Platformu, Halk Kültür Merkezleri, Proleter Devrimci Duruş, Emperyalizme ve Faşizme Karşı Özgürlük Dergisi, Yeni Dünya İçin Çağrı, Devrimci Mücadele, Haklar ve Özgürlükler Cephesi)

(Başlık tarafımızdan konulmuştur.../Kızıl Bayrak)

------------------------------------------------------------------------------------------

TAYAD'ın 12. ÖO Ekibi'yle ilgili basın açıklaması...

13 Mayıs'ta TAYAD, 9 Mayıs günü Ölüm Orucu Direnişine başlayan 12. ekiple ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Tecritte 118 ölüm var!” yazılı pankart açıldı ve “Tecridi kaldırın ölümleri durdurun!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Direne direne kazanacağız!” ve “Halkız, haklıyız, kazanacağız!” sloganları atıldı. 12. Ölüm Orucu Ekibinde yeralanların isimleri ve bulundukları hapishaneler açıklandıktan sonra basın açıklaması sona erdi.

Kızıl Bayrak/Mersin

-------------------------------------------------------------------------------------------

TKP'li Öğrenciler ve Bağımsız Gençlik Hareketi'nden ortak açıklama

KAMUOYUNA

Bir süredir demokratik kamuoyunu ve dostlarımızı da üzen sorunlarımızın giderilmesi çabası içerisindeyiz.

Dost güçlerin kendi aralarındaki sorunları çözme aracının karşılıklı diyalogdan geçtiğine inanıyoruz.

10 Mayıstan itibaren bizler bir araya gelerek diyalog sürecini başlatmış bulunuyoruz.

Karşılıklı yaşadığımız sorunlardan yola çıkarak yer yer adlarımız kullanılarak çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Kimse bu spekülasyonlara itibar etmemelidir.

Bizler karşılıklı hassasiyetlerimizi dikkate alarak tartışma konusu olan sorunlarımızı değerlendirip diyalogla en kısa zamanda çözüme kavuşturacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Demokratik kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

12.05.2005

TKP'li Öğrenciler

Bağımsız Gençlik Hareketi