21 Mayıs 2005
Sayı: 2005/20 (20)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD ile bozulan kölelik ilişkilerine ordudan “balans ayarı”!
  AİHM’in Öcalan kararı ve “yargılayanları yargılamak”!
  Niyet mektubu açıklandı, yeni stand-by
anlaşması uygulamada!
  Özelleştirme gündeminden
  Kamu işçisi toplu iş sözleşmesine sahip
çıkmalıdır!
  KESK 2. Olağan Genel Kurulu; Ehlileştirme operasyonu devam ediyor
  KESK 2. Olağan Genel Kurulu üzerine
  İşkenceciler ve katiller ödüllendiriliyor, Uğur bize bakıyor
  Engelliler Haftası; Engelli olan düzenin kendisidir!
  İşçi Kültür Evleri'nin kampanyası; Yoksulluğa mahkum, yozlaşmaya teslim olmayacağız!
  Reklam süsü verilmiş intiharlar düzeni
  Soros kontr-gerillanın sivil ayağıdır!
  İzelman işçileri grev kararı aldı
  Güney Kürdistan sorunu üzerine
tamamlayıcı düşünceler
(Orta sayfa)
  AİHM kararı
  Devrimci 1 Mayıs Platformu’ndan
kamoyuna
  Özbekistan’da kitlesel katliam. Ayağa kalkan emekçiler devlet terörüyle karşılandı

  Afganistan’da emperyalist işgal karşıtı
gösteriler yayılıyor

  Irak; İşgal ve direniş gündeminden
  Almanya’da 12. Enternasyonal
Gençlik Festivali
  Nükleer santrallerle gerçekte amaçlanan ne?
  Temiz hava küresel ısınmaya neden
oluyormuş!!!.
  Bültenlerden
  Paris Komünü:
Toplumsal devrimin şafağı
  Trabzon’da faşist saldırılar karşısında
yılmadık, yılmayacağız!
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

İzelman işçileri grev kararı aldı

TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine, 12 Mayıs günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İzelman işçileri tarafından grev kararı asıldı. Saat 18:00'de grev kararının ilan edilmesi için yapılan eyleme 500'ü aşkın İzelman işçisi katıldı. İşçilere hitaben Genel-İş 1 ve 3 No'lu şube başkanları konuşma yaptılar. Konuşmalarda; 1 Ocak 2005 tarihinde Genel-İş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında süren TİS görüşmelerinde 62 maddeden 42'sinin kabul edildiğini, 20 maddede ise anlaşmazlık olduğunu, bunun üzerine arabulucu tayin edildiğini, fakat anlaşma sağlanamadığını, grev kararını asmak amacıyla burada toplandıklarını dile getirdiler. Taleplerinin “Eşit işe eşit ücret!” olduğunu, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini ifade eden sendikacılar, yasal prosedür gereği iki aylık süre içinde Büyükşehir Belediyesi ile biraraya geleceklerini yine anlaşma sağlanamazsa grev silahını kullanacaklarını ifade ettiler. “Direne direne kazanacağız!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!” sloganları atıldı, İzelman işçilerinin taleplerini dile getiren pankartlar açıldı.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bir İzelman işçisiyle konuştuk...

“Taleplerimiz kabul edilmezse grev silahımızı kullanacağız!”

- TİS sürecini anlatır mısınız?

İzelman işçisi: TİS 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren başladı. Başlangıçta 4 madde geçti. Mali konularda anlaşma sağlanamadı. Bunlar en önemli maddeler olduğu için işçilerin ısrarlı baskıları üzerine sendika yönetimi geri adım atamadı. Sendika taban inisiyatifinin baskısı üzerine grev kararı aldı. 12 Mayıs'ta da grev kararı Büyükşehir Belediyesi'ne asıldı.

- Grev kararı ile birlikte işyeri komitesi oluşturma çalışması var mı?

İzelman işçisi: Evet var. Şu anda iki birimde sözkonusu. İzelman'da 5 bin kişi çalışıyor ve 28 birim var. Bu birimler belediyenin işyerlerine göre ayrılmakta. Mezarlıklar Müdürlüğü, hastaneler, ana okulları, çevre sağlığı, İzsu gibi.

- Hangi birimlerde grev komitesi var?

İzelman işçisi: İzsu Su Fabrikası ve Park Bahçeler'de grev komiteleri var. Diğer bölümlerde de oluşturulma çalışmaları sürüyor.

- Grev komiteleri kaç kişiden oluşuyor?

İzelman işçisi: İzsu Su Fabrikası olarak 7 kişiyiz. Daha sonra 14 kişiye çıkaracağız. Park Bahçeler'de de 14 kişi var.

- Grev komitelerinin işlevi nedir?

İzelman işçisi: İşçileri greve hazırlamak, grev yapamayan yerleri (İzsu ve hastaneler) vizite eylemi vb. eylemlere hazırlamak.

- İzelman işçileri sendikal örgütlülük süreçlerinde olumsuzluklar yaşadılar. Bugün mevcut sendikal yapıya bakışları nasıl?

İzelman işçisi: Sendika yöneticilerine karşı bir güvensizlik sözkonusuydu. Önümüzdeki dönemde çeşitli hakların daha da geliştirileceğini ve önemli olanın bizim sağlam durmamız olduğunu arkadaşlara söyledik. Bunu toplantılarda sendikacılara belirtmelerini istedik. Arkadaşlar toplantılarda bunu yaptılar. Bu tutum karşısında sendika yönetimi grev kararı aldı. Ayrıca bu toplusözleşmeyi, daha önce olduğu gibi genel merkez yöneticilerinin değil bizzat şube yöneticilerinin bitirmesini talep ettik.

- Belediye ile yapılan TİS pazarlıklarına işçiler katılabiliyorlar mı?

İzelman işçisi: Sendikanın dışında işyeri temsilcileri ile birlikte üç işçi de katılmakta.

- İzelman işçileri grev kararının asılmasından sonra ne yapmayı düşünüyor?

İzelman işçisi: Şube başkanlarının da belirttiği gibi, iki aylık bir süreç var önümüzde. Bu süreç içerisinde taleplerimiz doğrultusunda anlaşma sağlanmasını istiyoruz. Eğer taleplerimiz kabul edilmezse grev silahımızı kullanacağız.

- Talepleriniz nelerdir?

İzelman işçisi: Başlıca taleplerimiz; “eşit işe eşit ücret”, 120 günlük yövmiye, ikramiye artı sosyal hakların arttırılması. Şu an aldığımız ücret 600 milyon, biz 900 milyon talep ediyoruz. İş güvencesi istiyoruz. İşten çıkarılma durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının 30 günlük yövmiyeden hesaplanmasını (şu anda 15 günlük yövmiye üzerinden hesaplıyorlar) istiyoruz. Gözaltı ve tutukluluk süresinin de işyerlerinde çalışmış sayılmasını (toplam bir yılı aşmamak suretiyle) talep ediyoruz. 1 Mayıs'ın tatil olarak kabul edilmesini istiyoruz.

- Şu anda Birleşik Metal-İş üyesi Çiğli'de Gimas, Gaziemir'de FTB işçileri grevde ve İzelman işçileri de grev kararı almış bulunuyor. Grevdeki bu işçilerle sınıf dayanışması temelinde ortak bir örgütlenme için herhangi bir çalışma düşünülüyor mu? Ortak bir komite gibi...

İzelman işçisi: Tabii, ortak bir komite oluşturulabilir. Birleşik Metal-İş üyesi arkadaşlarla konuşur, ortak bir değerlendirme yaparız. Bunun sonucunda ortak bir dayanışma gecesi yapılabilir. Birbirimizi karşılıklı olarak kitlesel bir şekilde ziyaret ederiz. Ortak olarak çeşitli eylemler, kitlesel basın açıklamaları yapılabilir, kamuoyu yaratılabilir. Böylece hem İzelman hem de Birleşik Metal üyesi arkadaşların birliktelikleri, beraberlikleri perçinlenmiş olur. Bu birliktelikle, işçilerin birliği temelinde patronlar karşısında bir baskı aracı oluşur.

- Örneğin Çiğli'de Temmuz ayında 2. Çiğli Organize İşçi Kurultayı'nı örgütlemeyi hedefleyen Çiğli Organize İşçileri'nin çağrısıyla, diğer kurumların da katılımıyla, Gimas işçileriyle dayanışma komitesi oluşturulmuş durumda. Bu tür komitelerin katkıları üzerine neler söyleyebilirsiniz?

İzelman işçisi: Bence bu gibi dayanışma komiteleri oldukça olumlu olur. Ve bu gibi girişimlerin daha da geliştirilip yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu gibi dayanışma komiteleri, biraz önce vurguladığımız gibi, işçilerin dayanışmasını daha da geliştirerek sermaye düzeninin topyekûn saldırısına karşı işçi sınıfının topyekûn direnişini örgütlemiş olur. Bundan dolayı da biz İzelman işçileri olarak bu gibi komitelerde yeralmak isteriz ve destekleriz.

- Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

İzelman işçisi: Hep söylediğimiz gibi hak verilmez alınır. Bu bilinçle hareket ettiğimiz takdirde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Kızıl Bayrak/İzmir

----------------------------------------------------------------------------------------

GİMAS işçilerinin grevi devam ediyor

GİMAS Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü ve yaklaşık 130 işçinin çalıştığı bir fabrika. GİMAS işçileri, toplusözleşmede yaşanan anlaşmazlık üzerine greve çıkmış bulunuyorlar. 23 Nisan'dan bu yana fabrika önünde vardiyalar halinde bekliyorlar. 2. Çiğli İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi olarak, GİMAS işçilerini düzenli ziyaret etmeye devam ediyoruz.

Kölelik yasası sonrası örgütlenme çalışmalarının daha da zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. İşçi sınıfının örgütsüz, parçalı ve dağınık tablosu Çiğli Organize'de de yaşanan en önemli sorun. Bölgesel direnişlerin birleşik bir sınıf hareketi yaratmada bir adım olabilmesi için Çiğli Organize'deki sınıf devrimcilerine önemli görevler düşüyor.

Ancak Çiğli Organize'de yaşanan GİMAS grevi henüz gereken desteği görememektedir. Bu nedenle Çiğli'de GİMAS işçileriyle “Dayanışma Komitesi” oluşturmak üzere girişimde bulunduk. Çağrımızı Çiğli'deki tüm kurumlara bıraktık. Umduğumuz ilgiyi görmemekle birlikte Çiğli BDSP, SDP Çiğli temsilciliği ve bizim de içinde olduğumuz bir Dayanışma Komitesi oluşturduk.

GİMAS işçisinin kazanımı, çoğunluğu örgütsüz olan Organize için yolaçıcı olacaktır. Bu nedenle tüm olanakların birleştirilmesi ve seferber edilmesi için çalışılmalıdır. Grevin kazanımla sonuçlanması elbette önemlidir. Ancak daha önemlisi, grev aracılığıyla işçi sınıfına örgütlenme çağrısı yapmak, örgütlülük ihtiyacını Çiğli Organize'deki tüm fabrikalara yaymak, işçilerin örgütlü gücünü açığa çıkarmaktır.

2. Çiğli İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi