21 Mayıs 2005
Sayı: 2005/20 (20)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD ile bozulan kölelik ilişkilerine ordudan “balans ayarı”!
  AİHM’in Öcalan kararı ve “yargılayanları yargılamak”!
  Niyet mektubu açıklandı, yeni stand-by
anlaşması uygulamada!
  Özelleştirme gündeminden
  Kamu işçisi toplu iş sözleşmesine sahip
çıkmalıdır!
  KESK 2. Olağan Genel Kurulu; Ehlileştirme operasyonu devam ediyor
  KESK 2. Olağan Genel Kurulu üzerine
  İşkenceciler ve katiller ödüllendiriliyor, Uğur bize bakıyor
  Engelliler Haftası; Engelli olan düzenin kendisidir!
  İşçi Kültür Evleri'nin kampanyası; Yoksulluğa mahkum, yozlaşmaya teslim olmayacağız!
  Reklam süsü verilmiş intiharlar düzeni
  Soros kontr-gerillanın sivil ayağıdır!
  İzelman işçileri grev kararı aldı
  Güney Kürdistan sorunu üzerine
tamamlayıcı düşünceler
(Orta sayfa)
  AİHM kararı
  Devrimci 1 Mayıs Platformu’ndan
kamoyuna
  Özbekistan’da kitlesel katliam. Ayağa kalkan emekçiler devlet terörüyle karşılandı

  Afganistan’da emperyalist işgal karşıtı
gösteriler yayılıyor

  Irak; İşgal ve direniş gündeminden
  Almanya’da 12. Enternasyonal
Gençlik Festivali
  Nükleer santrallerle gerçekte amaçlanan ne?
  Temiz hava küresel ısınmaya neden
oluyormuş!!!.
  Bültenlerden
  Paris Komünü:
Toplumsal devrimin şafağı
  Trabzon’da faşist saldırılar karşısında
yılmadık, yılmayacağız!
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Gazetemizin dağıtımında bir süredir çeşitli sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar zaman zaman okurlarımız tarafından dile getiriliyor. Gazetemiz birçok bayiye ulaşmıyor ya da daha önce düzenli olarak gazetemizin ulaştığı kimi bayilere artık gitmiyor. Kuşkusuz bu sorunlar gazetemizin dağıtımını ve satışını olumsuz yönde etkiliyor.

Bunu değiştirmek için yoldaşlarımıza ve okurlarımıza büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Bulundukları alanlarda gazetemizin dağıtımının düzenli olarak yapılıp yapılmadığını sıkı bir şekilde takip etmeleri bu sorumlulukların başında geliyor. Dağıtımda ortaya çıkabilecek her türden aksaklıkları zamanında bildirmeleri ve geniş bir dağıtım ağının yaratılması için azami bir çaba göstermeleri gerekiyor. Bunun bir ihtiyaç olduğu kadar zorunluluk olduğu bilinciyle de hareket etmeliler.

Kuşkusuz gazetemizi sahiplenmek sadece dağıtımı ile ilgili sorunlarla sınırlı değildir. Gazetemize her türlü katkının yapılması da bu sahiplenmenin en temel alanlarından biridir. Daha güçlü ve etkili bir gazetenin yaratılması, bu sahiplenmenin ve çok yönlü desteğin gücüyle doğrudan bağlantılıdır.

Gazetemizin ön hazırlık süreci için yoğun bir emek ve çaba harcanmaktadır. Harcanan yoğun emek ve çaba ise daha ilerden sahiplenmeyi gerektiriyor. Bu, yaratılan değerlerin ve birikimin sahiplenilmesi demektir. Yoldaşlarımızın ve okurlarımızın birer pasif okur gibi davranmadıklarını kuşkusuz biliyoruz. Ancak bunun sürekli güçlendirilmesi gereken bir sorumluluk olduğu da unutulmamalıdır.

Öyleyse emekçinin ve sosyalizmin sesini daha geniş işçi ve emekçi kitlelere taşımak için görev başına!

***

Hatırlatma: Geçen haftaki sayımızda Ekim Gençliği'nin Mayıs sayısının çıktığını duyurmuştuk. Ancak teknik bir nedenden dolayı Yaysat dağıtımı gerçekleşemedi. Ekim Gençliği'nin Yaysat bayiilerine dağıtımı yeni gerçekleşmiş oldu. Okurlarımız Ekim Gençliği'nin yeni sayısını Yaysat bayiilerinden ve kitapçılardan temin edebilirler.