12 Mart 2005
Sayı: 2005/10 (10)


  Kızıl Bayrak'tan
  Yeni saldırı dalgasına karşı hazırlanalım!
  4 Mart eylemi ve özelleştirmeye karşı
birleşik mücadele arayışı
  SEKA direnişi bitti, mücadele sürüyor
  Türkiye uyuşturucu, kara para aklama ve
kayıt dışı “cennet”i
  Başbakan sermaye adına pazarlamacılık yapıyor!
  8 Mart eylemi, provokasyon edebiyatı ve
dökülen demokrasi cilası
  Sınıfsal özüne uygun ve devrimci bir 8 Mart mitinginin ardından
  İstanbul’daki devrimci 8 Mart eylemi üzerine
  Ankara’da 8 Mart eylemlerinde iki farklı tutum
  8 Mart kutlamalarından
   Mamak'ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlik Haftası
 İşçi-emekçi eylemleri
  SEKA işçileriyle dayanışma eylemleri
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/5: “Demokratik uygarlığın” sağı ve solu
  Lübnan’daki Suriye askerleri bahane
 ABD İsrail’i tehdit aracı olarak kullanıyor
“Mühendislik nereye gidiyor?”
 ÇÜ.’nde son sürecin gösterdikleri
Kadın sorunu/2; Kadın sorunu özünde emekçi kadınların sorunudur!
AB Troyka toplantısı
Bültenlerden...
Küresel ısınma
Yerel basından; Rüzgar tersine dönüyor
İran Komünist İşçi Partisi'nin ABD'nin askeri tehditlerine ilişkin bildirgesi
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

TEKEL işçilerini ziyaret ettik...

Tekel işçisi yalnız değildir!

SEKA işçilerinin iki aya yaklaşan direnişi sınıfın diğer bileşenlerini de tetikliyor. Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun bir günlük işyerini terketmeme eylemi Adana Tekel'de gerçekleşti. 4 Mart günü saat 16:00'da fabrika bahçesinde toplanan işçiler sendika il ve bölge temsilcilerinin konuşmalarını “Genel grev genel direniş!” sloganı atarak kestiler. Genel grevden başka bir eylem biçimiyle bu saldırıların püskürtülemeyeceğini dile getirdiler.

Tekel eylemine destek vermeye gelen KESK üyelerinin sayılarının az olması düşündürücüydü. Eyleme Alınteri ve ESP de katıldı. Komünistler ise eyleme “SEKA-TEKEL işçisi, direnişin simgesi!/BDSP” imzalı pankartları ve bayraklarıyla katıldılar.

İşçiler içerde ikinci kapıya doğru yürüyüşe geçtiler. İşçiler fabrika içinde yürürken bizler de dışarda (BDSP ve ESP) pankartlarımızı açarak kortej oluşturduk. İşçiler içerden biz dışardan aynı sloganları atarak ikinci kapıya geldik. Polisin ikinci kapının önünde kurulu olan çadırın sökülmesini istemesi üzerine sendika bölge temsilcisi çadırı sökeceklerini söyledi. Bunun üzerine bizler işçileri çadırlarına sahip çıkmaya çağırdık. İşçilerin büyük bir bölümü fabrikadan çıkarak çevik kuvvete karşı kararlılıklarını gösterdiler. Sendika başkanı “Burada kararları ben veririm. Çadır sökülüp içeriye kurulacak” sözüne işçiler “Çadır namusumuz söktürmeyeceğiz!”, “Gazınız bombanız vız gelir vız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Yılgınlık yok direniş var!” sloganlarıyla tepki gösterdiler, ancak çadırın sökülmesini engelleyemediler.

Akşam ilerleyen saatlerde 30 TÜMTİS işçisi destek vermek için fabrikaya geldi. Tekel işçileri gelenleri “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Genel grev genel direniş!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganları ile karşıladı. Bu arada devrimcilerin varlığından rahatsız olan sendika başkanı, “Biz burada ekmeğimizin kavgasını veriyoruz. Birileri bizim eylemimizi provoke etmeye çalışıyor. Provokasyona gelmeyelim” şeklinde yaptığı konuşmaya bazı işçiler tepki gösterdi. Daha sonra TÜMTİS işçileri ile içeriye girerek davul zurna eşliğinde halaylar çektik.

İşçilerle yaptığımız sohbetlerde, sendika başkanının bizi provokatörlükle suçladığını, kendilerinin ne düşündüğünü sorduk. İşçilerden “Sizler bizim zor günümüzde yanımızda olan dostlarımızsınız. Esas provokatörler çadırı söktürenlerdir” cevabını aldık. Her zaman yanlarında olacağımızı söyleyerek oradan ayrıldık.

Adana/BDSP

-----------------------------------------------------------------------------------------

BES 4 Mart'ta iş bıraktı...

“Direne direne kazanacağız!”

Büro Emekçileri Sendikası (BES), kamunun tasfiyesini öngören Gelirler İdaresinin Yeniden Yapılandırılması, Sosyal Güvenlik Reformu, Genel Sağlık Sigortası ve Personel Rejimi Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesi talebiyle 22 Şubat'ta İstanbul'dan yola çıkmış, 25 Şubat'ta Ankara'da miting düzenlemişti. BES önceden açıklanan eylem takvimine uygun olarak aynı taleplerle 4 Mart'ta bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

4 Mart günü hizmetten gelen güçlerini kullanan büro emekçileri saat 12.00'de Kızılay Ziya Gökalp Caddesi'nde fiili bir miting gerçekleştirdi. Mitinge Tüm Bel-Sen Ankara şubeleri, Kültür Sanat-Sen, BTS, işten atılan EGO işçileri, DİSK ve TMOBB da destek verdi.

Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı miting Ziya Gökalp Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla başladı. Bu sırada emekçilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Ancak emekçilerin kararlı tutumuyla polis geri adım attı. Mitingte büro emekçilerine seslenen BES Genel Başkanı Bülent Kaya, emekçileri yoksulluğa ve açlığa terkeden AKP hükümetine karşı mücadele edeceklerini, geleceklerini yokeden saldırı yasalarına karşı direneceklerini söyledi. Daha sonra sözalan Sami Evren ise ‘98 yılına gönderme yaparak, 4 Mart'ın grevsiz-toplusözleşmesiz sendika yasasına karşı gerçekleştirilen büyük direnişin yıldönümü olduğunu hatırlattı. İMF programına karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Mitingte işten çıkarılan EGO işçileri adına da bir konuşma yapıldı. Sendikalı oldukları için işten atıldıklarını söyleyen EGO işçileri haklarını alıncaya kadar direneceklerini söylediler.

Mitingten sonra emekçiler SEKA işçilerine destek olmak için Türk-İş Genel Merkezi'ne kadar sloganlarla yürüdüler. Yürüyüş esnasında “Yaşasın SEKA direnişimiz!”, “EGO işçisi yalnız değildir!” sloganları atıldı. Miting Türk-İş önünde sona erdi.

İş bırakma eylemi özellikle vergi dairelerinde etkili oldu. Kızılay ve Ulus'ta bulunan vergi dairelerinde iş bırakma eylemine katılım yüksek oldu.

Kızıl Bayrak/Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------

İzmir'de BES'li emekçilerin iş bırakma eylemi...

“Zafer direnen emekçinin olacak!”

9 Mart günü Basmane Vergi Dairesi önünde bir araya gelen BES'liler Konak eski Sümerbank alanına doğru yolu trafiğe kapatarak yürüyüşe geçtiler. BES imzalı “Yoksulluğu, sefaleti ve talanı kabul etmeyeceğiz!”, “İş güvencemizin yokedilmesine izin vermeyeceğiz!”, “Gelir, kamu personel, sosyal güvenlik yasaları geri çekilsin!” pankartlar açıldı. Kortej oluşturarak sloganlarla yürüyen BES'liler eski Sümerbank alanında eylemlerine devam ettiler. Yaklaşık 600 maliye emekçisinin katıldığı eylemde, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “İşçi-memur elele genel greve!” sloganlar atıldı.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Sendikamız günlerdir kamu emekçilerinin ve tüm halkın mağduriyetine neden olacak sağlık, sosyal güvenlik, iş güvencesi gibi temel haklarımızı yokedecek, kamu maliyesini ve maliye çalışalarını tasfiye edecek yasa tasarılarına karşı mücadele yürütmektedir. Maliye emekçilerini mağdur eden, halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen başta Gelir İdaresi'nin yeniden yapılanmasına ilişkin yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Yasa tasarılarıının geri çekilmemesi halinde hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanma, işyerini terketmeme vb. dahil olmak üzere tüm demokratik ve meşru müdaafa hakkımızı kullanacağız, eylemlerimizi büyüterek mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kızıl Bayrak/İzmir

---------------------------------------------------------------------------------------

İzmit'te 4 Mart iş bırakma eylemi ve SEKA ziyareti...

“Kölelik yasaları geri çekilsin!”

BES üyesi emekçiler, 4 Mart günü İzmit Defterdarlığı önünde basın açıklaması yaparak, direnişlerini SEKA işçilerinin direnişiyle birleştirdiklerini ifade ettiler. Açıklamaya İzmit SEKA İşçileriyle Dayanışma Platformu da destek verdi. Öğle saatlerinde ise KESK ve İzmit SEKA İşçileriyle Dayanışma Platformu pankart açarak eyleme destek verdiler. Eylemde, “Kölelik yasaları geri çekilsin!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “SEKA işçisi yalnız değildir!” sloganları atıldı. Aynı gün akşam üzeri Kocaeli Sendikalar Birliği SEKA Fabrikası önüne araçlarla gelerek şehri dolaşmak üzere yola çıktılar. SEKA işçileri kitleyi kapıdan uğurladı.

Ardından Lastik-İş ve KESK Şubeler Platformu SEKA'yı ziyaret etti. 300 işçi ve emekçinin katıldığı ziyaretin ardından Türk-İş'e bağlı 17 sendikanın şube başkanı geceyi SEKA'da geçireceklerini söyleyerek içeri girdiler. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, gerekirse 100 bin işçiyi Kocaeli'ne yığacaklarını ve SEKA işçisinin yalnız olmadığını vurguladı. SEKA işçilerinin coşkulu sloganlarıyla eylem bitirildi. Akşam saatlerinde ise iş çıkışında Gölcük Tersane işçileri ile Harb-İş Sendikası destek ziyareti gerçekleştirdi.

Kızıl Bayrak/Kocaeli

-----------------------------------------------------------------------------------------

Antep'te 4 Mart iş bırakma eylemi...

“Genel grev genel direniş!”

Türkiye Haber-İş'e üye işçiler 4 Mart günü işyerini terketmeme kararına uyarak SEKA işçilerine destek sundular. Akşam saatlerinde Merkez Postane'de gerçekleştirilen eyleme birçok sendika temsilcisi ve özelleştirme karşıtı katıldı. Biz de Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri olarak işçilerin haklı tepkilerine destek sunmak için oradaydık.

Coşkulu geçen eylemde “Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz!”, “Genel grev genel direniş!”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!”, “Yılgınlık yok direniş var!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “SEKA işçisi yalnız değildir!” sloganları atıldı. Eyleme 600'ü aşkın işçi katıldı. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Akşam saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri olarak işçilere destek vermek amacıyla yeniden Merkez Postane önüne gittik. Burada halay çeken işçilerdeki coşku görülmeye değerdi. Sık sık SEKA'ya destek veren sloganlar attılar.

4 Mart günü işbırakan BES üyesi emekçiler de Adliye önünde topladılar. Burada “İşçi-memur elele genel greve!”, “Yılgınlık yok direniş var! SEKA ve Tekel işçilerine destek veren “SEKA/Tekel işçisi yalnız değildir!”, “SEKA işçisi direnişin simgesi!” sloganları sıklıkla atıldı. Yapılan açıklamada Kamu Personel Reformu Yasası'nın getirdiği hak gasplarına değinildi. Eyleme yaklaşık 150 kişi katıldı.

Ekim Gençliği/Antep